en-GBsl-SIfr-FRit-ITde-DEca-ESnn-NOfi-FInl-BEpt-PTlv-LV
Izberi tip iskanja
 
  • Spletna stran
  • Splet
Search
Publikacije

SPLOŠNE PUBLIKACIJE

Art Nouveau in Europe today – A general appraisal, 2000
To delo, ilustrirano s poprej še neobjavljenimi fotografijami, kritično analizira stanje dediščine art nouveauja v partnerskih mestih mreže in daje vrsto predlogov, s katerimi naj bi se povsod po Evropi zboljšala politika varovanja in promoviranja te dediščine.
Natisnjeno v angleškem in francoskem jeziku.

Predstavitvene brošure mreže Réseau Art Nouveau Network, 1999-2004
V zagonski (1999–2001) in drugi fazi »Nova umetnost – vizije in resničnost / Art Nouveau in Progress« (2002–2004) smo v mreži izdali dve brošuri, da smo predstavili svoje delovanje. Vsako partnersko mesto se predstavlja s kratkim uvodnim besedilom, fotografijami in podatki o stikih. Natisnjeni sta v dvojezičnih, francosko-angleški izdajah.

Presentation brochure of the Réseau Art Nouveau Network, 2010-2015
A new leaflet produced to introduce the 15 partners and the actions of the project “Art Nouveau & Ecology” (2010-2015) as well as the 21 members of the Réseau Art Nouveau Network Association. 
Unfolded, the cover becomes a poster presenting magnificent Art Nouveau heritage from the partner cities! 
Seven versions and nine languages are available online:
English-French-German  English-French-Italian    English-Finnish-German
English-French-Dutch     English-French-Catalan  English-Latvian-German
English-French-Slovene   

RAZSTAVNI KATALOGI

Art Nouveau in Progress, razstavni katalog, 2003

Ta katalog spremlja potujočo razstavo »Nova umetnost – vizije in resničnost / Art nouveau in progresss« Predstavlja študije primerov iz različnih partnerskih mest, osredotočene na tri teme: Vizije, Izgubljena dediščina in Prenovljena dediščina. Natisnjen je v dveh dvojezičnih izdajah: angleško-francoski in francosko-holandski.
Dostopen pri: Exhibitions International, Kol. Begaultlaan 17, 3012 Leuven, tel. 061 296 900, faks 016 296 129, orders@exhibitionsinternational.be,
orders@exhibitionsinternational.be, www.exhibitionsinternational.be
Art Nouveau in Progress - Un Segle de modernisme a Europa
Posebna številka revije Coup de fouet (slov. »Udarec z bičem«), ki jo izdaja Evropska pot art nouveauja (Ruta Europea del Modernisme) v sodelovanju z mrežo Réseau Art Nouveau Network. © Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida Ajuntament de Barcelona, 2004 Dvojezična, angleško-katalonska izdaja.
 

Nova umetnost – vizije in resničnost/Art Nouveau in Progress, 2006
Povzetek razstavnega kataloga za obisk potujoče razstave »Nova umetnost – vizije in resničnost / Art Nouveau in Progress« v Ljubljani. Izšel je v sodelovanju z Evropsko potjo art nouveauja (Ruta Europea del Modernisme). Dvojezična, angleško-slovenska izdaja.

Nova umetnost – vizije in resničnost / Art Nouveau in Progress, razstavni letak za otroke, 2003
Letak, namenjen otrokom za spremljanje potujoče razstave »Nova umetnost – vizije in resničnost / Art Nouveau in Progress«. Sprednja stran prikazuje kratke zgodbe, povezane z artnouveaujevsko dediščino v posameznih partnerskih mestih mreže. Hrbtna stran je obsežen plakat, ki ilustrira raznolikost mreže.

Katalonski:
spredaj/zadaj, Holandski: spredaj/zadaj, Angleški: spredaj/zadaj, Finski: spredaj/zadaj, Francoski: spredaj/zadaj, Nemški: spredaj/zadajMadžarski: spredaj/zadaj, Italijanski: spredaj/zadaj, Latvijski: spredaj/zadaj, Norveški: spredaj/zadaj, Slovenski: spredaj/zadaj
  A strange world - Metamorphosis and Hybridisation in Art Nouveau and Sybolism, exhibition’s catalogue, 2013
Catalogue which accompagnies the exhibition "The Nature of Art Nouveau". This bi-lingual publication includes contributions by Teresa–M. Sala (the exhibition Curator), Hélène Guéné (Professeur Emerita of Contemporary Art History) and Vincent Munier (photographer). It features 28 case studies, presented by each city involved in co-organising the exhibition.
English-French, Dutch-French, Catalan, English-Latvian

IZOBRAŽEVALNO GRADIVO

  The Nature of Art Nouveau, children's activity booklet of the exhibition, 2013
Booklet which accompanies the exhibition "The Nature of Art Nouveau" and presents a series of short activities for children, featuring Phileas, a little botanist and explorer who acts as their guide. Soft-cover booklet with 16 colour pages, for children from 7 to 11.
French, Dutch, Finnish, German, Catalan (3-5 years old children), Catalan (6-10 years old children)
Nočna knjiga, 2006
Delovni zvezek, namenjen otrokom v osnovni šoli (od 8 leta naprej), ki obvladajo osnove branja, vsebuje kratke zgodbe o vlogi sanjskih bitij in pošasti v motiviki art nouveauja ter niz vaj in igric, ki se navezujejo na artnouveaujevske predmete, pohištvo in stavbe. Poleg tega je v njej najti informacije o mreži in njenih evropskih projektih ter zemljevid, na katerem so vrisana vsa partnerska mesta.
Bistveni del knjižice je slikovno gradivo, ki skupaj z vajo ali igrico prikazuje art nouveau v partnerskih mestih. Vsako od njih je izbralo enega izmed sanjskih likov, ki nastopa v delih domačih umetnikov, obrtnikov in arhitektov tega časa.

Angleško/Francosko/Holandska različica, Angleško/Poljska/Finska različica,
Angleško/Španska/Katalonska različicaAngleško/Italijanska/Slovenska različicaAngleško/Norveška/Nemška različicaAngleško/Latvijska/Madžarska različica
Knjižica o rastlinah, 2004
Delovni zvezek, namenjen otrokom osnovnih šol (od 9. leta naprej), ki že dobro obvladajo branje, ponuja kratke zgodbe o vlogi rastlinskih motivov v okrasju art nouveauja in osnovni pouk o rastlinskih in cvetličnih imenih. Poleg tega knjižica vsebuje kratek pregled gibanja, mreže, evropskih projektov in dve praktični nalogi: kako izdelati stiskalnico za herbarij in kako narisati okrasni friz. Sklepa jo zemljevid Evrope z vrisanimi partnerskimi mesti.
Bistveni del knjižice je slikovno gradivo, ki skupaj z vajo ali igrico prikazuje, kako so umetniki, obrtniki in arhitekti v partnerskih mestih uporabljali rastlinske oblike v svojih artnouveaujevskih delih. Knjižica je na voljo tudi v tiskani obliki, v petih trijezičnih različicah, skupaj v 11 jezikih.

Angleško/Holandsko/Francoska različicaAngleško/Finska/Katalonska različica,Angleško/Nemška/Norveška različica,Angleško/Latvijska/Madžarska različica, Angleško/Slovensko/Italijanska različica
Vodnik za otroke, 2003
Ta vodnik in pobarvanka je namenjen otrokom osnovnih šol (od 6. leta naprej), ki obvladajo osnove branja. Vsebuje niz vaj in igric, ki se navezujejo na artnouveaujevske predmete, pohištvo in stavbo. Poleg tega je v knjižici najti informacije o mreži in njenih evropskih projektih ter zemljevid, na katerem so označena vsa partnerska mesta.
Bistveni del knjižice je slikovno gradivo, ki skupaj z vajo ali igrico prikazuje art nouveau v partnerskih mestih. Vsako od njih je izbralo značilen primer domačega umetniškega, obrtnega ali arhitekturnega dela, ki je nastalo v tem času.Knjižica je na voljo tudi v tiskani obliki, v petih trijezičnih različicah, skupaj v 11 jezikih.

Katalonska/Angleška/Finska različica, Francoska/Angleška/Holandska različica, Italijanska /Angleška/Slovenska različicaLatvijska/Angleška/Madžarska različicaNorveška/Angleška/Nemška različica
Časopis 2, 2004
Namenjen je dijakom srednjih šol in vsebuje članke o vseh partnerskih mestih. Bogato ilustrirani članki opisujejo časovni in družbeni okvir, v katerem je nastalo novo umetnostno gibanje, posebnosti art nouveauja v posameznih partnerskih mestih ter značilna umetniška, obrtniška ali arhitekturna dela.
V želji, da bi prikazali evropsko raznolikost, smo besedila natisnili v jeziku, ki ga govorijo v predstavljenem mestu, zraven pa je vsak partner natisnil svoj prevod. Tako v slovenski različici časnika prevode vseh člankov v slovenščino spremlja, npr., angleško besedilo za Glasgow, finsko za Helsinke, italijansko za Varese itd.

Katalanski, Holandski, Angleški, Finski, Francoski, Nemški, Madžarski, Italijanski, Litvanjski, Norveški, Slovenski
Časopis 1, 2003
Namenjen je dijakom srednjih šol in vsebuje članke o vseh partnerskih mestih. Bogato ilustrirani članki opisujejo časovni in družbeni okvir, v katerem je nastalo novo umetnostno gibanje, posebnosti art nouveauja v posameznih partnerskih mestih ter značilna umetniška, obrtniška ali arhitekturna dela.
V želji, da bi prikazali evropsko raznolikost, smo besedila natisnili v jeziku, ki ga govorijo v predstavljenem mestu, zraven pa je vsak partner natisnil svoj prevod. Tako v slovenski različici časnika prevode vseh člankov v slovenščino spremlja, npr., angleško besedilo za Glasgow, finsko za Helsinke, italijansko za Varese itd.

Katalanski, Holandski, Angleški, Finski, Francoski, Nemški, Italijanski, Latvijski, Norveški, Slovenski
Serija plakatov, 2003
Za napovedovanje akcij mreže po šolah smo natisnili serijo 13 plakatov. Imajo skupno grafično podobo, partnerska mesta pa na svojih prikazujejo dve deli iz lastne artnouveaujevske dediščine.
Te zelo dekorativne slike naj bi bile obešene v razredih, tako da bi otrokom postala evropska estetika v arhitekturi, umetnosti in umetni obrti vizualno domača.
Informacije na plakatih so dvojezične, napisane v lokalnem jeziku in francoščini ali angleščini. Plakati zato prikazujejo raznoliko kulturno dediščino Evrope in hkrati njeno jezikovno bogastvo.

Ålesund, Barcelona, Budapest, Bruselj, Glasgow, Helsinki, Ljubljana, Nancy, Reus, Rīga, Terrassa, Provincia di Varese, Dunaj
Delovni listi, 2003-2006
Delovne liste smo pripravili v pomoč učiteljem in vodnikom. Prikazujejo ideje, vaje in igre, ki jih je mogoče uporabiti za celovito, domiselno in zabavno odkrivanje art nouveauja. Za spoznavanje artnouveaujevskih predmetov, zbirk, muzejev, stavb in mestnih območij predlagamo interaktivne obiske, glavni namen predlaganih aktivnosti je namreč ostriti in spodbujati čutno zaznavanje. Vaje in igre, ki naj to podpirajo, zahtevajo kar najmanj priprave in potrebščin, tako da si lahko z njimi pomaga vsak učitelj ali vodnik, ki želi delati interaktivno. Vzgojitelji in vodniki lahko ideje, ki se jim porajajo ob delu s tem pomaglom, koristno uporabijo tudi pri drugih projektih, povezanih z umetnostjo in kulturno dediščino.
Katalanski, Holandski, Angleški, Francoski, Norveški, Španski, Slovenski

  PROCEEDINGS OF SYMPOSIUMSArt Nouveau in Progress, Wien 24-25, October 2002
Centered on the same theme as the exhibition “Art Nouveau in Progress”, this international colloqium examined the ways in which the Art Nouveau heritage has been promoted throughout the 20th century. It retraces the history of its gradual rediscovery and emphasizes the current problems involved in its preservation and presentation. A wide range of European examples will serves to illustrate the fate of this heritage, which is still in jeopardy or currently benefitting from processes of restoration and transformation.
Programme in English and French
Proceedings in English and French

 

 

With the support of the Culture Programme of the European Union