en-GBsl-SIfr-FRit-ITde-DEca-ESnn-NOfi-FInl-BEpt-PTlv-LV
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
El públic amb discapacitat visual

El Réseau Art Nouveau Network vol treballar per posar el patrimoni Art Nouveau a l'abast del públic amb discapacitat visual a través d'un seguit de Laboratoris d'Innovació per als seus membres. L'objectiu central d'aquesta acció és qüestionar falses idees com que el patrimoni Art Nouveau només es pot experimentar i gaudir a través del sentit de la vista. El procés requereix el desenvolupament de mitjans alternatius per comunicar les emocions que provoca una obra d'art, de disseny o d'arquitectura, perquè puguin ser copsades pel públic amb discapacitat visual. L'objectiu és explorar l'Art Nouveau des de tres dimensions diferents: perceptiva, conceptual i expressiva; i estimular diferents nivells d'experiència: individual, bilateral entre el guia i el visitant, i intercanvi d'impressions i idees dins un grup. La riquesa de l'ús de materials i formes en l'Art Nouveau el converteix en un objecte idoni d'experiències sensorials diverses i igualment vàlides.

Informe del primer Laboratori d'Innovació, celebrat a Brussel•les l'octubre de 2005

Fotografies de la jornada d'activitats dedicada al públic amb discapacitat visual, celebrada a Riga el 24 d'octubre de 2006, amb representants de ComAccess, Barcelona:

  

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Bety Waknine, General Director,
Bruxelles Urbanisme & Patrimoine,
CCN - Rue du Progrès 80, B. 1, 1035 Brussels - Belgium