Articles scientifiques
Filter by
   
Find it!
Records  176- 200 of  226  
page       8   
country
description
SERBIA

ALADZIC, Viktorija. A szecesszió születése Szabadkán, Üzenet, Winter, 2001, n°31. In Hungarian.

SERBIA

JANOS, Gerle. Lassan harminc éve..., Üzenet, Winter, 2001, n°31. In Hungarian.

SERBIA

ORSOLYA, Kovács. A Zsolnay díszkerámia a szecesszió korában, Üzenet, Winter, 2001, n°31. In Hungarian.

SERBIA

GRLICA, Mirko. A szecessziós Szabadka - Az ellentétek városa, Üzenet, Winter, 2001, n°31. In Hungarian. 

SLOVENIA

SIMONIŠEK, R. Traces of Czech art manifested in the works of Slovene painters at the beginning of the 20th century, Umění, 2011, n°58 (5/6), pp. 424-432. In English.

SLOVENIA

SIMONIŠEK, R. V valovito secesijsko risbo uvozlani novoromantični motivi pozabljenega ilustratorja Frančiška DobnikarjaZbornik za umetnostno zgodovino, Nova vrsta, 2010, n°45, pp. 227-252. In Slovene.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D.. Fabiani, Plečnik, VurnikDocomomo Slovenija 100, Arhitektov bilten, KOSELJ, N. (ur.), 2010, n°40 (185/187), pp. 26-29.  In Slovene.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Cerkev sv. Duha na Dunaju / Church of the Holy Spirit in Vienna, V: KOSELJ, N. (ur.), Docomomo Slovenija 100, Arhitektov bilten, 2010, n°40 (185/187), pp. 44-45. In Slovene.

SLOVENIA

KOS, M. Stanovanjska kultura druge polovice 19. in prve tretjine 20. stoletja, V: DEŽMAN, J. HUDALES, J., JEZERNIK, B, Celovec, Mohorjeva: Slovensko meščanstvo, 2008, pp. 167-170. In Slovene.

SLOVENIA

MIHELIČ, B. Slovenska arhitektura na prelomu 19. stoletja in njena prepoznavnost v zahodni Evropi, V: NOVAK KLEMENČIČ, R., MALEŠIČ, M., KLEMENČIČ, M. (ur.). Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Zavod za gradbeništvo Slovenije: Arhitekturna zgodovina, 2008, pp. 127-137. In Slovene.

SLOVENIA

MIHELIČ, B. Urbanizem in arhitektura avstro-ogrske dobe: Dunaj in Ljubljana, V, Ljubljana, Narodna galerija: Slovenski impresionisti in njihov čas 1890-1920, 2008, pp. 222-249. In Slovene. 

SLOVENIA

MIHELIČ, B. Maks Fabiani in dunajski urbanizem na prelomu 19. stoletja / Maks Fabiani and urbanism in Vienna at the turn of the 19th century. Urbani izziv, 2008, n°19 (1), pp. 5-10, 129-133. In Slovene and English.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Arhitektura v času slovenskih impresionistov, V: JAKI, B. (ur.). Ljubljana, Narodna galerija: Slovenski impresionisti in njihov čas 1890-1920, 2008, pp. 263-264. In Slovene.

SLOVENIA

STILLER, A. (ur.) Josef Plečnik: 1872-1957: Architekt in Wien, Prag, Laibach, Salzburg, A. Pustet, 2006. In German.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Problem nacionalnega v slovenski umetnostni zgodoviniAmpak, 2005, n°6 (8/9), pp. 41-52. In Slovene.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Josef Hoffmann in Wagnerjeva šolaActa historiae artis Slovenica, 2003, n°8, pp. 141-150. In Slovene.

 

 

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Arhitekt Vancaš in stavba škofovih zavodov, V: JERNEJČIČ, R. A. (ur.). Ljubljana, Zavod sv. Stanislava: Zbornik simpozija ob stoletnici začetka gradnje prve slovenske gimnazije, 2001, pp. 23-28. In Slovene.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Začetki moderne arhitekture na Češkem - Kotěrov dunajski čas: Semper, Wagner, Plečnik, Ljubljana, Založba ZRC SAZU, V: KLEMENC, A. (ur.). Hodil po zemlji sem naši: Marijanu Zadnikarju ob osemdesetletnici / Festschrift Marijan Zadnikar, 2001. In Slovene.

SLOVENIA

MIHELIČ, B. (2000): De la ville régionale à la capitale Slovène: Ljubljana, 1895-1937. V: BLAU, E., PLATZER, M. (ur.). L´idée de la grande ville: l´architecture moderne: d´Europe centrale, 1890-1937, str. 196-204. Munich; London; New York, Prestel.

SLOVENIA

ZUPAN, G. (2000): Drama prostora in stavbarjev. V: Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja. 36(74/75), str. 5-63.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (2000): Jože Plečnik - moderni klasik. Delo, 42(10), str. 18.

SLOVENIA

ŽEROVC, B. (1998): Vplivi simbolizma v zgodnjih delih Ivana Vavpotiča. V: Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta. (34), str. 227-242.

SLOVENIA

ZUPAN, G. (1997): Fabianijeva arhitektura dekliškega liceja: izvleček iz konservatorskega programa. V: Varstvo spomenikov. 36, (1994/95 [izšlo 1997]), str. 13-25.

SLOVENIA
PRELOVŠEK, D. (1996): Ljubljanska arhitektura Hribarjevega časa. V: Grafenauerjev zbornik, str. 579- 650. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU; Filozofska fakulteta,  Maribor, Pedagoška akademija. 
SLOVENIA

ŽEROVC, B. (1997): Simbolizem v slovenskem slikarstvu (1890-1918): diplomsko delo. Ljubljana, [B. Žerovc].

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Arlette Verkruyssen, General Director,
Brussels Regional Public Service - Bruxelles Développement urbain (Brussels Urban Development),
CCN - Rue du Progrès 80, B. 1, 1035 Brussels - Belgium