Multimedia Presentation (MMP)

The core action of the Réseau Art Nouveau Network is a multimedia presentation entitled “Art Nouveau & Society”. Designed to be a permanent tool for our partners, it shows the cultural and social history of Art Nouveau and the times in which it developed. In a departure from the Network’s earlier exhibition (Art Nouveau in Progress), this contextual production emphasizes the wider relevance of the pan-European phenomenon that was Art Nouveau, thereby linking the past with the future. Multimedia as a method of communication offers many advantages, especially in handling all the languages of the Network. The design allows it to be placed outside traditional environments (galleries and museums) to maximise the visibility. The presentation was launched on May 16th, 2008 in Bad Nauheim at the occasion of our VIth Historical Lab “Art Nouveau: Healthy in Body and Mind” and in the other cities of the network according to the following dates:

Ålesund: from May to December 2008 at the Jugendstilsenteret
Aveiro: permanent screening at the new Art Nouveau museum
Bad Nauheim: 14 September 2008 in the Sprudelhof, Spa House 6 - See poster
Barcelona: from 22 October 2008 at the
Hotel Casa Fuster ; from 22 to 24 May 2009 at the Fiera del Modernisme ; permanent screening at the Santa Creu i Sant Pau Hospital
Bruxelles-Brussel: 15 October to 22 February 2009 at the
Musée du Cinquantenaire and on 26th April at the trade fair "Patrimoine en Fête" - See poster See invitation
Glasgow: from 11 October 2008 on the third floor of the
Lighthouse
Helsinki: permanent screening at the
City Museum of Helsinki
La Habana: from 7 to 14 November 2008 in the framework of the Belgian week
Ljubljana: from 4 November at the
National Gallery
Łódź: in September 2008 at the Textile Museum
Nancy: from 22 October 2008 at the
Musée de l'Ecole de Nancy
Provincia di Varese: launch on 25 October 2008 at the Cinema Nuovo - Viale dei Mille (Varese) and on 23th and 24th April in Salsomaggiore -
See poster
See invitation

See the teaser:

  
  

Saturs
„Jūgendstils un sabiedrība” ir 15 minūšu gara multimediju prezentācija par mākslas kustību 20. gadsimta sākumā un par tās ietekmi uz tālaika sabiedrību. Jūgendstils bija Eiropas mēroga kustība, kas dažādās valstīs izpaudās atšķirīgi. Viens no kustības mērķiem bija atspoguļot mūsdienu dzīvi un kultūru. Tas bija miera un ekonomiskās izaugsmes periods, un sabiedrība industrializācijas un urbanizācijas ietekmē strauji mainījās. Jaunās tehnoloģijas izmainīja cilvēku ikdienas dzīvi un ieviesa jaunu jēdzienu – brīvais laiks. Šo periodu raksturoja cīņa starp bagātajiem un nabagajiem, nacionālās identitātes meklējumi un internacionālisms. Par jūgendstilu un tā ietekmi uz sabiedrību stāsta piemēri no visas Eiropas, tostarp no 16 Jūgendstila sadarbības tīkla pilsētām un reģioniem: Olesunnas, Bādnauheimas, Barselonas, Briseles, Glāzgovas, Havanas, Helsinkiem, Lašodefonas, Lodzas, Ļubļanas, Nansī, Varēzes provinces, Lombardijas reģiona, Reusas, Rīgas un Terasas.

Koncepcija 
Prezentācija „Jūgendstils un sabiedrība” paredzēta visiem interesentiem un dod iespēju iepazīties ar jūgendstilu un sabiedrību pirms simts gadiem. Lai atvieglotu tās uztveri, prezentācija ir tulkota 11 valodās. Lai iesaistītu auditoriju, notikumi tiek atainoti tagadnes formā un pasniegti mūsdienīgā garā, izmantojot audiovizuālus līdzekļus izpratnes veicināšanai par mūsu kopējo Eiropas kultūrvēsturisko mantojumu. Prezentācija ir ļoti informatīva, tāpēc noskatoties to vienreiz nav iespējams visu vizuāli uztvert. Tādēļ ir ieteicams iestatīt automātisko atkārtojumu, lai apmeklētāji varētu skatīties prezentāciju, cik ilgi vēlas. Šīs prezentācijas mērķis ir radīt apmeklētājiem atklājuma sajūtu un veidot intelektuālu un emocionālu saikni ar jūgendstila mantojumu, cenšoties auditoriju ieintriģēt, taču neapbērt ar milzīgu informācijas gūzmu. 

Dizains
Multimediju prezentācija veidota kā digitāla platforma, ko iespējams demonstrēt dažādos veidos. DVD formātā to var demonstrēt dažādos publiskos pasākumos un vietās, piemēram, skolās vai tirdzniecības centros. Vissarežģītākā ir projekcija uz trim lieliem platekrāniem, kam nepieciešama speciāla demonstrāciju telpa muzejā vai ēkā. Tā kā prezentācija ir digitālā formātā, to var demonstrēt gan vairākās pilsētās vienlaicīgi, gan katras sadarbības pilsētas izvēlētajā laikā. Prezentācija ir pieejama 11 valodās (angļu, franču, vācu, spāņu, katalāņu, itāliešu, holandiešu, norvēģu, somu, poļu un slovēņu). 

Izstrāde
Prezentācija „Jūgendstils un sabiedrība” tapusi sadarbības rezultātā starp kuratoru Dāvidu Osenu Sandvedu, izstrādes kompāniju „Instamatic”, īpaši Džaku fon Dumbirgu un Kaju Fridstrēmu, kā arī 16 Jūgendstila sadarbības tīkla pilsētām un reģioniem: Olesunnu, Bādnauheimu, Barselonu, Briseli, Glāzgovu, Havanu, Helsinkiem, Lašodefonu, Lodzu, Ļubļanu, Nansī, Varēzes provinci, Lombardijas reģionu, Reusu, Rīgu un Terasu. Darbs pie prezentācijas sākās 2005. gada oktobrī, un pirmā demonstrācija notika 2008. gada maijā dažādās Eiropas pilsētās (skat. programmu augstāk).

Prezentācija tika izveidota, pateicoties Eiropas Savienības programmas „Kultūra 2000” atbalstam.

Skatīties beigu titrus

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Arlette Verkruyssen, General Director,
Brussels Regional Public Service - Bruxelles Développement urbain (Brussels Urban Development),
CCN - Rue du Progrès 80, B. 1, 1035 Brussels - Belgium