Publikasjoner

GENERELLE PUBLIKASJON

Art Nouveau in Europe today – A general appraisal, 2000 (Jugendstil i Europa i dag – en generell vurdering, 2000)
Denne boken, som er illustrert med tidligere usette fotografier, presenterer en kritisk analyse av situasjonen til jugendstilarven i medlemsbyene i nettverket, sammen med en rekke anbefalinger som tar sikte på å forbedre politikken som er utformet for å verne og fremme denne arven i Europa.
Utgitt på engelsk og fransk.
Brosjyrer som presenterer Jugendstilnettverket, 1999–2004
To brosjyrer ble produsert for å presentere Jugendstilnettverket i lanseringsfasen (1999–2001) og fase 2, «Jugendstil i utvikling» (2001–2004). Hver medlemsby er presentert med en kort introduksjonstekst, bilder og kontaktinformasjon.
Utgitt i en tospråklig utgave, fransk – engelsk.

Brosjyre som presenterer Jugendstilnettverket, 2010–2015
En ny brosjyre laget for å introdusere de 15 partnerne og arrangementene i prosjektet «Jugendstil og økologi» (2010–2015) samt de 21 medlemmene i Jugendstilnettverket.
Når brosjyren blir foldet ut, blir den en plakat som viser storslått jugendstilarv fra medlemsbyene!
Sju versjoner og ni språk er tilgjengelige på nettet:
Engelsk-fransk-tysk  Engelsk-fransk-italiensk   Engelsk-finsk-tysk
Engelsk-fransk-nederlandsk    Engelsk-fransk-katalansk  Engelsk-latvisk-tysk
Engelsk-fransk-slovensk  
 

UTSTILLINGSKATALOGER

Jugendstil i utvikling, utstillingskatalog, 2003
Denne katalogen ledsager vandreutstillingen «Jugendstil i utvikling». Den presenterer casestudier fra forskjellige byer i nettverket og dekker tre utvalgte temaer: «Visjoner», «Tapte bygninger» og «Gjenreisning». Utgitt i to tospråklige utgaver: Engelsk–fransk, fransk–nederlandsk. Tilgjengelig hos: Exhibitions International, Kol. Begaultlaan 17, 3012 Leuven, tlf.: +32 (0)16 296900, faks: +32 (0)16 296129
orders@exhibitionsinternational.be, www.exhibitionsinternational.be
Jugendstil i utvikling – Un Segle de modernisme a Europa
CoupDefouet Extra, utgitt av Art Nouveau European Route i samarbeid med Jugendstilnettverket. Copyright: Institut del Paisatge Urba i la Qualitat de Vida Ajuntament de Barcelona, 2004. Utgitt i en tospråklig utgave, engelsk–katalansk.

Nova umetnost – vizije in resničnost / Jugendstil i utvikling, 2006
Sammendrag av utstillingskatalogen for vandreutstillingen «Jugendstil i utvikling», fra besøket i Ljubljana. Utgitt i samarbeid med Ruta Europea del Modernisme. Utgitt i en tospråklig utgave, engelsk–slovensk.
 

Jugendstil i utvikling, utstillingsbrosjyre for barn, 2003
Liten flyer for barn i forbindelse med vandreutstillingen «Jugendstil i utvikling». Høyre side presenterer en kort historie knyttet til jugendstilarven i hver enkelt medlemsby. Venstre side er en lang plakat som oppsummerer nettverkets mangfold.
Catalansk: høyre
/venstre, nederlandsk: høyre/venstre, engelsk: høyre/venstre, finsk: høyre/venstre, fransk: høyre/venstre, tysk: høyre/venstre, ungarsk: høyre/venstre, Italiensk: høyre/venstre, latvisk: høyre/venstre, norsk: høyre/venstre, slovensk: høyre/venstre
  A strange world – Metamorphosis and Hybridisation in Art Nouveau and Symbolism, utstillingskatalog, 2013
Catalogue which accompagnies the exhibition "The Nature of Art Nouveau". This bi-lingual publication includes contributions by Teresa–M. Sala (the exhibition Curator), Hélène Guéné (Professeur Emerita of Contemporary Art History) and Vincent Munier (photographer). It features 28 case studies, presented by each city involved in co-organising the exhibition.
English-French, Dutch-French, Catalan, English-Latvian

EDUCATIONAL PUBLICATIONS

  The Nature of Art Nouveau, children's activity booklet of the exhibition, 2013
Booklet which accompanies the exhibition "The Nature of Art Nouveau" and presents a series of short activities for children, featuring Phileas, a little botanist and explorer who acts as their guide. Soft-cover booklet with 16 colour pages, for children from 7 to 11.
French, Dutch, Finnish, German, Catalan (3-5 years old children), Catalan (6-10 years old children) 
Nattboken, 2006
Denne aktivitetsboken er laget for barn i grunnskolen (fra 8 år og oppover) med grunnleggende leseferdigheter, og presenterer korte historier om hvilken rolle skapninger fra drømmer og mareritt spiller i jugendstilen. I tillegg finner vi oppgaver og spill basert på jugendstilobjekter, møbler og bygninger. Boken gir også en oversikt over Jugendstilnettverket og europeiske prosjekter. Den avsluttes med et Europa-kart hvor du finner medlemsbyene.
Hoveddelen av boken fokuserer på den visuelle presentasjonen av jugendstilen og bruker en oppgave for å illustrere hver medlemsby. Hver by velger et passende eksempel på kunst, håndverk eller arkitektur til sine sider.

Engelsk/fransk/nederlandsk versjon, engelsk/polsk/finsk versjon,
engelsk/spansk/katalansk versjon,
engelsk/italiensk/slovensk versson,
engelsk/norsk/tysk versjon, engelsk/latvisk/georgisk versjon
Floraboken, 2004
Denne boken er laget for barn i grunnskolen (fra 9 år og oppover) med gode leseferdigheter og presenterer korte historier om floraens rolle i jugendstilutsmykning samt en enkel innføring i blomster- og plantenavn. Boken inneholder også en oversikt over bevegelsen, Jugendstilnettverket, europeiske prosjekter og to aktiviteter: Hvordan lager man en blomsterpresse? Hvordan lager man en frise? Den avsluttes med et Europa-kart hvor du finner medlemsbyene.
Hoveddelen av boken fokuserer på den visuelle presentasjonen av jugendstilen og bruker en plante og jugendstildesigner for å illustrere hver medlemsby. Hver by velger et passende eksempel på kunst, håndverk eller arkitektur til sine sider. Boken er tilgjengelig på 11 språk og er trykket i fem versjoner, hver av dem på tre språk!
Nederlandsk/engelsk/fransk versjon, finsk/engelsk/katalansk versjon, tysk/engelsk/norsk versjon, latvisk/engels/ungarsk versjon, slovensk/engelsk/italiensk versjon
Aktivitetsbok, 2003
Denne tegne- og fargeleggingsboken er laget for barn i grunnskolen (fra 6 år og oppover) med grunnleggende leseferdigheter og presenterer en rekke oppgaver og spill basert på jugendstilobjekter, møbler og bygninger. Boken gir også en oversikt over bevegelsen, Jugendstilnettverket og europeiske prosjekter. Den avsluttes med et Europa-kart hvor du finner medlemsbyene. Hoveddelen av boken fokuserer på den visuelle presentasjonen av jugendstilen og bruker et spill eller en oppgave for å illustrere hver medlemsby. Hver by velger et passende eksempel på kunst, håndverk eller arkitektur til sine sider. Boken er tilgjengelig på 11 språk og er trykket i fem versjoner, hver av dem på tre språk!
Katalansk/engelsk/finsk versson, fransk/engelsk/nederlandsk verssjon, italiensk/engelsk/slovensk versjon, latvisk/engelsk/ungarsk versjon, norsk/engelsk/tysk versjon
Avis 2, 2004
Rettet mot ungdomsskolen og inneholder artikler om hver av medlemsbyene. Hver side er rikt illustrert og beskriver de enkelte kontekster der jugendstilen dukker opp i hver medlemsby, spesifikke eksempler på jugendstil og forklaringer på kulturarvens vokabular. Av hensyn til det europeiske mangfoldet er tekstene skrevet på morsmålet til hver medlemsby og blir ledsaget av en oversettelse til alle medlemmenes språk. For eksempel vil all fransk tekst i den franske versjonen – som distribueres i Brussel og Nancy – følges av en engelsk tekst for Glasgow, en finsk tekst for Helsingfors, en italiensk tekst for Varese, osv.
Katalansk, nedelandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, ungarsk, italiensk, latvisk, norsk, slovensk
Avis 1, 2003
Rettet mot videregående skole og inneholder artikler om hver av medlemsbyene. Hver side er rikt illustrert og beskriver de enkelte kontekster der jugendstilen dukker opp i hver medlemsby, spesifikke eksempler på jugendstil og annen interessant informasjon. Av hensyn til det europeiske mangfoldet er tekstene skrevet på morsmålet til hver medlemsby og blir ledsaget av en oversettelse til alle medlemmenes språk. For eksempel vil all fransk tekst i den franske versjonen – som distribueres i Brussel og Nancy – følges av en engelsk tekst for Glasgow, en finsk tekst for Helsingfors, en italiensk tekst for Varese, osv.
Katalansk, nederlandsk, engelsk, finsk, frans, tysk, italiensk, latvisk, norsk, slovensk
Plakatserie, 2003
For å gjøre nettverkets skoleaksjon kjent, ble det laget en serie på 13 plakater. Basert på et felles grafisk tema presenterte hver by to bilder av sin jugendstilarv. Bakgrunnen ble valgt fra nettverkets bildebank, opprettet i løpet av lanseringsfasen, mens det andre bildet ble valgt for å få barna interessert. Disse svært dekorative bildene ble laget for å henge i klasserom slik at barna kunne bli visuelt fortrolig med europeisk estetikk innen arkitektur, kunst og håndverk. Hver plakat er tospråklig og gir informasjon på det lokale språket og på fransk eller engelsk. Plakatserien framhever også den europeiske arven og dens språklige rikdom.
Ålesund, Barcelona, Budapest, Brussel, Glasgow, Helsingfors, Ljubljana, Nancy, Reus, Rīga, Terrassa, provinsen Varese, Wien
Serie aktivitetsblader, 2003–2006
Denne håndboken er laget for lærere og omvisere og viser en rekke ideer, oppgaver og leker som gjør det mulig å oppdage jugendstilen på en sammenhengende og original måte. Interaktive besøk foreslås for utforsking av jugendstil gjennom enkeltstående objekter, samlinger, museer, en bygning eller et nabolag. Det var et hovedmål å stimulere sansene, og de foreslåtte oppgavene er laget slik at de krever minimalt med forberedelser og materialer. Dermed er de tilgjengelige for enhver lærer eller omviser som ønsker å jobbe interaktivt! Lærere og omvisere kan bruke ideene fra disse arbeidsarkene i for eksempel andre kulturarv- og kunstprosjekter som involverer unge mennesker.
Katalansk, nederlandsk, engelsk, fransk, norsk, spansk, slovensk

PROTOKOLL FRA SYMPOSIERJugendstil i utvikling, Wien 24.–25. oktober 2002
Konferansen fokuserte på det samme temaet som utstillingen «Jugendstil i utvikling» og undersøkte måten jugendstilarven har blitt fremmet på i det 20. århundret. Den følger historien om den gradvise gjenoppdagelsen av jugendstilen og framhever de aktuelle problemene når det gjelder vern og presentasjon av jugendstilarven. Skjebnen til denne arven, som fremdeles er truet eller nå er i ferd med å bli restaurert eller forandret, blir illustrert gjennom et stort utvalg av europeiske eksempler.
Program på engelsk og fransk
Protokoll på engelsk og fransk

 

 

With the support of the Culture Programme of the European Union