Synshemmet publikum

Jugendstilnettverket vil søke løsninger for å gjøre jugendstilarven tilgjengelig for det synshemmede publikum gjennom en rekke innovasjonslaboratorier for medlemsbyene våre. Det sentrale målet er å utfordre misoppfatninger om at en kulturarv som jugendstilen kun kan oppleves og nytes gjennom den visuelle sansen. Prosessen krever utvikling av alternative metoder for å kommunisere de sanselige opplevelser et kunstverk, en design eller arkitektur gir, slik at de kan formidles til det synshemmede publikum: Målet er å utforske jugendstilen i tre forskjellige dimensjoner: den perseptuelle, den konseptuelle og den ekspressive, og oppmuntre ulike erfaringsnivåer: individuell opplevelse, toveis kommunikasjon mellom omviser og den besøkende og utveksling av inntrykk og ideer i grupper. Den rike bruken av materialer og former i jugendstilen gjør den til et ideelt objekt for likestilte sanseopplevelser.

Rapport fra det første innovasjonslaboratoriet, holdt i Brussel i oktober 2005

Bilder fra vår aktivitetsdag viet det synshemmede publikum, avholdt i Rīga, 24. oktober 2006, med representanter fra Com access, Barcelona:

  

 

With the support of the Culture Programme of the European Union