Aktiviteter på nettet

Det er utviklet aktiviteter på nettet med de samme temaene som aktivitetsbøkene. Dette verktøyet vil være tilgjengelig på flere språk på nettsiden.

Dette aktuelle, rikholdige og morsomme tilbudet har et budskap som er enda bedre tilpasset unge, skoleelever og familier.

 

With the support of the Culture Programme of the European Union