Generell informasjon

Jugendstilen: en hovedsakelig europeisk bevegelse
Jugendstil, Modern Style, Glasgow Style, Secession, Nieuwe Kunst, Stile Liberty, Ecole de Nancy, Modernisme – dette er forskjellige sider av et hovedsakelig paneuropeisk kulturelt fenomen: jugendstilen. Jugendstiltrenden oppsto rundt århundreskiftet og ble drevet fram av bestemte estetiske idealer og en entusiasme for det moderne. Den utforsket muligheten de industrielle teknologier og nye materialer kunne tilby, og kombinerte en higen etter skjønnhet med omhyggelig håndverk og et nitid øye for detaljer. Resultatet var et fantasisk samspill mellom arkitektur, møbler og utsmykning.

En truet arv?
Etter å ha vært glemt i mange tiår, er jugendstilen igjen på moten og tilsynelatende godt vernet. Men skinnet kan bedra: I tillegg til de betydningsfulle eksemplene på bevegelsens kunstproduksjon, som er allment anerkjent, finnes det en rekke bemerkelsesverdige objekter som fremdeles er ukjente for offentligheten, er minimalt vernet eller faktisk har blitt ødelagt. Sendrektigheten i enkelte land når det gjelder å iverksette vernetiltak, setter også et stort antall viktige objekter forbundet med bevegelsen i fare.

Et engasjert og foretaksomt europeisk nettverk
I 1999 bestemte en stor gruppe institusjoner fra forskjellige europeiske byer med en rikholdig jugendstilarv – fra Helsingfors til Barcelona, og fra Glasgow til Budapest – seg for å gå sammen og danne et europeisk samarbeidsnettverk, etter en idé fremmet av Service des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale (Direktoratet for monumenter og landskap i Brussel). Forskning, bevaring, og hensiktsmessig eksponering er de viktigste punktene i de ambisiøse målene jugendstilprogrammet har satt for seg selv de kommende årene. Foretaksomhet og engasjement er nettverkets viktigste kjennetegn: I tillegg til å forfekte en strengt vitenskapelig tilnærming, sikter det også på å holde fagfolk informert og gjøre publikum oppmerksom på denne arven som ligger rett utenfor døren vår, og dens kulturelle betydning og europeiske dimensjon.
Se organisasjonskart

Prosjekt 4: Jugendstil og økologi (2010–2015), med støtte fra EUs kulturprogram 2007–2013
Gjennom dette nye femårige prosjektet ønsker Jugendstilnettverket å videreføre sine nåværende aktiviteter og samtidig bevisstgjøre det europeiske publikum om aktuelle problemer: viktigheten av økologi fra jugendstilperioden til i dag, jugendstil og bærekraftig utvikling, klimaets påvirkning på jugendstilbygninger.

Vandreutstillingen «Jugendstilens natur» gir publikum anledning til å observere jugendstilmaterialer i de forskjellige fasene av bearbeiding, fra ubehandlet form til kunstverk. Denne nyskapende utstillingen vil vises i alle de deltakende byene fra oktober 2013 og i andre europeiske byer etter at dette prosjektet er avsluttet. Utstillingen åpner i Helsingfors 4. oktober 2013.

Prosjektet inkluderte også markeringen av Jugendstilnettverkets 10-årsjubileum med et internasjonalt symposium som fant sted i Brussel 4. og 5. desember 2010 med temaet «Perception of Art Nouveau».

Fem historiske laboratorier er planlagt i løpet av prosjektet:
 • Jugendstilherbariet (Terrassa, 3. juni 2010)
 • Turisme og bevaring av jugendstilarven: en finansieringskilde … en problemkilde? (Barcelona, 4. juni 2011)
 • Natur, kreativitet og produksjon i jugendstilperioden (Milano, 19. november 2011)
 • Råmaterialer og jugendstilen (Aveiro, 26. januar 2013)
 • Consistency of inner and outer spaces in European Art Nouveau architecture (Riga, 5 September 2014)
Laboratoriene – studiedager som gir publikum mulighet til å utveksle kunnskap og ekspertise – kombinerer forskning, praktisk kunnskap og erfaringer, og temaene kan interessere det allmenne publikummet i tillegg til fagfolk. Programmet, protokollene og digitale opptak av konferanser er tilgjengelige på nettet. 

Pedagogiske bøker introduserer barna for jugendstil på en morsom måte i tillegg til å gjøre dem mer bevisste på aktuelle økologiske problemer. Det yngre publikummet kan også finne nye aktiviteter, her igjen med et økologisk tema, på nettstedets seksjon for barn.

De multilaterale utvekslingsprogrammene gir alle fagfolk innen jugendstil i Europa mulighet til å utveksle kunnskap og erfaringer. I dette prosjektet fokuserer utvekslingsprogrammene på viktige temaer for EU, spesielt økologi og frivillig arbeid:
 • Rollen de ikke-statlige organisasjonene spiller i jugendstil (Barcelona, 2011)
 • Fredete bygninger, vernepolitikk og økonomisk støtte gjennom EU (Brussel, 2010 og Helsingfors, 2013)
 • The preservation of Art Nouveau in a changing environment (Ålesund, 2014)

The innovation lab of the project includes the publication of a "good practices" manual aimed at professionals involved in diffusion of Art Nouveau heritage in general and at museum and monuments staff in particular who will be able to use it as a guide in the promotion and diffusion of Art Nouveau heritage to visually impaired public. A feasibility study for the creation of a specialised Art Nouveau educational Malette containing elements with which visually impaired public can gain a better knowledge of Art Nouveau heritage will also be developed.

Prosjektleder: Service des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale (Direktoratet for monumenter og landskap, Brussel – hovedstadsregionen (BE)) 
Samarbeidende byer: Ålesund (NO), Aveiro (PT), Bad Nauheim (DE), Barcelona (ES), Brussel (BE), Helsingfors (FI), Ljubljana (SI), Nancy (FR), Lombardia-regionen (IT), Rīga (LV), Terrassa (ES). 
Assosierte medlemmer: Glasgow (UK), La Chaux-de-Fonds (CH), Gamle Havanna (CU).

Prosjekt 3: Jugendstil og samfunn (2005–2008)
Under tittelen «Jugendstil og samfunn» har nettverket utviklet et flerårig aksjonsprogram som skal realiseres gjennom tre strukturer: innovasjonslaboratorier, historiske laboratorier og utvekslingsplattformer. Hovedattraksjonen er en multimediepresentasjon med tittelen «Jugendstil & samfunn – drøm og virkelighet», som belyser europeisk jugendstil og dens sosiale, politiske og økonomiske kontekst, og knytter sammen byer i fortid og nåtid. Presentasjonen skal være et permanent verktøy for medlemsbyene og gjør det mulig for dem å presentere sin arv som et uttrykk for båndet med resten av Europa. Forskning og ikonografi samlet i de historiske laboratoriene er inkludert.
Totalt vil det være seks plenumsmøter og historiske laboratorier i perioden 2005–2008:
 • Internasjonale utstillinger og verdensutstillinger (Brussel, 22. oktober 2005)
 • Nasjonal identitet og internasjonale trender (Ljubljana, 10. mars 2006)
 • Utsmykning i jugendstilen (Rīga, 20. oktober 2006)
 • Urban kvalitet og oppfatningen av landskapet (Como-Cernobbio, 4. mai 2007)
 • Jugendstilmesener (Nancy, 19. oktober 2007)
 • Sunn i kropp og sjel (Bad Nauheim, 16. mai 2008)
De historiske laboratoriene sikter på å skape en utvekslingsplattform for kunnskap og ekspertise for de innenfor og utenfor Jugendstilnettverket. Innholdet er en blanding av forskning, praktisk kunnskap og erfaring og reflekterer et ønske om å tiltrekke seg medlemmer av allmennheten samt de som jobber i sektoren.

Innovasjonslaboratoriene inkluderer en undervisningspakke for pedagoger og skolebarn (blant annet et nytt hefte om monstre, aktivitetsark, aktiviteter på nettet og samlinger for lærere), et prosjekt for synshemmede og en jugendstilguide på mobiltelefoner og håndholdte datamaskiner (PDA-er).

De multilaterale utviklingsprogrammene gir de som jobber med den kulturelle arven etter jugendstilen, mulighet til å utveksle kunnskap og erfaringer gjennom Europa innen tre spesifikke temaer:
 • Turisme og jugendstil (Ljubljana, 14. mars 2006)
 • Utdanning og jugendstil (provinsen Varese, 8. mai 2007)
 • Tolkningssentre for jugendstil (Nancy, 23. oktober 2007)
Medlemsbyer: Ålesund, Barcelona, Brussel, Bad Nauheim, Glasgow, Helsingfors, La Chaux-de-Fonds, Gamle Havanna, Ljubljana, Łódź, Nancy, provinsen Varese, Lombardia-regionen, Reus, Rīga, Tbilisi, Terrassa, Wien og Ecole d’Avignon som teknisk partner.

Prosjekt 2: Jugendstil i utvikling (2001–2004)
Et viktig punkt i denne fasen var utstillingen «Jugendstil i utvikling» og dennes kataloger. Den er helt forskjellig fra de store utstillingene som har feiret jugendstilbevegelsen de siste årene. Målet med utstillingen er å utforske jugendstilarvens skjebne i de tretten byene og bringe en rekke eksempler på tidligere ukjente prosjekter fram i lyset: objekter som hittil har vært usett eller nå har forsvunnet, som ikke ble verdsatt i sin tid, eller som er under restaurering. Den viser også hvordan bygningene har forandret seg og blitt tilpasset vårt liv ett århundre senere. Utstillingen blir presentert i hver av medlemsbyene etter tur, og hver vertsby har sin egen lokale del av utstillingen som viser løpende restaurasjonsprosjekter fra sin jugendstilarv.

I løpet av denne andre fasen av Jugendstilnettverket ble det avholdt konferanser i Wien (oktober 2002) og Ålesund (oktober 2004), begge med fokus på samme tema som utstillingen (se Konferanser), og her fikk forskere og europeiske fagfolk mulighet til å dele sine erfaringer og tanker om framtiden.

I tillegg ble det i 2003–2004 lansert en bevisstgjøringskampanje for ungdom med fire publikasjoner, en plakatserie, guidede omvisninger for skolene og en populær håndbok for interaktive besøk – og alt dette er tilgjengelig på dette nettstedet.

Medlemsbyer: Ålesund, Barcelona, Brussel, Glasgow, Helsingfors, Ljubljana, Nancy, provinsen Varese, Reus, Rīga, Terrassa, Wien og Ecole d’Avignon som teknisk partner.

Prosjekt 1: Lanseringsfase (1999–2000)
Etter en idé fremmet av Service des Monuments historiques et des sites de la région de Bruxelles capitale (Direktoratet for monumenter og landskap i Brussel – hovedstadsregionen) bestemte en stor gruppe institusjoner fra forskjellige europeiske byer med en rikholdig jugendstilarv seg for å gå sammen og danne et innledende europeisk samarbeidsnettverk.
I denne første fasen av nettverket ble strukturen på samarbeidet mellom medlemsbyene etablert; ansvar ble delegert gjennom flere plenumsmøter, nettstedet ble opprettet, den grafiske identiteten ble valgt, bildebanken ble lansert, publikasjonen «Art Nouveau in Europe today – A general appraisal» ble utgitt, presentasjonsmappen ble lagt ut på forskjellige offentlige steder, osv.

Medlemsbyer: Ålesund, Barcelona, Brussel, Budapest, Glasgow, Helsingfors, Ljubljana, Nancy, Palermo, Reus, Rīga, Terrassa, Wien og Ecole d’Avignon som teknisk partner.

 

With the support of the Culture Programme of the European Union