Pieredzes apmaiņa

Ņemot vērā sadarbības partneru īpašās intereses dažādās jomās, Jūgendstila sadarbības tīkls plāno īstenot vairākus daudzpusējas pieredzes apmaiņas pasākumus. Pieredzes apmaiņa dod iespēju tiem, kas strādā kultūras mantojuma aizsardzības un tūrisma jomā, kā arī zinātniekiem un mākslas vēsturniekiem Eiropā dalīties ar zināšanām un pieredzi, aplūkojot tēmas, kas saistītas ar jūgendstila popularizēšanu mūsdienās. Strādājot kopā ar kolēģiem Eiropas valstīs un mācoties viens no otra, speciālistiem var izveidoties cieša sadarbība, un ņemot vērā jūgendstila plašo izplatību Eiropā, tas ir ideāls temats šādiem pieredzes apmaiņas pasākumiem.

Četri daudzpusējas pieredzes apmaiņas pasākumi ir plānoti projekta „Jūgendstils un ekoloģija” ietvaros:

Listed buildings, protection policies and financial supports in Europe I, Brussels, 6 December 2010
Programme French-English
Programme French-Dutch

New Technologies and Social Networks in the Diffusion of Heritage: Challenges and Opportunities, Barcelona, 6 June 2011

Programme Catalan-English-French

  
Listed buildings, protection policies and financial supports in Europe II, Helsinki, 4 October 2013 
Programme French-English
Presentations
 
The preservation of Art Nouveau in a changing environment, Ålesund, 21 March 2014
Programme French-English

 

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Bety Waknine, General Director,
Bruxelles Urbanisme & Patrimoine,
CCN - Rue du Progrès 80, B. 1, 1035 Brussels - Belgium