Multimediavoorstelling (MMP)

De centrale activiteit van het Réseau Art Nouveau Network is een multimediavoorstelling getiteld “Art Nouveau & Maatschappij”. Het is een duurzaam instrument voor onze partners dat de culturele en maatschappelijke geschiedenis van de art nouveau en de periode waarin deze stijl zich ontwikkelde voorstelt. In tegenstelling tot de eerdere tentoonstelling van het Netwerk (De Art Nouveau in Wording), benadrukt deze contextuele productie de bredere relevantie van het pan-Europese verschijnsel van de art nouveau. Op die manier verbindt ze het verleden met de toekomst. Multimedia als communicatiemiddel biedt tal van voordelen, vooral in het omgaan met alle talen van het Netwerk. Dankzij het gebruik van multimedia kan de voorstelling ook buiten de traditionele omgevingen (galeries en musea) worden getoond en wordt ze bijgevolg algemeen toegankelijker. De voorstelling werd op 16 mei gelanceerd in Bad Nauheim ter gelegenheid van ons zesde Historische Laboratorium, “Art Nouveau: Gezond van Lichaam en Geest”. Nadien was ze in andere steden van het Netwerk te zien:

Ålesund: van mei tot december 2008 in de Jugendstilsenteret
Aveiro: permanente voorstelling in het nieuwe Museu Arte Nova
Bad Nauheim: 14 september 2008 in het Sprudelhof, Spa House 6 – Zie poster
Barcelona: van 22 oktober 2008 in het Hotel Casa Fuster; van 22 tot 24 mei 2009 in de Fiera del Modernisme; permanente vertoning in het ziekenhuis Santa Creu i Sant Pau 
Brussel: 15 oktober tot 22 februari 2009 in het Jubelparkmuseum en op 26 april op de beurs “Patrimoine en Fête” – Zie poster Zie uitnodiging
Glasgow: van 11 oktober 2008 op de derde verdieping van The Lighthouse
Helsinki: permanente vertoning in het Stadsmuseum van Helsinki
La Habana: van 7 tot 14 november 2008 in het kader van de Belgische week
Ljubljana: van 4 november in de Narodna galerija
Łódź: in september 2008 in het Kunstcentrum of in het Textielmuseum
Nancy: van 22 oktober 2008 in het Musée de l'Ecole de Nancy
Provincia di Varese: lancering op 25 oktober 2008 in de Cinema Nuovo - Viale dei Mille (Varese) en op 23 en 24 april in Salsomaggiore – Zie poster Zie uitnodiging

Zie de teaser:

  

Saturs
„Jūgendstils un sabiedrība” ir 15 minūšu gara multimediju prezentācija par mākslas kustību 20. gadsimta sākumā un par tās ietekmi uz tālaika sabiedrību. Jūgendstils bija Eiropas mēroga kustība, kas dažādās valstīs izpaudās atšķirīgi. Viens no kustības mērķiem bija atspoguļot mūsdienu dzīvi un kultūru. Tas bija miera un ekonomiskās izaugsmes periods, un sabiedrība industrializācijas un urbanizācijas ietekmē strauji mainījās. Jaunās tehnoloģijas izmainīja cilvēku ikdienas dzīvi un ieviesa jaunu jēdzienu – brīvais laiks. Šo periodu raksturoja cīņa starp bagātajiem un nabagajiem, nacionālās identitātes meklējumi un internacionālisms. Par jūgendstilu un tā ietekmi uz sabiedrību stāsta piemēri no visas Eiropas, tostarp no 16 Jūgendstila sadarbības tīkla pilsētām un reģioniem: Olesunnas, Bādnauheimas, Barselonas, Briseles, Glāzgovas, Havanas, Helsinkiem, Lašodefonas, Lodzas, Ļubļanas, Nansī, Varēzes provinces, Lombardijas reģiona, Reusas, Rīgas un Terasas.

Koncepcija 
Prezentācija „Jūgendstils un sabiedrība” paredzēta visiem interesentiem un dod iespēju iepazīties ar jūgendstilu un sabiedrību pirms simts gadiem. Lai atvieglotu tās uztveri, prezentācija ir tulkota 11 valodās. Lai iesaistītu auditoriju, notikumi tiek atainoti tagadnes formā un pasniegti mūsdienīgā garā, izmantojot audiovizuālus līdzekļus izpratnes veicināšanai par mūsu kopējo Eiropas kultūrvēsturisko mantojumu. Prezentācija ir ļoti informatīva, tāpēc noskatoties to vienreiz nav iespējams visu vizuāli uztvert. Tādēļ ir ieteicams iestatīt automātisko atkārtojumu, lai apmeklētāji varētu skatīties prezentāciju, cik ilgi vēlas. Šīs prezentācijas mērķis ir radīt apmeklētājiem atklājuma sajūtu un veidot intelektuālu un emocionālu saikni ar jūgendstila mantojumu, cenšoties auditoriju ieintriģēt, taču neapbērt ar milzīgu informācijas gūzmu. 

Dizains
Multimediju prezentācija veidota kā digitāla platforma, ko iespējams demonstrēt dažādos veidos. DVD formātā to var demonstrēt dažādos publiskos pasākumos un vietās, piemēram, skolās vai tirdzniecības centros. Vissarežģītākā ir projekcija uz trim lieliem platekrāniem, kam nepieciešama speciāla demonstrāciju telpa muzejā vai ēkā. Tā kā prezentācija ir digitālā formātā, to var demonstrēt gan vairākās pilsētās vienlaicīgi, gan katras sadarbības pilsētas izvēlētajā laikā. Prezentācija ir pieejama 11 valodās (angļu, franču, vācu, spāņu, katalāņu, itāliešu, holandiešu, norvēģu, somu, poļu un slovēņu). 

Izstrāde
Prezentācija „Jūgendstils un sabiedrība” tapusi sadarbības rezultātā starp kuratoru Dāvidu Osenu Sandvedu, izstrādes kompāniju „Instamatic”, īpaši Džaku fon Dumbirgu un Kaju Fridstrēmu, kā arī 16 Jūgendstila sadarbības tīkla pilsētām un reģioniem: Olesunnu, Bādnauheimu, Barselonu, Briseli, Glāzgovu, Havanu, Helsinkiem, Lašodefonu, Lodzu, Ļubļanu, Nansī, Varēzes provinci, Lombardijas reģionu, Reusu, Rīgu un Terasu. Darbs pie prezentācijas sākās 2005. gada oktobrī, un pirmā demonstrācija notika 2008. gada maijā dažādās Eiropas pilsētās (skat. programmu augstāk).

Prezentācija tika izveidota, pateicoties Eiropas Savienības programmas „Kultūra 2000” atbalstam.

Skatīties beigu titrus

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Bety Waknine, General Director,
Bruxelles Urbanisme & Patrimoine,
CCN - Rue du Progrès 80, B. 1, 1035 Brussels - Belgium