Znanstveni članki
Filter by
   
Find it (slo)!
Records 201-208 of 208  
page        9 
country
description
SLOVENIA

POZZETTO, M. (1994): Poizkus arhitekturne ocenitve "ljubljanskega" Dunaja. V: Dunaj in Slovenci, str. 117-122. Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije; Znanstvenoraziskovalni center SAZU. 

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (1984): Max Fabiani. Naši razgledi, 33(5), str. 173.

SLOVENIA

ROVŠNIK, B. (1980): Stilni razvoj ornamenta na fasadah v Sloveniji od 1895 do prve svetovne vojne. V: Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta. (16), str. 25-50.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (1977): Urbančeva hiša in njen arhitekt. Sinteza, (38/40), str. 112-116. 

SLOVENIA
PRELOVŠEK, D. (1976): Poslopje mestne hranilnice ljubljanske. Kronika, (24), str. 43-47.
 
SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (1973): Janez Jager in slovenska arhitektura. Sinteza, (26/27), str. 65-72.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (1970): Olbrichov projekt deželnega dvorca v Ljubljani. Sinteza, (18/19), str. 23-26.

ITALY

EL-WAKIL, Leïla. Art Nouveau et nature. Quelques réflexions autour de la forme en architecture, in Liber Veritatis Mélanges en l’honneur du prof. Marcel G. Roethlisberger,Milan: Silvana editoriale, 2007, p. 347-357. In French.

 

With the support of the Culture Programme of the European Union