Jugendstil i utvikling

 

Oppdage jugendstil i 1900 og i dag, Ålesund 7. oktober 2004
Jugendstilsenteret, var i samarbeid med Jugendstilnettverket vertskap for dette internasjonale symposiet i Ålesund (N). Program


Jugendstil i utvikling, Wien 24.–25. oktober 2002
Konferansen fokuserte på det samme temaet som utstillingen «Jugendstil i utvikling» og undersøkte måten jugendstilarven har blitt fremmet på i det 20. århundret. Den følger historien om den gradvise gjenoppdagelsen av jugendstilen og framhever de aktuelle problemene når det gjelder vern og presentasjon av jugendstilarven. Skjebnen til denne arven, som fremdeles er truet eller nå er i ferd med å bli restaurert eller forandret, blir illustrert gjennom et stort utvalg av europeiske eksempler.
Program
Protokoll

 

 

With the support of the Culture Programme of the European Union