Educatief materiaal

Het nachtboekje, 2006
Dit doe-boekje is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar met basisleesvaardigheid. Het bevat korte verhalen over de rol van schepsels uit dromen en nachtmerries in de art nouveau, evenals een reeks oefeningen en spelen gebaseerd op art-nouveauvoorwerpen, meubelen en gebouwen. In de publicatie worden ook het Netwerk en de Europese projecten voorgesteld, aangevuld met een kaart van Europa waarop de partnersteden zijn aangeduid. Het grootste deel van de publicatie wordt in beslag genomen door een visuele voorstelling van de art nouveau, met een spel of een oefening om elke partnerstad te illustreren. Voor zijn eigen pagina kiest elke stad een gepast voorbeeld uit de kunst, het ambacht of de architectuur.
English/French/Dutch version, English/Polish/Finnish version, 
English/Spanish/Catalan version, English/Italian/Slovenian version, 
English/Norwegian/German version, English/Latvian/Georgian version

Flora Boekje, 2004
Dit boek is bestemd voor kinderen vanaf 9 jaar met goede leesvaardigheid. Het bevat korte verhalen over de rol van de flora in de art-nouveaudecoratie, aangevuld met een les over bloemen- en plantennamen. In de publicatie worden ook de art-nouveaubeweging, het Netwerk en de Europese projecten voorgesteld. Er zijn ook twee activiteiten: Hoe maak ik een bloemenpers? en Hoe maak ik een fries? Tot slot is er een kaart van Europa waarop de partnersteden zijn aangeduid. Het grootste deel van de publicatie wordt in beslag genomen door een visuele voorstelling van de art nouveau, waarbij elke partnerstad zichzelf illustreert aan de hand van een plant of een bloem en enkele art-nouveau-ontwerpen. Voor zijn eigen pagina kiest elke stad een gepast voorbeeld uit de kunst, het ambacht of de architectuur. De publicatie is beschikbaar in 11 talen en verschijnt in vijf versies, elk in drie talen!
Nederlands/Engelse/Franse versie, Finse/Engelse/Catalaanse versie, Duit/Engelse/Noorse versie, Letse/Engelse/Hongaarse versieSloveense/Engelse/Italiaansen versie

Doe-boekje, 2003
Dit doe-boekje is bestemd voor kinderen vanaf 6 jaar met beperkte leesvaardigheid. Het is een kleurboek met een reeks oefeningen en spelen gebaseerd op art-nouveauvoorwerpen, meubelen en gebouwen. In de publicatie worden ook het Netwerk en de Europese projecten voorgesteld, aangevuld met een kaart van Europa waarop de partnersteden zijn aangeduid. Het grootste deel van de publicatie wordt in beslag genomen door een visuele voorstelling van de art nouveau, met een spel of een oefening om elke partnerstad te illustreren. Voor zijn eigen pagina kiest elke stad een gepast voorbeeld uit de kunst, het ambacht of de architectuur. De publicatie is beschikbaar in 11 talen en verschijnt in vijf versies, elk in drie talen!
Catalaans/Engelse/Finse versie, Franse/Engelse/Nederlandse versieItaliaanse/Engelse/Sloveense versie, Letse/Engelse/Hongaarse versie, Noorse/Engelse/Duitse versie

Krant 2, 2004
Deze krant is bedoeld voor leerlingen uit de hogere jaren van het secundair onderwijs en bevat artikelen over elke partnerstad. Elke pagina is rijk geïllustreerd en beschrijft de individuele context waarin de art nouveau zich in elke partnerstad ontwikkelde, aangevuld met typische voorbeelden van de art nouveau en definities van de erfgoedwoordenschat. Inspelend op de Europese diversiteit zijn de teksten geschreven in de taal van elke partner en worden ze vergezeld van een vertaling in alle andere talen. Bijvoorbeeld, in de Franse versie die in Brussel en Nancy wordt verdeeld, wordt de volledige Franse tekst aangevuld met een Engelse tekst voor Glasgow, een Finse tekst voor Helsinki, een Italiaanse voor Varese, enz.
Catalaans, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, 
Lets
NoorsSloveens
Krant 1, 2003
Deze krant is bedoeld voor leerlingen uit de hogere klassen van het secundair onderwijs en bevat artikelen over elke partnerstad. Elke pagina is rijk geïllustreerd en beschrijft de individuele context waarin de art nouveau zich in elke partnerstad ontwikkelde, aangevuld met typische voorbeelden van de art nouveau en andere interessante informatie. Inspelend op de Europese diversiteit zijn de teksten geschreven in de taal van elke partner en worden ze vergezeld van een vertaling in alle andere talen. Bijvoorbeeld, in de Franse versie die in Brussel en Nancy wordt verdeeld, wordt de volledige Franse tekst aangevuld met een Engelse tekst voor Glasgow, een Finse tekst voor Helsinki, een Italiaanse voor Varese, enz.
Catalalans, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Lets, Noors, Sloveens
Posterreeks, 2003
Deze set van 13 posters is bedoeld om de acties van het Netwerk in scholen aan te kondigen. Op basis van een gemeenschappelijke grafische sjabloon stelt elke stad twee foto’s van zijn erfgoed voor. De achtergrond is gekozen uit de beeldbank van het Netwerk die tijdens de opstartfase werd samengesteld, terwijl de tweede afbeelding speciaal is gekozen om kinderen aan te spreken. Deze heel decoratieve illustraties worden in de klassen getoond om de leerlingen visueel vertrouwd te maken met de Europese architecturale, artistieke en ambachtelijke esthetiek. Elke poster is tweetalig en bevat informatie in de lokale taal én in het Frans of het Engels. Zo vormt deze posterreeks een mooie illustratie van Europa, zijn erfgoed en zijn taalkundige rijkdom.

Ålesund, Barcelona, Boedapest, Brussel, Glasgow, Helsinki, Ljubljana, Nancy, 
ReusRīga, Terrassa, Provincia di Varese, Wenen
Reeks activiteitenfiches, 2003-2006  
Deze fiches zijn bestemd voor leerkrachten en gidsen en bevatten ideeën, oefeningen en spelen die een ludieke en originele ontdekking van de art nouveau willen aanmoedigen. Er zijn interactieve bezoeken om de art nouveau te verkennen via individuele voorwerpen, collecties, musea, een gebouw of een stadswijk. De oefeningen spreken alle zintuigen aan en zijn zodanig ontworpen dat ze nauwelijks voorbereiding of materiaal vereisen. Zo kan elke leerkracht of gids die interactief wenst te werken ze probleemloos gebruiken. Opvoeders en gidsen kunnen de hier voorgestelde ideeën bijvoorbeeld aanwenden tijdens andere erfgoed- of kunstprojecten voor jongeren.

Catalaans, Nederlands, Engels, Frans, Noors, Spaans, Sloveens

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Bety Waknine, General Director,
Bruxelles Urbanisme & Patrimoine,
CCN - Rue du Progrès 80, B. 1, 1035 Brussels - Belgium