Multimediapresentasjon

Den sentrale aktiviteten i Jugendstilnettverket er en multimediepresentasjon med tittelen «Jugendstil og samfunn – drøm og virkelighet». Presentasjonen er utformet som et permanent verktøy for medlemmene våre og viser jugendstilens kulturelle og sosiale historie og perioden den utviklet seg i. I motsetning til nettverkets tidligere utstilling (Jugendstil i utvikling), framhever denne kontekstuelle produksjonen den bredere relevansen ved det paneuropeiske fenomenet jugendstil, og knytter slik fortiden til framtiden. Multimedia som kommunikasjonsmetode har mange fordeler, spesielt når det gjelder å håndtere alle de forskjellige språkene i nettverket. Utformingen gjør at den kan benyttes utenfor de tradisjonelle miljøene (gallerier og museer) for å øke synligheten mest mulig. Presentasjonen ble lansert 16. mai 2008 i Bad Nauheim i anledning vårt sjette historiske laboratorium «Jugendstil: Sunn i kropp og sjel» og i andre byer i nettverket på følgende datoer:

Aveiro: Permanent visning på det nye jugendstilmuseet
Ålesund: fra mai til desember 2008 på
 Jugendstilsenteret
Bad Nauheim: 14. september 2008 i Sprudelhof, Spa House 6  Se plakat
Barcelona: fra 22. oktober 2008 i Hotel Casa Fusterfra 22. til 24. mai 2009 i Fiera del Modernisme; permanent visning i Santa Creu i Sant Pau Hospital
Brussel: 15. oktober til 22. februar 2009 i Musée du Cinquantenaire og 26. april på varemessen «Patrimoine en Fête»  Se plakat Se invitasjon
Glasgow: fra 11. oktober 2008 i tredje etasje på Lighthouse
Helsingfors: Permanent visning i Helsingfors bymuseum
Havanna: fra 7. til 14. november 2008 i den belgiske uke
Ljubljana: fra 4. november i
 Nasjonalgalleriet
Łódź: i september 2008 i Kunstsenteret eller Tekstilmuseet (venter på bekreftelse)
Nancy: fra 22. oktober 2008 i
 Musée de l'Ecole de Nancy
Provinsen Varese: lansering 25. oktober 2008 i Cinema Nuovo – Viale dei Mille (Varese) 23. og 24. april i Salsomaggiore – Se plakat Se invitasjon

Se teaser:

 

  
  

Innhold
Jugendstil og samfunn – drøm og virkelighet er en multimediepresentasjon på 15 minutter om den kunstneriske bevegelsen rundt overgangen til det 20. århundret og dens forhold til datidens mennesker. Jugendstilen var et paneuropeisk fenomen som ble uttrykt på forskjellige måter gjennom Europa. Et av bevegelsens mål var å uttrykke samtidens liv og kultur. Det var en periode med fred og økonomisk vekst, og samfunnet forandret seg raskt på grunn av industrialisering og urbanisering. Ny teknologi forandret menneskers hverdagsliv og begrepet fritid dukket opp som et nytt konsept. Kampen mellom rike og fattige, nasjonal identitet og internasjonalisme var viktige saker i perioden. Historien om jugendstilen og dens forhold til samfunnet blir fortalt gjennom eksempler fra hele Europa, inkludert 16 av Jugendstilnettverkets medlemsbyer: Ålesund, Bad Nauheim, Barcelona, Brussel, Glasgow, Havanna, Helsingfors, La Chaux-de-Fonds, Łódź, Ljubljana, Nancy, provinsen Varese, Lombardia-regionen, Reus, Rīga og Terrassa.

Konsept
Presentasjonen Jugendstil og samfunn – drøm og virkelighet er rettet mot det allmenne publikum og gir dem en mulighet til å oppleve jugendstilen og samfunnet for hundre år siden. Presentasjonen har blitt oversatt til 11 språk for å lette kommunikasjonen med publikum. Historien blir fortalt i presens for å engasjere publikum og blir presentert i en moderne ånd med bruk av audiovisuelle midler som et redskap til å formidle kunnskap om vår felles europeiske kulturarv. Presentasjonen er så rikholdig at det er umulig å få med seg alt ved første visning: Den kan derfor vises i en sløyfe slik at publikum kan følge visningen så lenge de ønsker. Produksjonens ambisjon er å stimulere oppdagelsesprosessen og den besøkendes intellektuelle og følelsesmessige tilknytning til jugendstilarven, og målet er å vekke folks nysgjerrighet uten at de blir neddynget med informasjon.

Design
Multimediepresentasjonen har blitt laget på en digital plattform, noe som gjør at det kan brukes forskjellige visningsteknologier. Den er produsert i DVD-format og kan vises på forskjellige offentlige møtesteder, fra skoler og kjøpesentre til det mest komplekse, som er projeksjon på tre store bredskjermer som krever et eget visningsrom i et museum eller et historisk hus.
Ettersom presentasjonen er digitalt produsert, kan den vises i mange forskjellige byer samtidig eller følge en lokal timeplan når det passer den enkelte medlemsbyen. Produksjonen er tilgjengelig på 11 språk (engelsk, fransk, tysk, spansk, katalansk, italiensk, nederlandsk, norsk, finsk, polsk og slovensk).

Produksjon
Presentasjonen Jugendstil og samfunn – drøm og virkelighet er et resultat av et samarbeid mellom kurator David Aasen Sandved, produksjonsselskapet Instamatic, spesielt Jack van Domburg og Kai Fridstrøm, og 16 av Jugendstilnettverkets medlemsbyer: Ålesund, Bad Nauheim, Barcelona, Brussel, Glasgow, Havanna, Helsingfors, La Chaux-de-Fonds, Łódź, Ljubljana, Nancy, provinsen Varese, Lombardia-regionen, Reus, Rīga og Terrassa. Produksjonen startet i oktober 2005, og presentasjonen vil bli lansert i mai 2008 i mange forskjellige europeiske byer (se program over).

Produksjonen ble muliggjort med støtte fra EUs Kultur 2000-program.

Se rulleteksten

 

 

With the support of the Culture Programme of the European Union