en-GBsl-SIfr-FRit-ITde-DEca-ESnn-NOfi-FInl-BEpt-PTlv-LV
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Zinātniskie raksti
Filter by
   
Find it!
Records  176- 200 of  227  
page       8   
country   
description
SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Problem nacionalnega v slovenski umetnostni zgodoviniAmpak, 2005, n°6 (8/9), pp. 41-52. In Slovene.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Josef Hoffmann in Wagnerjeva šolaActa historiae artis Slovenica, 2003, n°8, pp. 141-150. In Slovene.

 

 

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Arhitekt Vancaš in stavba škofovih zavodov, V: JERNEJČIČ, R. A. (ur.). Zbornik simpozija ob stoletnici začetka gradnje prve slovenske gimnazije, Ljubljana, Zavod sv. Stanislava: 2001, pp. 23-28. In Slovene.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Začetki moderne arhitekture na Češkem - Kotěrov dunajski čas: Semper, Wagner, Plečnik, V: KLEMENC, A. (ur.). Hodil po zemlji sem naši: Marijanu Zadnikarju ob osemdesetletnici / Festschrift Marijan Zadnikar, Ljubljana, Založba ZRC SAZU: 2001. In Slovene.

SLOVENIA

MIHELIČ, B. De la ville régionale à la capitale Slovène: Ljubljana, 1895-1937, V: BLAU, E., PLATZER, M. (ur.). L´idée de la grande ville: l´architecture moderne d´Europe centrale, 1890-1937, Munich; London; New York; Prestel: 2000, pp. 196-204. In French.

SLOVENIA

ZUPAN, G. Drama prostora in stavbarjev, V: Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja. n°36 (74/75), 2000, pp. 5-63. In Slovene.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Jože Plečnik - moderni klasik. Delo, n°42 (10), p. 18. In Slovene.

SLOVENIA

ŽEROVC, B. Vplivi simbolizma v zgodnjih delih Ivana Vavpotiča, V: Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta, 1998, n°34, pp. 227-242. In Slovene.

SLOVENIA

ZUPAN, G. Fabianijeva arhitektura dekliškega liceja: izvleček iz konservatorskega programa, V: Varstvo spomenikov. 36, 1994/95 (izšlo 1997), pp. 13-25. In Slovene.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Ljubljanska arhitektura Hribarjevega časa, V: Grafenauerjev zbornik, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU; Filozofska fakulteta, Maribor, Pedagoška akademija: 1996, str. 579- 650. In Slovene.

SLOVENIA

ŽEROVC, B. Imbolizem v slovenskem slikarstvu (1890-1918): diplomsko delo, B. Žerovc, Ljubljana: 1997. In Slovene.

SLOVENIA

POZZETTO, M. Poizkus arhitekturne ocenitve "ljubljanskega" Dunaja, V: Dunaj in Slovenci, Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije; Znanstvenoraziskovalni center SAZU: 1994, pp. 117-122. In Slovene.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Max FabianiNaši razgledi, 1984, n°33 (5), p. 173. In Slovene.

SLOVENIA

ROVŠNIK, B. Stilni razvoj ornamenta na fasadah v Sloveniji od 1895 do prve svetovne vojne, V: Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta. 1980, n°16, pp. 25-50. In Slovene.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Urbančeva hiša in njen arhitektSinteza, 1977, n°38/40, pp. 112-116. In Slovene.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Poslopje mestne hranilnice ljubljanske, Kronika, 1976, n°24, pp. 43-47. In Slovene.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Janez Jager in slovenska arhitekturaSinteza, 1973, n°26/27, pp. 65-72. In Slovene.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Olbrichov projekt deželnega dvorca v LjubljaniSinteza, 1970, n°18/19, pp. 23-26. In Slovene.

SPAIN

GUEILBURT, Luis. Enrique Nieto, arquitecto colaborador de Gaudí influencias y trabajos en Barcelona, Akros Magazine, 2011, n°11, pp. 83-89. ISSN 1579-0959. In Spanish.

SPAIN

GUEILBURT, Luis. La arquitectura modernista de Melilla La contradicción de un estilo, Akros, Melilla: 2010, n°9. ISSN 1579-0959. In Spanish. 

SWITZERLAND

FAVRE, Maurice. Le monde du Cours supérieur par les carnets de Charles Humbert, Revue historique neuchâteloise, 1998, n° 2. In French.

SWITZERLAND

GFELLER, Cathy. L’essor de l’Art nouveau à La Chaux-de-Fonds ou Les débuts de l’Ecole d’art (1900-1914), Nouvelle revue neuchâteloise, 1992, 9e année, n°34. In French.

SWITZERLAND

HELLMANN, Anouk. La participation de Charles L’Eplattenier (1874-1946) à l’embellissement du crématoire et du cimetière de La Chaux-de-Fonds (1909-1937). Mémoire de licence, Université de Genève, Faculté des Lettres, 2000. In French.

SWITZERLAND

HELLMANN, Anouk. Les Ateliers d’art réunis de La Chaux-de-Fonds (1910-1916), Art + Architecture en Suisse, 2002, année 53, n°3. In French.

SWITZERLAND

HELLMANN, Anouk. Le crématoire de La Chaux-de-Fonds: un monument singulier, Revue historique neuchâteloise, 2003, n° 3-4. In French.

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Arlette Verkruyssen, General Director,
Brussels Regional Public Service - Bruxelles Développement urbain (Brussels Urban Development),
CCN - Rue du Progrès 80, B. 1, 1035 Brussels - Belgium