Art Nouveau in Wording


De art nouveau ontdekken in 1900 en vandaag, Ålesund, 7 oktober 2004
Jugendstilsenteret, in samenwerking met het Réseau Art Nouveau Network, organiseerde dit internationaal symposium in Ålesund (N). 
Programme


De Art Nouveau in Wording, Wenen 24-25, oktober 2002
Rond hetzelfde thema als de tentoonstelling “De Art Nouveau in Wording” onderzocht dit internationaal colloquium de manieren waarop het art-nouveau-erfgoed gedurende de 20ste eeuw is ontsloten. Het schetste de geschiedenis van haar geleidelijke herontdekking en besteedde speciale aandacht aan de huidige problemen rond behoud en ontsluiting. Het lot van dit erfgoed, dat nog steeds bedreigd is of momenteel wordt gerestaureerd of getransformeerd, werd geïllustreerd aan de hand van een brede waaier van Europese voorbeelden. 
Programme
Proceedings

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Bety Waknine, General Director,
Bruxelles Urbanisme & Patrimoine,
CCN - Rue du Progrès 80, B. 1, 1035 Brussels - Belgium