Scientific Articles
Filter by
   
Find it!
Records  51- 75 of  224  
page  3       
country   
description
SLOVENIA

ŽEROVC, B. (1998): Vplivi simbolizma v zgodnjih delih Ivana Vavpotiča. V: Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta. (34), str. 227-242.

SLOVENIA

ZUPAN, G. (1997): Fabianijeva arhitektura dekliškega liceja: izvleček iz konservatorskega programa. V: Varstvo spomenikov. 36, (1994/95 [izšlo 1997]), str. 13-25.

SLOVENIA
PRELOVŠEK, D. (1996): Ljubljanska arhitektura Hribarjevega časa. V: Grafenauerjev zbornik, str. 579- 650. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU; Filozofska fakulteta,  Maribor, Pedagoška akademija. 
SLOVENIA

ŽEROVC, B. (1997): Simbolizem v slovenskem slikarstvu (1890-1918): diplomsko delo. Ljubljana, [B. Žerovc].

SLOVENIA

POZZETTO, M. (1994): Poizkus arhitekturne ocenitve "ljubljanskega" Dunaja. V: Dunaj in Slovenci, str. 117-122. Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije; Znanstvenoraziskovalni center SAZU. 

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (1984): Max Fabiani. Naši razgledi, 33(5), str. 173.

SLOVENIA

ROVŠNIK, B. (1980): Stilni razvoj ornamenta na fasadah v Sloveniji od 1895 do prve svetovne vojne. V: Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta. (16), str. 25-50.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (1977): Urbančeva hiša in njen arhitekt. Sinteza, (38/40), str. 112-116. 

SLOVENIA
PRELOVŠEK, D. (1976): Poslopje mestne hranilnice ljubljanske. Kronika, (24), str. 43-47.
 
SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (1973): Janez Jager in slovenska arhitektura. Sinteza, (26/27), str. 65-72.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (1970): Olbrichov projekt deželnega dvorca v Ljubljani. Sinteza, (18/19), str. 23-26.

SERBIA

Viktorija Aladžić, Turn of the Century Buildings and Architects in Subotica, Journal Edinburgh Architecture Research, Journal number 30, 2006

SERBIA
Olga K. Ninkov, Vitražista Mikša Rot, Journal Ex Pannonia, Journal number 8, 2004 
SERBIA

Olga K. Ninkov, Sveska crteža Geze Čata, Journal Museion, Journal number 8, 2009

SERBIA

Olga K. Ninkov, Japanizam u Subotici u prvoj trećini XX veka, Journal Museion, Journal number 10, 2011

SERBIA

Olga K. Ninkov, Prva izložba Nacionalnog salona u Subotici, Journal Museion, Journal number 11, 2012

SERBIA

Olga K. Ninkov, A szabadkai Városháza Corvin Mátyás-üvegablaka, Journal Létünk, Journal number 2, 2008

SERBIA

Lévai Endre ifj., A szabadkai zsinagóga, Journal: Műemlékvédelem, Journa number XXVIII year, No 2, 1984

SERBIA

Bela Duranci, Ferenc J. Rajhl vojvođanski arhitekta sa prekretnice vekova, Journal Zbornik Matice Srpske za likovne umetnosti, Journal number 17, 1981

SERBIA

Olga K. Ninkov, A Nemzeti Szalon első szabadkai tárlata és Csáth, Journal Létünk, Journal number XL year, No 3, 2010

SERBIA

Kata Martinović Cvijin, Uticaj mađarske secesije na vojvođanslu arhitekturu, Journal Zbornik Narodnog muzeja, Journal number XII year No 2, 1985

SERBIA

Bela Duranci, Mađarska varijanta arhitekture secesije u Vojvodini, Journal Zbornik Narodnog muzeja, Journal number XII year No 2 

SERBIA

Vera Počuča Gabrić, Obnova vitraža Velike većnice Gradske kuće u Subotici, Journal Glasnik Društva konzervatora Srbije, Journal number 29, 2005

SERBIA

Olga K. Ninkov, Szerelem és szeecesszió (Farkas Béla, Oláh Sándor és Balázs G. Árpád képein), Journal Üzenet, Journal number XXXI year, winter, 2001

SERBIA

Olga K. Ninkov, Szecesszió a szabadkai kincsestárakban, Journal Bácsország, Journal number 62, 2012

 

With the support of the Culture Programme of the European Union