Art Nouveau & družba

ZGODOVINSKI KOLOKVIJI
V tretji fazi delovanja mreže Réseau Art Nouveau Network smo pripravili niz šestih zgodovinskih kolokvijev, katerih namen je bil ustvariti izobraževalne možnosti za širše občinstvo, zato so bile odprte za vse, ki so jih zanimale. Na kolokvijih sta se prepletali raziskovalno in praktično delo z izmenjavanjem izkušenj, zato da je bil program privlačen tako za široko občinstvo kakor za strokovnjake, ki delajo na tem področju.

Zgodovinski kolokvij 6: Zdrav duh v zdravem telesu, Bad Nauheim, 16. maj 2008
Program: Frencosko/Angleški ali Angleško/Nemški
Povzetki (Angleški/Francoski/Nemški)
Referati


Zgodovinski kolokvij 5: Meceni in naročniki v art nouveauju, Nancy, 19. oktober 2007 
Program (Angleško/Francoski)
Povzetki (Angleško/Francoski)
Referati

 
Zgodovinski kolokvij 4: Urbana kvaliteta & percepcija pokrajine, Como-Cernobbio, 4. maj 2007  Program: Angleško/Francoski ali Angleško/Italijanski
Povzetki (Angleško/Francoski)
Referati

 
Zgodovinski kolokvij 3: Art nouveau & dekoracija, Riga, 20. oktober 2006
Program: Angleško/Francoski ali Angleško/Latvijski
Povzetki (Angleško/Francosko)
Referati


Zgodovinski kolokvij 2: Narodnostna identiteta in mednarodni tokovi, Ljubljana, 10. marca 2006 
Program: Angleško/Francosko ali Angleško/Slovenski
Povzetki (Angleško/Francoski)
Referati


Zgodovinski kolokvij 1: Mednarodne in svetovne razstave, Bruselj, 22. oktober 2005 
Program (Angleško/Francoski)
Povzetki (Angleško/Francoski)
Referati

 

With the support of the Culture Programme of the European Union