Scientific Articles
Filter by
   
Find it!
Records 176-200 of 224  
page       8  
country   
description
SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (2001): Arhitekt Vancaš in stavba škofovih zavodov. V: JERNEJČIČ, R. A. (ur.). Zbornik simpozija ob stoletnici začetka gradnje prve slovenske gimnazije, str. 23-28. Ljubljana, Zavod sv. Stanislava.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (2001): Začetki moderne arhitekture na Češkem - Kotěrov dunajski čas: Semper, Wagner, Plečnik. V: KLEMENC, A. (ur.). "Hodil po zemlji sem naši ---": Marijanu Zadnikarju ob osemdesetletnici / Festschrift Marijan Zadnikar. Ljubljana, Založba ZRC SAZU. 

SLOVENIA

MIHELIČ, B. (2000): De la ville régionale à la capitale Slovène: Ljubljana, 1895-1937. V: BLAU, E., PLATZER, M. (ur.). L´idée de la grande ville: l´architecture moderne: d´Europe centrale, 1890-1937, str. 196-204. Munich; London; New York, Prestel.

SLOVENIA

ZUPAN, G. (2000): Drama prostora in stavbarjev. V: Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja. 36(74/75), str. 5-63.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (2000): Jože Plečnik - moderni klasik. Delo, 42(10), str. 18.

SLOVENIA

ŽEROVC, B. (1998): Vplivi simbolizma v zgodnjih delih Ivana Vavpotiča. V: Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta. (34), str. 227-242.

SLOVENIA

ZUPAN, G. (1997): Fabianijeva arhitektura dekliškega liceja: izvleček iz konservatorskega programa. V: Varstvo spomenikov. 36, (1994/95 [izšlo 1997]), str. 13-25.

SLOVENIA
PRELOVŠEK, D. (1996): Ljubljanska arhitektura Hribarjevega časa. V: Grafenauerjev zbornik, str. 579- 650. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU; Filozofska fakulteta,  Maribor, Pedagoška akademija. 
SLOVENIA

ŽEROVC, B. (1997): Simbolizem v slovenskem slikarstvu (1890-1918): diplomsko delo. Ljubljana, [B. Žerovc].

SLOVENIA

POZZETTO, M. (1994): Poizkus arhitekturne ocenitve "ljubljanskega" Dunaja. V: Dunaj in Slovenci, str. 117-122. Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije; Znanstvenoraziskovalni center SAZU. 

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (1984): Max Fabiani. Naši razgledi, 33(5), str. 173.

SLOVENIA

ROVŠNIK, B. (1980): Stilni razvoj ornamenta na fasadah v Sloveniji od 1895 do prve svetovne vojne. V: Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta. (16), str. 25-50.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (1977): Urbančeva hiša in njen arhitekt. Sinteza, (38/40), str. 112-116. 

SLOVENIA
PRELOVŠEK, D. (1976): Poslopje mestne hranilnice ljubljanske. Kronika, (24), str. 43-47.
 
SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (1973): Janez Jager in slovenska arhitektura. Sinteza, (26/27), str. 65-72.

SLOVENIA

PRELOVŠEK, D. (1970): Olbrichov projekt deželnega dvorca v Ljubljani. Sinteza, (18/19), str. 23-26.

SPAIN

GUEILBURT, Luis. Enrique Nieto, arquitecto colaborador de Gaudí influencias y trabajos en Barcelona, Akros Magazine, 2011, n°11, pp. 83-89. ISSN 1579-0959. In Spanish.

SPAIN

GUEILBURT, Luis. La arquitectura modernista de Melilla La contradicción de un estilo, Akros, Melilla: 2010, n°9. ISSN 1579-0959. In Spanish. 

SWITZERLAND

FAVRE, Maurice. Le monde du Cours supérieur par les carnets de Charles Humbert, Revue historique neuchâteloise, 1998, n° 2. In French.

SWITZERLAND

GFELLER, Cathy. L’essor de l’Art nouveau à La Chaux-de-Fonds ou Les débuts de l’Ecole d’art (1900-1914), Nouvelle revue neuchâteloise, 1992, 9e année, n°34. In French.

SWITZERLAND

HELLMANN, Anouk. La participation de Charles L’Eplattenier (1874-1946) à l’embellissement du crématoire et du cimetière de La Chaux-de-Fonds (1909-1937). Mémoire de licence, Université de Genève, Faculté des Lettres, 2000. In French.

SWITZERLAND

HELLMANN, Anouk. Les Ateliers d’art réunis de La Chaux-de-Fonds (1910-1916), Art + Architecture en Suisse, 2002, année 53, n°3. In French.

SWITZERLAND

HELLMANN, Anouk. Le crématoire de La Chaux-de-Fonds: un monument singulier, Revue historique neuchâteloise, 2003, n° 3-4. In French.

SWITZERLAND

HELLMANN, Anouk. Charles L’Eplattenier, artiste et pédagogue (1874-1946), SCHLUP, Michel (dir.). Biographies neuchâteloises (1900-1950), Hauterive: Attinger, 2005. In French.

SWITZERLAND

JEANNERET, Jean-Daniel. La Chaux-de-Fonds et l’Art nouveau, Revue historique neuchâteloise, 1998, n° 2. In French.

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Arlette Verkruyssen, General Director,
Brussels Regional Public Service - Bruxelles Développement urbain (Brussels Urban Development),
CCN - Rue du Progrès 80, B. 1, 1035 Brussels - Belgium