Publicaties

ALGEMENE PUBLICATIES

De art nouveau in Europa vandaag – Een stand van zaken, 2000  
Dit werk brengt een kritische analyse van de toestand van het art-nouveau-erfgoed in de partnersteden van het Netwerk, samen met aanbevelingen die het beschermings- en promotiebeleid voor dit erfgoed in heel Europa moeten verbeteren. Het boek wordt geïllustreerd met tal van onuitgegeven foto’s.
Uitgave in het Engels en het Frans.

Voorstellingsbrochures van het Réseau Art Nouveau Network, 1999-2004
Twee brochures die het Netwerk voorstellen, uitgewerkt tijdens de Opstartfase (1999-2001) en Fase II “De Art Nouveau in Wording” (2001-2004). Elke partnerstad wordt voorgesteld aan de hand van een korte inleidende tekst, foto’s en contactgegevens. Tweetalige uitgave Frans – Engels.

Presentation brochure of the Réseau Art Nouveau Network, 2010-2015
A new leaflet produced to introduce the 15 partners and the actions of the project “Art Nouveau & Ecology” (2010-2015) as well as the 21 members of the Réseau Art Nouveau Network Association.
Unfolded, the cover becomes a poster presenting magnificent Art Nouveau heritage from the partner cities!
Seven versions and nine languages are available online:
English-French-German  English-French-Italian    English-Finnish-German
English-French-Dutch     English-French-Catalan  English-Latvian-German
English-French-Slovene       

TENTOONSTELLINGSCATALOGI

De Art Nouveau in Wording, tentoonstellingscatalogus, 2003
Deze publicatie hoort bij de reizende tentoonstelling “De Art Nouveau in Wording”. Ze bevat casestudies uit verschillende steden van het Netwerk rond drie thema’s: “Visies”, “Verdwijning” en “Wedergeboorte”. Uitgegeven in twee tweetalige edities: Engels – Frans, Frans – Nederlands. Verkrijgbaar bij de verdeler: Exhibitions International, Kol. Begaultlaan 17, 3012 Leuven, T: 016.296900, F: 016.296129 

orders@exhibitionsinternational.be, www.exhibitionsinternational.be

Art Nouveau in Progress - Un Segle de modernisme a Europa
Speciale editie van CoupDefouet Extra, uitgegeven door Ruta Europea del Modernisme in samenwerking met het Réseau Art Nouveau Network. Copyright: Institut del Paisatge Urba i la Qualitat de Vida Ajuntament de Barcelona, 2004. Tweetalige uitgave, Engels – Catalaans.

Nova umetnost – vizije in resničnost/Art Nouveau in Progress, 2006
Overzicht van de reizende tentoonstelling “De Art Nouveau in Wording” tijdens haar bezoek aan Ljubljana. Uitgegeven in samenwerking met Ruta Europea del Modernisme. Tweetalige uitgave Engels – Sloveens.

De Art Nouveau in Wording, tentoonstellingsbrochure voor kinderen, 2003 
Een kleine publicatie voor kinderen die hoort bij de reizende tentoonstelling “De Art Nouveau in Wording”. De voorzijde vertelt een kort verhaal dat verband houdt met het art-nouveau-erfgoed in elke partnerstad, terwijl de achterzijde een lange poster is die de verscheidenheid van het Netwerk laat zien. 

Catalaans: recto/verso, Nederlands: recto/verso, Engels: recto/verso,
Fins:
recto/verso, Frans: recto/verso, Duits: recto/verso,
Hongaars:
recto/verso, Italiaans: recto/verso, Lets: recto/verso,
Noors:
recto/verso, Sloveens: recto/
verso
  A strange world - Metamorphosis and Hybridisation in Art Nouveau and Symbolism, exhibition’s catalogue, 2013
Catalogue which accompagnies the exhibition "The Nature of Art Nouveau". This bi-lingual publication includes contributions by Teresa–M. Sala (the exhibition Curator), Hélène Guéné (Professeur Emerita of Contemporary Art History) and Vincent Munier (photographer). It features 28 case studies, presented by each city involved in co-organising the exhibition.
English-French, Dutch-French, Catalan, English-Latvian

EDUCATIEVE PUBLICATIES

  The Nature of Art Nouveau, children's activity booklet of the exhibition, 2013
Booklet which accompanies the exhibition "The Nature of Art Nouveau" and presents a series of short activities for children, featuring Phileas, a little botanist and explorer who acts as their guide. Soft-cover booklet with 16 colour pages, for children from 7 to 11.
French, Dutch, Finnish, German, Catalan (3-5 years old children), Catalan (6-10 years old children) 

Het nachtboekje, 2006
Dit doe-boekje is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar met basisleesvaardigheid. Het bevat korte verhalen over de rol van schepsels uit dromen en nachtmerries in de art nouveau, evenals een reeks oefeningen en spelen gebaseerd op art-nouveauvoorwerpen, meubelen en gebouwen. In de publicatie worden ook het Netwerk en de Europese projecten voorgesteld, aangevuld met een kaart van Europa waarop de partnersteden zijn aangeduid. Het grootste deel van de publicatie wordt in beslag genomen door een visuele voorstelling van de art nouveau, met een spel of een oefening om elke partnerstad te illustreren. Voor zijn eigen pagina kiest elke stad een gepast voorbeeld uit de kunst, het ambacht of de architectuur.
English/French/Dutch version, English/Polish/Finnish version, 
English/Spanish/Catalan version, English/Italian/Slovenian version, 
English/Norwegian/German version, English/Latvian/Georgian version

Flora Boekje, 2004
Dit boek is bestemd voor kinderen vanaf 9 jaar met goede leesvaardigheid. Het bevat korte verhalen over de rol van de flora in de art-nouveaudecoratie, aangevuld met een les over bloemen- en plantennamen. In de publicatie worden ook de art-nouveaubeweging, het Netwerk en de Europese projecten voorgesteld. Er zijn ook twee activiteiten: Hoe maak ik een bloemenpers? en Hoe maak ik een fries? Tot slot is er een kaart van Europa waarop de partnersteden zijn aangeduid. Het grootste deel van de publicatie wordt in beslag genomen door een visuele voorstelling van de art nouveau, waarbij elke partnerstad zichzelf illustreert aan de hand van een plant of een bloem en enkele art-nouveau-ontwerpen. Voor zijn eigen pagina kiest elke stad een gepast voorbeeld uit de kunst, het ambacht of de architectuur. De publicatie is beschikbaar in 11 talen en verschijnt in vijf versies, elk in drie talen!
Nederlands/Engelse/Franse versie, Finse/Engelse/Catalaanse versie, Duit/Engelse/Noorse versie, Letse/Engelse/Hongaarse versieSloveense/Engelse/Italiaansen versie

Doe-boekje, 2003
Dit doe-boekje is bestemd voor kinderen vanaf 6 jaar met beperkte leesvaardigheid. Het is een kleurboek met een reeks oefeningen en spelen gebaseerd op art-nouveauvoorwerpen, meubelen en gebouwen. In de publicatie worden ook het Netwerk en de Europese projecten voorgesteld, aangevuld met een kaart van Europa waarop de partnersteden zijn aangeduid. Het grootste deel van de publicatie wordt in beslag genomen door een visuele voorstelling van de art nouveau, met een spel of een oefening om elke partnerstad te illustreren. Voor zijn eigen pagina kiest elke stad een gepast voorbeeld uit de kunst, het ambacht of de architectuur. De publicatie is beschikbaar in 11 talen en verschijnt in vijf versies, elk in drie talen!
Catalaans/Engelse/Finse versie, Franse/Engelse/Nederlandse versieItaliaanse/Engelse/Sloveense versie, Letse/Engelse/Hongaarse versie, Noorse/Engelse/Duitse versie

Krant 2, 2004
Deze krant is bedoeld voor leerlingen uit de hogere jaren van het secundair onderwijs en bevat artikelen over elke partnerstad. Elke pagina is rijk geïllustreerd en beschrijft de individuele context waarin de art nouveau zich in elke partnerstad ontwikkelde, aangevuld met typische voorbeelden van de art nouveau en definities van de erfgoedwoordenschat. Inspelend op de Europese diversiteit zijn de teksten geschreven in de taal van elke partner en worden ze vergezeld van een vertaling in alle andere talen. Bijvoorbeeld, in de Franse versie die in Brussel en Nancy wordt verdeeld, wordt de volledige Franse tekst aangevuld met een Engelse tekst voor Glasgow, een Finse tekst voor Helsinki, een Italiaanse voor Varese, enz.
Catalaans, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, 
Lets
NoorsSloveens
Krant 1, 2003
Deze krant is bedoeld voor leerlingen uit de hogere klassen van het secundair onderwijs en bevat artikelen over elke partnerstad. Elke pagina is rijk geïllustreerd en beschrijft de individuele context waarin de art nouveau zich in elke partnerstad ontwikkelde, aangevuld met typische voorbeelden van de art nouveau en andere interessante informatie. Inspelend op de Europese diversiteit zijn de teksten geschreven in de taal van elke partner en worden ze vergezeld van een vertaling in alle andere talen. Bijvoorbeeld, in de Franse versie die in Brussel en Nancy wordt verdeeld, wordt de volledige Franse tekst aangevuld met een Engelse tekst voor Glasgow, een Finse tekst voor Helsinki, een Italiaanse voor Varese, enz.
Catalalans, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Lets, Noors, Sloveens
Posterreeks, 2003
Deze set van 13 posters is bedoeld om de acties van het Netwerk in scholen aan te kondigen. Op basis van een gemeenschappelijke grafische sjabloon stelt elke stad twee foto’s van zijn erfgoed voor. De achtergrond is gekozen uit de beeldbank van het Netwerk die tijdens de opstartfase werd samengesteld, terwijl de tweede afbeelding speciaal is gekozen om kinderen aan te spreken. Deze heel decoratieve illustraties worden in de klassen getoond om de leerlingen visueel vertrouwd te maken met de Europese architecturale, artistieke en ambachtelijke esthetiek. Elke poster is tweetalig en bevat informatie in de lokale taal én in het Frans of het Engels. Zo vormt deze posterreeks een mooie illustratie van Europa, zijn erfgoed en zijn taalkundige rijkdom.

Ålesund, Barcelona, Boedapest, Brussel, Glasgow, Helsinki, Ljubljana, Nancy, 
ReusRīga, Terrassa, Provincia di Varese, Wenen
Reeks activiteitenfiches, 2003-2006  
Deze fiches zijn bestemd voor leerkrachten en gidsen en bevatten ideeën, oefeningen en spelen die een ludieke en originele ontdekking van de art nouveau willen aanmoedigen. Er zijn interactieve bezoeken om de art nouveau te verkennen via individuele voorwerpen, collecties, musea, een gebouw of een stadswijk. De oefeningen spreken alle zintuigen aan en zijn zodanig ontworpen dat ze nauwelijks voorbereiding of materiaal vereisen. Zo kan elke leerkracht of gids die interactief wenst te werken ze probleemloos gebruiken. Opvoeders en gidsen kunnen de hier voorgestelde ideeën bijvoorbeeld aanwenden tijdens andere erfgoed- of kunstprojecten voor jongeren.

Catalaans, Nederlands, Engels, Frans, Noors, Spaans, Sloveens

 

PROCEEDINGS OF SYMPOSIUMSArt Nouveau in Progress, Wien 24-25, October 2002
Centered on the same theme as the exhibition “Art Nouveau in Progress”, this international colloqium examined the ways in which the Art Nouveau heritage has been promoted throughout the 20th century. It retraces the history of its gradual rediscovery and emphasizes the current problems involved in its preservation and presentation. A wide range of European examples will serves to illustrate the fate of this heritage, which is still in jeopardy or currently benefitting from processes of restoration and transformation.
Programme in English and French
Proceedings in English and French

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Bety Waknine, General Director,
Bruxelles Urbanisme & Patrimoine,
CCN - Rue du Progrès 80, B. 1, 1035 Brussels - Belgium