Nova umetnost - vizije in resničnost

 

Odkrivanje art nouveauja l. 1900 in danes, Ålesund, 7. oktobra 2004
Ta mednarodni simpozij je gostil Jugendstilsenteret iz Ålesunda (N) v sodelovanju z mrežo Réseau Art Nouveau Network. Program


Nova umetnost – vizije in resničnost, Dunaj, 24.-25. oktobra 2002
Ta mednarodni simpozij se je posvečal isti temi kot razstava »Nova umetnost – vizije in resničnost«, in sicer je raziskoval, kako so v 20. stoletju obravnavali art nouveau. Skiciral je zgodovino postopnega vnovičnega odkrivanja te umetnosti in poudaril sedanje težave pri njenem ohranjanju in predstavljanju. Usodo te dediščine, ki je bodisi še zmeraj ogrožena ali pa jo ravno zdaj deležna obnovitvenih in preobrazbenih del, osvetljuje dolga vrsta evropskih zgledov. 
Program
Referati

 

 

With the support of the Culture Programme of the European Union