Inovatīvās laboratorijas

Priekšizpēte izstādei, kuras mērķauditorija ir apmeklētāji ar redzes traucējumiem

Šī Barselonas iniciatīva, kas izstrādāta kopā ar Olesunnu, Bādnauheimu, Briseli, Helsinkiem, Ļubļanu, Lombardijas reģionu un Rīgu, paredz izveidot priekšizpēti novatoriskai izstādei, kuras mērķauditorija ir cilvēki ar redzes traucējumiem, kā arī plašāka sabiedrība. Šajā izstādē plānots eksponēt dažādu krēslu kopijas un pastāstīt par to vēsturi.

Koncepcija ir neparasta tāpēc, ka paredz atļaut apmeklētājiem krēslus izmantot, tiem pieskarties un uz tiem sēdēt. Krēslu kopijas būs izgatavotas no augstvērtīgiem un autentiskiem materiāliem, saglabājot to oriģinālo estētiku. Apmeklētājiem būs pieejami arī materiālu paraugi (koks, dzelzs, apšuvuma materiāli), lai tos varētu aptaustīt un sajust. Viens no pirmajiem priekšnoteikumiem izstādes projekta īstenošanā ir izglītojošas brošūras sagatavošana par specifikām prasībām, kas jāņem vērā, veidojot ekspozīciju cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Kad šis pētījums tiks pabeigts, izstādi varēs rīkot nākamā projekta ietvaros.

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Arlette Verkruyssen, General Director,
Ministry of the Brussels Capital Region Department of Spatial Planning and Housing,
Rue du Progrès 80 b 1, 1035 Brussels - Belgium