Articles scientifiques
Filter by
   
Find it!
Records  176- 200 of  224  
page       8  
country
description
SERBIA

Viktorija Aladžić, A szecesszió születése Szabadkán, Journal Üzenet, Journal number XXXI year, winter, 2001

SERBIA
Gerle János, Lassan harminc éve..., Journal Üzenet, Journal number XXXI year, winter, 2001
SERBIA

Kovács Orsolya, A Zsolnay díszkerámia a szecesszió korában, Journal Üzenet, Journal number XXXI year, winter, 2001

SERBIA
Mirko Grlica, A szecessziós Szabadka - Az ellentétek városa, Journal Üzenet, Journal number XXXI year, winter, 2001
SLOVENIA

SIMONIŠEK, R. (2011): Traces of Czech art manifested in the works of Slovene painters at the beginning of the 20th century. Umění, 58, (5/6), str. 424-432.

SLOVENIA

SIMONIŠEK, R. (2010): V valovito secesijsko risbo uvozlani novoromantični motivi pozabljenega ilustratorja Frančiška Dobnikarja. Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta, (45), str. 227-252. 

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (2010): Fabiani, Plečnik, Vurnik. V: KOSELJ, N. (ur.). Docomomo Slovenija_100, Arhitektov bilten 40(185/187), str. 26-29.  

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (2010): Cerkev sv. Duha na Dunaju / Church of the Holy Spirit in Vienna. V: KOSELJ, N. (ur.). Docomomo Slovenija_100, Arhitektov bilten 40(185/187), str. 44-45.

SLOVENIA

KOS, M. (2008): Stanovanjska kultura druge polovice 19. in prve tretjine 20. stoletja. V: DEŽMAN, J. HUDALES, J., JEZERNIK, B. Slovensko meščanstvo, str. 167-170. Celovec, Mohorjeva.

SLOVENIA

MIHELIČ, B. (2008): Slovenska arhitektura na prelomu 19. stoletja in njena prepoznavnost v zahodni Evropi. V: NOVAK KLEMENČIČ, R., MALEŠIČ, M., KLEMENČIČ, M. (ur.). Arhitekturna zgodovina, str. 127-137. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Zavod za gradbeništvo Slovenije.

SLOVENIA

MIHELIČ, B. (2008): Urbanizem in arhitektura avstro-ogrske dobe: Dunaj in Ljubljana. V: Slovenski impresionisti in njihov čas 1890-1920, str. 222-249. Ljubljana, Narodna galerija.  

SLOVENIA

MIHELIČ, B. (2008): Maks Fabiani in dunajski urbanizem na prelomu 19. stoletja / Maks Fabiani and urbanism in Vienna at the turn of the 19th century. Urbani izziv, 19(1), str. 5-10, 129-133. 

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (2008): Arhitektura v času slovenskih impresionistov. V: JAKI, B. (ur.). Slovenski impresionisti in njihov čas 1890-1920, str. 263-264. Ljubljana, Narodna galerija.

SLOVENIA

STILLER, A. (ur.) (2006): Josef Plečnik: 1872-1957: Architekt in Wien, Prag, Laibach. Salzburg, A. Pustet.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (2005): Problem nacionalnega v slovenski umetnostni zgodovini. Ampak, 6(8/9), str. 41-52.

SLOVENIA
PRELOVŠEK, D. (2003): Josef Hoffmann in Wagnerjeva šola. Acta historiae artis Slovenica, (8), str. 141-150.
 
SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (2001): Arhitekt Vancaš in stavba škofovih zavodov. V: JERNEJČIČ, R. A. (ur.). Zbornik simpozija ob stoletnici začetka gradnje prve slovenske gimnazije, str. 23-28. Ljubljana, Zavod sv. Stanislava.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (2001): Začetki moderne arhitekture na Češkem - Kotěrov dunajski čas: Semper, Wagner, Plečnik. V: KLEMENC, A. (ur.). "Hodil po zemlji sem naši ---": Marijanu Zadnikarju ob osemdesetletnici / Festschrift Marijan Zadnikar. Ljubljana, Založba ZRC SAZU. 

SLOVENIA

MIHELIČ, B. (2000): De la ville régionale à la capitale Slovène: Ljubljana, 1895-1937. V: BLAU, E., PLATZER, M. (ur.). L´idée de la grande ville: l´architecture moderne: d´Europe centrale, 1890-1937, str. 196-204. Munich; London; New York, Prestel.

SLOVENIA

ZUPAN, G. (2000): Drama prostora in stavbarjev. V: Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja. 36(74/75), str. 5-63.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (2000): Jože Plečnik - moderni klasik. Delo, 42(10), str. 18.

SLOVENIA

ŽEROVC, B. (1998): Vplivi simbolizma v zgodnjih delih Ivana Vavpotiča. V: Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta. (34), str. 227-242.

SLOVENIA

ZUPAN, G. (1997): Fabianijeva arhitektura dekliškega liceja: izvleček iz konservatorskega programa. V: Varstvo spomenikov. 36, (1994/95 [izšlo 1997]), str. 13-25.

SLOVENIA
PRELOVŠEK, D. (1996): Ljubljanska arhitektura Hribarjevega časa. V: Grafenauerjev zbornik, str. 579- 650. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU; Filozofska fakulteta,  Maribor, Pedagoška akademija. 
SLOVENIA

ŽEROVC, B. (1997): Simbolizem v slovenskem slikarstvu (1890-1918): diplomsko delo. Ljubljana, [B. Žerovc].

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Arlette Verkruyssen, General Director,
Brussels Regional Public Service - Bruxelles Développement urbain (Brussels Urban Development),
CCN - Rue du Progrès 80, B. 1, 1035 Brussels - Belgium