Modernisme en evolució

Descobrir el Modernisme el 1900 i avui, Ålesund, 4 d'octubre de 2004
El
Jugendstilsenteret, en col•laboració amb el Réseau Art Nouveau Network, va acollir aquest simposi internacional a Ålesund (Noruega).
Programa


Modernisme en evolució, Viena, 24 i 25 d'octubre de 2002
Centrat en el mateix tema que l'exposició “Art Nouveau in Pogress – Art Nouveau en projet”, aquest col•loqui internacional va examinar quina ha estat la situació del patrimoni Art Nouveau al llarg del segle XX. Es va resseguir la història de la seva redescoberta gradual i es va posar l'accent en els problemes actuals relacionats amb la seva preservació i valoració. Un nombre important d'exemples europeus van servir per il•lustrar la sort d'aquest patrimoni, encara en perill, que en alguns casos s'està beneficiant de processos de restauració i transformació.
Programa
Actes

 

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Arlette Verkruyssen, General Director,
Brussels Regional Public Service - Bruxelles Développement urbain (Brussels Urban Development),
CCN - Rue du Progrès 80, B. 1, 1035 Brussels - Belgium