Scientific Articles
Filter by
   
Find it!
Records 26-50 of 227  
page 2         
country   
description
SWITZERLAND

HELLMANN, Anouk. Le crématoire de La Chaux-de-Fonds: un monument singulier, Revue historique neuchâteloise, 2003, n° 3-4. In French.

SWITZERLAND

HELLMANN, Anouk. Charles L’Eplattenier, artiste et pédagogue (1874-1946), SCHLUP, Michel (dir.). Biographies neuchâteloises (1900-1950), Hauterive: Attinger, 2005. In French.

SWITZERLAND

JEANNERET, Jean-Daniel. La Chaux-de-Fonds et l’Art nouveau, Revue historique neuchâteloise, 1998, n° 2. In French.

SWITZERLAND

JEANNERET, Jean-Daniel. Le Crématoire de La Chaux-de-Fonds: une oeuvre d’art totale, Revue historique neuchâteloise, 1998, n° 2. In French.

SWITZERLAND

NESSI, Antonia. L’art au service du social : la décoration d’un restaurant antialcoolique à La Chaux-de-Fonds par Charles L’Eplattenier, Revue historique neuchâteloise, 2003, n° 3-4. In French.

SWITZERLAND

PIGUET, Claire. L’Observatoire cantonal de Neuchâtel: une architecture et un ensemble décoratif, Revue historique neuchâteloise, 2003, n° 3-4. In French.

SWITZERLAND

SCHEURER, Marie-Eve. Le mouvement de l’Art nouveau et l’Ecole d’art de La Chaux-de-Fonds à l’époque de Charles L’Eplattenier, Revue historique neuchâteloise, 1998, n° 2. In French.

SPAIN

GUEILBURT, Luis. La arquitectura modernista de Melilla La contradicción de un estilo, Akros, Melilla: 2010, n°9. ISSN 1579-0959. In Spanish. 

SPAIN

GUEILBURT, Luis. Enrique Nieto, arquitecto colaborador de Gaudí influencias y trabajos en Barcelona, Akros Magazine, 2011, n°11, pp. 83-89. ISSN 1579-0959. In Spanish.

SLOVENIA

SIMONIŠEK, R. Traces of Czech art manifested in the works of Slovene painters at the beginning of the 20th century, Umění, 2011, n°58 (5/6), pp. 424-432. In English.

SLOVENIA

SIMONIŠEK, R. V valovito secesijsko risbo uvozlani novoromantični motivi pozabljenega ilustratorja Frančiška DobnikarjaZbornik za umetnostno zgodovino, Nova vrsta, 2010, n°45, pp. 227-252. In Slovene.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D.. Fabiani, Plečnik, VurnikDocomomo Slovenija 100, Arhitektov bilten, KOSELJ, N. (ur.), 2010, n°40 (185/187), pp. 26-29.  In Slovene.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Cerkev sv. Duha na Dunaju / Church of the Holy Spirit in Vienna, V: KOSELJ, N. (ur.), Docomomo Slovenija 100, Arhitektov bilten, 2010, n°40 (185/187), pp. 44-45. In Slovene.

SLOVENIA

KOS, M. Stanovanjska kultura druge polovice 19. in prve tretjine 20. stoletja, V: DEŽMAN, J. HUDALES, J., JEZERNIK, B, Celovec, Mohorjeva: Slovensko meščanstvo, 2008, pp. 167-170. In Slovene.

SLOVENIA

MIHELIČ, B. Slovenska arhitektura na prelomu 19. stoletja in njena prepoznavnost v zahodni Evropi, V: NOVAK KLEMENČIČ, R., MALEŠIČ, M., KLEMENČIČ, M. (ur.). Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Zavod za gradbeništvo Slovenije: Arhitekturna zgodovina, 2008, pp. 127-137. In Slovene.

SLOVENIA

MIHELIČ, B. Urbanizem in arhitektura avstro-ogrske dobe: Dunaj in Ljubljana, V, Ljubljana, Narodna galerija: Slovenski impresionisti in njihov čas 1890-1920, 2008, pp. 222-249. In Slovene. 

SLOVENIA

MIHELIČ, B. Maks Fabiani in dunajski urbanizem na prelomu 19. stoletja / Maks Fabiani and urbanism in Vienna at the turn of the 19th century. Urbani izziv, 2008, n°19 (1), pp. 5-10, 129-133. In Slovene and English.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Arhitektura v času slovenskih impresionistov, V: JAKI, B. (ur.). Ljubljana, Narodna galerija: Slovenski impresionisti in njihov čas 1890-1920, 2008, pp. 263-264. In Slovene.

SLOVENIA

STILLER, A. (ur.) Josef Plečnik: 1872-1957: Architekt in Wien, Prag, Laibach, Salzburg, A. Pustet, 2006. In German.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Problem nacionalnega v slovenski umetnostni zgodoviniAmpak, 2005, n°6 (8/9), pp. 41-52. In Slovene.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Josef Hoffmann in Wagnerjeva šolaActa historiae artis Slovenica, 2003, n°8, pp. 141-150. In Slovene.

 

 

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Arhitekt Vancaš in stavba škofovih zavodov, V: JERNEJČIČ, R. A. (ur.). Zbornik simpozija ob stoletnici začetka gradnje prve slovenske gimnazije, Ljubljana, Zavod sv. Stanislava: 2001, pp. 23-28. In Slovene.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. Začetki moderne arhitekture na Češkem - Kotěrov dunajski čas: Semper, Wagner, Plečnik, V: KLEMENC, A. (ur.). Hodil po zemlji sem naši: Marijanu Zadnikarju ob osemdesetletnici / Festschrift Marijan Zadnikar, Ljubljana, Založba ZRC SAZU: 2001. In Slovene.

SLOVENIA

MIHELIČ, B. De la ville régionale à la capitale Slovène: Ljubljana, 1895-1937, V: BLAU, E., PLATZER, M. (ur.). L´idée de la grande ville: l´architecture moderne d´Europe centrale, 1890-1937, Munich; London; New York; Prestel: 2000, pp. 196-204. In French.

SLOVENIA

ZUPAN, G. Drama prostora in stavbarjev, V: Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja. n°36 (74/75), 2000, pp. 5-63. In Slovene.

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Arlette Verkruyssen, General Director,
Brussels Regional Public Service - Bruxelles Développement urbain (Brussels Urban Development),
CCN - Rue du Progrès 80, B. 1, 1035 Brussels - Belgium