Bezoekers met een visuele beperking

Het Réseau Art Nouveau Network zoekt naar oplossingen om het art-nouveau-erfgoed toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Daartoe organiseert het een aantal Innovatielaboratoria voor de partners. Men wil in eerste instantie de misvatting uit de wereld helpen dat de art nouveau enkel via het gezichtsvermogen kan worden ervaren en geapprecieerd. Daarvoor moeten middelen worden ontwikkeld die de gevoelens die een kunstwerk, een meubelstuk, een ambachtelijk werk of een gebouw oproepen, op een andere manier kunnen overbrengen zodat ook mensen met een visuele beperking ze kunnen ervaren. Het doel is de art nouveau in drie verschillende dimensies te verkennen – de perceptie, de conceptualisering en de expressie – en verscheidene belevingsniveaus aan te moedigen: individuele ervaring, bilaterale communicatie tussen de gids en de bezoeker, en de uitwisseling van indrukken en ideeën binnen een groep. Door haar rijkdom aan materialen en vormen leent de art nouveau zich uitstekend voor andersoortige zintuiglijke belevingen, vooral via de tastzin.

Het rapport van het eerste Innovatielaboratorium, gehouden in Brussel in oktober 2005

Enkele foto’s van onze studiedag gewijd aan het publiek met een visuele beperking, gehouden in Riga op 24 oktober 2006, met vertegenwoordigers van Com access, Barcelona:

  

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Bety Waknine, General Director,
Bruxelles Urbanisme & Patrimoine,
CCN - Rue du Progrès 80, B. 1, 1035 Brussels - Belgium