en-GBsl-SIfr-FRit-ITde-DEca-ESnn-NOfi-FInl-BEpt-PTlv-LV
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Materials didàctics

Llibre de la nit, 2006
Pensat per a infants d'educació primària (a partir de 8 anys) amb un nivell de lectura bàsic, aquest llibre d'activitats presenta un seguit d'històries breus sobre el paper de les criatures dels somnis i dels malsons en el Modernisme, així com una sèrie d'exercicis i jocs basats en objectes, mobles i edificis modernistes. La publicació conté també una presentació de la xarxa i dels projectes europeus. Al final inclou un mapa d'Europa on se situen les ciutats membres. El cos de la publicació consisteix sobretot en una representació visual del Modernisme, amb un exercici per il•lustrar cadascuna de les ciutats. Cada ciutat ha triat un exemple adequat per a les seves pàgines del camp de l'art, les arts decoratives o l'arquitectura.

Versió en anglès/francès/holandès, versió en angles/polonès/finès,
versió en anglès/castellè/catalè, versió en anglès/italiè/eslovè,
versió en anglès/noruec/alemany, versió en anglès/letó/georgià

Llibre de la Flora, 2004
Pensat per a infants a partir de 4t curs d'educació primària (a partir de 9 anys), amb un bon nivell de lectura, aquest llibre ofereix un seguit d'històries breus sobre el paper de la flora en la decoració modernista, així com uns coneixements bàsics sobre els noms de les flors i les plantes. La publicació conté també una presentació sobre el moviment, la xarxa, els projectes europeus i dues activitats: Com es fa una premsa per a un herbari? i Com es fa un fris? Al final inclou un mapa d'Europa on se situen les ciutats membres. El cos de la publicació consisteix sobretot en una representació visual del Modernisme, amb una planta i un disseny modernista per il•lustrar cadascuna de les ciutats. Cada ciutat ha triat un exemple adequat per a les seves pàgines del camp de l'art, les arts decoratives o l'arquitectura. Està disponible en 11 llengües i se n'han editat 5 versions, cadascuna en tres llengües!
Versió en holandès/anglès/francès, versió en finès/anglès/català, versió en alemany/anglès/noruec, versió en letó/anglès/hongarès, versió en eslovè/anglès/italià

Quadern d'activitats, 2003
Pensat per a infants d'educació primària (a partir de 6 anys) amb un nivell de lectura bàsic, aquest quadern proposa una sèrie d'exercicis i jocs basats en objectes, mobles i edificis modernistes. La publicació inclou també una presentació sobre el moviment, la xarxa i els projectes europeus. Al final inclou un mapa d'Europa on se situen les ciutats membres. El cos de la publicació consisteix sobretot en una representació visual del Modernisme, amb un joc o un exercici per il•lustrar cadascuna de les ciutats. Cada ciutat ha triat un exemple adequat per a les seves pàgines del camp de l'art, les arts decoratives o l'arquitectura. Està disponible en 11 llengües i se n'han editat 5 versions, cadascuna en tres llengües!

Versió en català/anglès/finès, versió en francès/anglès/holandès, versió en italià/anglès/eslovè, versió en letó/anglès/hongarès, versió en noruec/anglès/alemany

Diari 2, 2004
Adreçat als primers cursos de secundària, aquest diari conté articles sobre totes les ciutats membres. Cada pàgina, ricament il•lustrada, descriu el context particular en què va aparèixer l'Art Nouveau a cada ciutat membre i en mostra exemples concrets, a més de presentar un seguit de definicions del vocabulari referit al patrimoni. Per reflectir la diversitat europea, els textos estan escrits en la llengua pròpia de cada membre i traduïts íntegrament a la llengua de cada un dels membres. Per exemple, en la versió francesa ‒que es distribueix a Nancy i a Brussel•les‒ el text en francès estarà acompanyat d'un text en anglès per a Glasgow, un text en finès per a Hèlsinki, un text en italià per a Varese, etc.
Alemany, anglès, català, eslovè, finès, francès, holandès, hongarès, italià, letó, noruec

Diari 1, 2003
Adreçat als cursos superiors de secundària, aquest diari conté articles sobre totes les ciutats membres. Cada pàgina, ricament il•lustrada, descriu el context particular en què va aparèixer l'Art Nouveau a cada ciutat membre i en mostra exemples concrets i altres informacions d'interès. Per reflectir la diversitat europea, els textos estan escrits en la llengua pròpia de cada membre i traduïts íntegrament a la llengua de cada un dels membres. Per exemple, en la versió francesa ‒que es distribueix a Nancy i a Brussel•les‒ el text en francès estarà acompanyat d'un text en anglès per a Glasgow, un text en finès per a Hèlsinki, un text en italià per a Varese, etc.
Alemany, anglès, català, eslovè, finès, francès, holandèsitalià, letó, noruec

Pòsters, 2003
Es va realitzar una sèrie de 13 pòsters per anunciar les accions de la xarxa a les escoles. Seguint una plantilla gràfica comuna, cada ciutat va presentar dues imatges del seu patrimoni modernista. La imatge de fons es va triar del banc d'imatges de la xarxa, que es va crear en la fase de llançament, i l'altra imatge es va escollir per atraure l'atenció dels infants. Aquestes imatges de gran força decorativa es van dissenyar per penjar a les classes o a l'escola perquè els infants es familiaritzin amb l'estètica europea de l'arquitectura i de les arts decoratives. Cada pòster és bilingüe i mostra informació en la llengua de cada país a més de francès o anglès. La sèrie de pòsters destaca el patrimoni europeu i la seva riquesa lingüística.
Ålesund, Barcelona, Budapest, Brussel•les, Glasgow, Hèlsinki, Ljubljana, Nancy, Reus, Riga, Terrassa, Província de Varese, Viena

Fitxes d'activitats, 2003-2006
Adreçades als mestres i als guies, aquestes fitxes presenten una sèrie d'idees, exercicis i jocs per descobrir el Modernisme d'una manera coherent i original. Es proposen unes visites interactives per descobrir el Modernisme en l'àmbit d'un objecte, d'una col•lecció, d'un museu, d'un edifici o d'un barri. Dissenyats per estimular els sentits, els exercicis que es proposen pràcticament no requereixen cap preparació ni cap material. Estan, doncs, a l'abast de qualsevol mestre o guia que vulgui treballar amb propostes interactives! Els mestres i els guies podran utilitzar les idees que proposa aquesta eina en el treball sobre altres aspectes del patrimoni o de l'art amb públic jove.
Anglès, castellà, català, eslovè, francès, holandès, noruec

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Bety Waknine, General Director,
Bruxelles Urbanisme & Patrimoine,
CCN - Rue du Progrès 80, B. 1, 1035 Brussels - Belgium