Publicacions

PUBLICACIONS GENERALS

Art Nouveau in Europe today – A general appraisal, 2000 (L'Art Nouveau a Europa avui – Una valoració, 2000)
Aquesta publicació, il•lustrada amb fotografies inèdites, presenta una anàlisi crítica de la situació del patrimoni Art Nouveau en les ciutats que formen part de la xarxa, així com una sèrie de recomanacions orientades a millorar les polítiques de conservació i de promoció d’aquest patrimoni a Europa. El llibre ha estat publicat en anglès i en francès.

Fullets de presentació del Réseau Art Nouveau Network, 1999-2004
Dos fullets produïts per presentar la xarxa durant la fase de llançament (1999-2001) i la fase 2, “Art Nouveau in Progress – Art Nouveau en projet” (2001-2004). Cada ciutat membre s'hi presenta amb un breu text, fotografies i dades de contacte. Publicat en una edició bilingüe francès-anglès.

Presentation brochure of the Réseau Art Nouveau Network, 2010-2015
A new leaflet produced to introduce the 15 partners and the actions of the project “Art Nouveau & Ecology” (2010-2015) as well as the 21 members of the Réseau Art Nouveau Network Association. 
Unfolded, the cover becomes a poster presenting magnificent Art Nouveau heritage from the partner cities! 
Seven versions and nine languages are available online:
English-French-German  English-French-Italian    English-Finnish-German
English-French-Dutch     English-French-Catalan  English-Latvian-German
English-French-Slovene   

CATÀLEGS D'EXPOSICIONS

Art Nouveau in Progress – Art Nouveau en projet. Catàleg de l'exposició, 2003
Aquesta publicació acompanya l’exposició itinerant "Art Nouveau in Progress – Art Nouveau en projet”. Presenta exemples pràctics de diferents ciutats de la xarxa al voltant de tres eixos: "Visions", "Desaparició" i "Regeneració". Publicat en dues versions bilingües: anglès-francès, francès-holandès. Disponible a: Exhibitions International, Kol. Begaultlaan 17, 3012 Leuven, T: 016.296900, F: 016.296129

orders@exhibitionsinternational.be, www.exhibitionsinternational.be
Art Nouveau in Progress – Un segle de Modernisme a Europa
CoupDefouet Extra, editat per la Ruta Europea del Modernisme en col•laboració amb el Réseau Art Nouveau Network. Copyright: Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, Ajuntament de Barcelona, 2004. Edició bilingüe anglès-català.

Nova umetnost – vizije in resničnost/Art Nouveau in Progress, 2006
Ressenya de l'exposició "Art Nouveau in Progress – Art Nouveau en projet” amb motiu de la seva presentació a Ljubljana. Publicat en col•laboració amb la Ruta Europea del Modernisme en una edició bilingüe anglès-eslovè.

Art Nouveau in Progress – Art Nouveau en projet, fullet per al públic infantil, 2003
Breu fullet dedicat al públic infantil que acompanya l'exposició itinerant "Art Nouveau in Progress – Art Nouveau en projet". Presenta a l'anvers una breu història sobre el patrimoni Art Nouveau de cada ciutat membre, i al revers, un pòster allargat que mostra la diversitat de la xarxa.
Català: anvers/revers, holandès: anvers/revers, anglès: anvers/revers, finès: anvers/revers, francès: anvers/revers, alemany: anvers/revers, hongarès: anvers/revers, italià: anvers/revers, letó: anvers/revers, noruec: anvers/revers, eslovè: anvers/revers
  A strange world - Metamorphosis and Hybridisation in Art Nouveau and Symbolism, exhibition’s catalogue, 2013
Catalogue which accompagnies the exhibition "The Nature of Art Nouveau". This bi-lingual publication includes contributions by Teresa–M. Sala (the exhibition Curator), Hélène Guéné (Professeur Emerita of Contemporary Art History) and Vincent Munier (photographer). It features 28 case studies, presented by each city involved in co-organising the exhibition.
English-French, Dutch-French, Catalan, English-Latvian

PUBLICACIONS EDUCATIVES

  The Nature of Art Nouveau, children's activity booklet of the exhibition, 2013
Booklet which accompanies the exhibition "The Nature of Art Nouveau" and presents a series of short activities for children, featuring Phileas, a little botanist and explorer who acts as their guide. Soft-cover booklet with 16 colour pages, for children from 7 to 11.
French, Dutch, Finnish, German, Catalan (3-5 years old children), Catalan (6-10 years old children) 
Llibre de la nit, 2006
Pensat per a infants d'educació primària (a partir de 8 anys) amb un nivell de lectura bàsic, aquest llibre d'activitats presenta un seguit d'històries breus sobre el paper de les criatures dels somnis i dels malsons en el Modernisme, així com una sèrie d'exercicis i jocs basats en objectes, mobles i edificis modernistes. La publicació conté també una presentació de la xarxa i dels projectes europeus. Al final inclou un mapa d'Europa on se situen les ciutats membres. El cos de la publicació consisteix sobretot en una representació visual del Modernisme, amb un exercici per il•lustrar cadascuna de les ciutats. Cada ciutat ha triat un exemple adequat per a les seves pàgines del camp de l'art, les arts decoratives o l'arquitectura.

Versió en anglès/francès/holandès, versió en angles/polonès/finès,
versió en anglès/castellè/catalè, versió en anglès/italiè/eslovè,
versió en anglès/noruec/alemany, versió en anglès/letó/georgià

Llibre de la Flora, 2004
Pensat per a infants a partir de 4t curs d'educació primària (a partir de 9 anys), amb un bon nivell de lectura, aquest llibre ofereix un seguit d'històries breus sobre el paper de la flora en la decoració modernista, així com uns coneixements bàsics sobre els noms de les flors i les plantes. La publicació conté també una presentació sobre el moviment, la xarxa, els projectes europeus i dues activitats: Com es fa una premsa per a un herbari? i Com es fa un fris? Al final inclou un mapa d'Europa on se situen les ciutats membres. El cos de la publicació consisteix sobretot en una representació visual del Modernisme, amb una planta i un disseny modernista per il•lustrar cadascuna de les ciutats. Cada ciutat ha triat un exemple adequat per a les seves pàgines del camp de l'art, les arts decoratives o l'arquitectura. Està disponible en 11 llengües i se n'han editat 5 versions, cadascuna en tres llengües!
Versió en holandès/anglès/francès, versió en finès/anglès/català, versió en alemany/anglès/noruec, versió en letó/anglès/hongarès, versió en eslovè/anglès/italià

Quadern d'activitats, 2003
Pensat per a infants d'educació primària (a partir de 6 anys) amb un nivell de lectura bàsic, aquest quadern proposa una sèrie d'exercicis i jocs basats en objectes, mobles i edificis modernistes. La publicació inclou també una presentació sobre el moviment, la xarxa i els projectes europeus. Al final inclou un mapa d'Europa on se situen les ciutats membres. El cos de la publicació consisteix sobretot en una representació visual del Modernisme, amb un joc o un exercici per il•lustrar cadascuna de les ciutats. Cada ciutat ha triat un exemple adequat per a les seves pàgines del camp de l'art, les arts decoratives o l'arquitectura. Està disponible en 11 llengües i se n'han editat 5 versions, cadascuna en tres llengües!

Versió en català/anglès/finès, versió en francès/anglès/holandès, versió en italià/anglès/eslovè, versió en letó/anglès/hongarès, versió en noruec/anglès/alemany

Diari 2, 2004
Adreçat als primers cursos de secundària, aquest diari conté articles sobre totes les ciutats membres. Cada pàgina, ricament il•lustrada, descriu el context particular en què va aparèixer l'Art Nouveau a cada ciutat membre i en mostra exemples concrets, a més de presentar un seguit de definicions del vocabulari referit al patrimoni. Per reflectir la diversitat europea, els textos estan escrits en la llengua pròpia de cada membre i traduïts íntegrament a la llengua de cada un dels membres. Per exemple, en la versió francesa ‒que es distribueix a Nancy i a Brussel•les‒ el text en francès estarà acompanyat d'un text en anglès per a Glasgow, un text en finès per a Hèlsinki, un text en italià per a Varese, etc.
Alemany, anglès, català, eslovè, finès, francès, holandès, hongarès, italià, letó, noruec

Diari 1, 2003
Adreçat als cursos superiors de secundària, aquest diari conté articles sobre totes les ciutats membres. Cada pàgina, ricament il•lustrada, descriu el context particular en què va aparèixer l'Art Nouveau a cada ciutat membre i en mostra exemples concrets i altres informacions d'interès. Per reflectir la diversitat europea, els textos estan escrits en la llengua pròpia de cada membre i traduïts íntegrament a la llengua de cada un dels membres. Per exemple, en la versió francesa ‒que es distribueix a Nancy i a Brussel•les‒ el text en francès estarà acompanyat d'un text en anglès per a Glasgow, un text en finès per a Hèlsinki, un text en italià per a Varese, etc.
Alemany, anglès, català, eslovè, finès, francès, holandèsitalià, letó, noruec

Pòsters, 2003
Es va realitzar una sèrie de 13 pòsters per anunciar les accions de la xarxa a les escoles. Seguint una plantilla gràfica comuna, cada ciutat va presentar dues imatges del seu patrimoni modernista. La imatge de fons es va triar del banc d'imatges de la xarxa, que es va crear en la fase de llançament, i l'altra imatge es va escollir per atraure l'atenció dels infants. Aquestes imatges de gran força decorativa es van dissenyar per penjar a les classes o a l'escola perquè els infants es familiaritzin amb l'estètica europea de l'arquitectura i de les arts decoratives. Cada pòster és bilingüe i mostra informació en la llengua de cada país a més de francès o anglès. La sèrie de pòsters destaca el patrimoni europeu i la seva riquesa lingüística.
Ålesund, Barcelona, Budapest, Brussel•les, Glasgow, Hèlsinki, Ljubljana, Nancy, Reus, Riga, Terrassa, Província de Varese, Viena

Fitxes d'activitats, 2003-2006
Adreçades als mestres i als guies, aquestes fitxes presenten una sèrie d'idees, exercicis i jocs per descobrir el Modernisme d'una manera coherent i original. Es proposen unes visites interactives per descobrir el Modernisme en l'àmbit d'un objecte, d'una col•lecció, d'un museu, d'un edifici o d'un barri. Dissenyats per estimular els sentits, els exercicis que es proposen pràcticament no requereixen cap preparació ni cap material. Estan, doncs, a l'abast de qualsevol mestre o guia que vulgui treballar amb propostes interactives! Els mestres i els guies podran utilitzar les idees que proposa aquesta eina en el treball sobre altres aspectes del patrimoni o de l'art amb públic jove.
Anglès, castellà, català, eslovè, francès, holandès, noruec

PROCEEDINGS OF SYMPOSIUMSArt Nouveau in Progress, Wien 24-25, October 2002
Centered on the same theme as the exhibition “Art Nouveau in Progress”, this international colloqium examined the ways in which the Art Nouveau heritage has been promoted throughout the 20th century. It retraces the history of its gradual rediscovery and emphasizes the current problems involved in its preservation and presentation. A wide range of European examples will serves to illustrate the fate of this heritage, which is still in jeopardy or currently benefitting from processes of restoration and transformation.
Programme in English and French
Proceedings in English and French

 

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Arlette Verkruyssen, General Director,
Brussels Regional Public Service - Bruxelles Développement urbain (Brussels Urban Development),
CCN - Rue du Progrès 80, B. 1, 1035 Brussels - Belgium