Tietoa Art Nouveau verkostosta
Art nouveau: Eurooppalainen taidesuuntaus
Jugendstil, Modern Style, Glasgow Style, Secession, Nieuwe Kunst, Stile Liberty, École de Nancy, Modernisme – kaikki nämä termit kuvaavat yleiseurooppalaisen art nouveaun eri ilmentymiä. Suomessa art nouveauta usein kutsutaan jugendiksi saksalaisen Jugendstilin mukaisesti. Art nouveau syntyi vuosisadan vaihteessa pontimenaan erityiset esteettiset ihanteet ja innostus moderniuteen. Se hyödynsi teknologian ja uusien materiaalien mahdollisuuksia ja yhdisti kauden esteettiset pyrkimykset huoliteltuun toteutukseen ja tarkkoihin yksityiskohtiin. Tuloksena oli arkkitehtuurin, huonekalujen ja koristetaiteen ainutlaatuinen yhteys.

Uhanalainen kulttuuriperintö? 
Vuosikymmeniä kestäneen unohduksen jälkeen art nouveau on jälleen muodissa ja ajan arkkitehtuuri on ilmeisen hyvin suojeltua. Tämä voi kuitenkin olla harhaanjohtavaa. Vaikka art nouveaun tärkeimmät saavutukset tunnetaan, on monia huomattavia art nouveaun tuntemattomampia aikaansaannoksia, joita yleisö ei tunne, joita on suojeltu niukasti tai jotka ovat jo tuhoutuneet. Lisäksi rakennussuojelun hidas toteutuminen eräissä maissa vaarantaa useita art nouveaun tärkeitä kohteita.
 
Asialleen omistautunut ja aloitteellinen eurooppalainen verkosto
Vuonna 1999 Brysselin alueen kulttuuriympäristöviranomaisen (Brussels Region Department of Historic Sites and Monuments) aloitteesta suuri joukko instituutioita Euroopan eri kaupungeista, joilla on rikas art nouveaun perinne – aina Helsingistä Barcelonaan ja Glasgow’sta Budapestiin – päätti perustaa ensimmäisen eurooppalaisen yhteistyöverkostonsa (Réseau Art Nouveau Network). Tutkimus, rakennussuojelu ja suuntauksen esille tuominen ovat verkoston kunnianhimoisen ohjelman keskeisiä tavoitteita edelleenkin. Aloitteellisuus ja asiantuntemus ovat verkoston tärkeimmät ominaisuudet. Tutkimuksellinen lähestymistavan ohella verkosto pyrkii välittämään tietoa alan ammattilaisille ja yleisölle tämän lähiympäristömme rakennusperinnön kulttuurisesta merkityksestä ja eurooppalaisesta ulottuvuudesta.
 
… A common initiative which, besides the co-financing of the European Commission of four successive European projects, obtained an international recognition of its 14 years of cooperation by receiving the jury’s special mention of the Europa Nostra awards 2013 and becoming a Cultural Route of the Council of Europe in 2014!

Hanke 4: Art Nouveau ja Ekologia (2010–2015) Euroopan komission Kulttuuri 2007–2013 – ohjelman tuella 
Tässä viiden vuoden hankkeessa Réseau Art Nouveau Network pyrkii jatkamaan nykyistä toimintaansa ja lisäämään eurooppalaisen yleisön tietoisuutta alan ajankohtaisista kysymyksistä: ekologian merkitys art nouveaun kaudelta nykypäivään, art nouveau ja kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen vaikutus art nouveau -rakennuskantaan.

”Natures of Art Nouveau – Art nouveaun luonto” -kiertonäyttelyn myötä yleisölle tarjoutuu mahdollisuus tarkastella art nouveau -suuntauksen ilmiöiden jalostumista valmiiksi taideteoksiksi. Näyttely kiertää kaikissa hankkeeseen osallistuvissa kaupungeissa lokakuusta 2013 alkaen sekä muissa eurooppalaisissa kaupungeissa 2015 jälkeen. Näyttely avataan Helsingissä 4. lokakuuta 2013.

Toimintansa kymmenvuotisjuhlan kunniaksi hanke järjesti Brysselissä 4.-5. joulukuuta 2010 kansainvälisen symposiumin aiheesta ”Käsityksiä art nouveausta”.

Hankkeen yhteyteen on järjestetty ja suunniteltu yhteensä viisi historialaboratoriota:
 • Art Nouveau Herbarium (Terrassa, 3. kesäkuuta 2010)
 • Turismi ja art nouveau -perinnön säilyttäminen: rahoituksen vai ongelmien lähde? (Barcelona, 4. kesäkuuta 2011)
 • Luonto, luovuus ja tuotanto art nouveau –kaudella (Milano, 19. marraskuuta 2011)
 • Raaka-aineet ja art nouveau (Aveiro, 26. tammikuuta 2013)
 • Consistency of inner and outer spaces in European Art Nouveau architecture (Riga, 5 September 2014)
Historialaboratoriot ovat opintotilaisuuksia, joiden puitteissa voidaan vaihtaa tietoja ja asiantuntemusta, esitellä tutkimustuloksia, käytännön tietoa ja kokemuksia. Aiheet on tarkoitettu sekä suurelle yleisölle että alan ammattilaisille. Tapaamisten ohjelmat, tulokset ja digitaaliset nauhoitukset ovat saatavissa hankkeen verkkosivuilta. 

Lapsille tarkoitettu oppimateriaali esittää art nouveauta kevyemmin, pyrkien myös lisäämään lasten tietoisuutta ajankohtaisista luontoon liittyvistä kysymyksistä. Nuori yleisö voi myös löytää uusia toiminnan muotoja Internetistä, jälleen luontoon ja ekologiaan liittyen, verkkosivujemme lapsille tarkoitetussa osiossa. 

Tutkijavaihto antaa eurooppalaisille art nouveaun tuntijoille mahdollisuuksia vaihtaa tietoja ja kokemuksia. Hankkeen puitteissa kokoontumiset keskittyvät Euroopan Unionin kannalta keskeisiin aiheisiin, erityisesti ekologiaan ja vapaaehtoistyöhön:
 • Kansalaisjärjestöjen merkitys art nouveau –perinteelle (Barcelona, 2011)
 • Suojelukohteet, suojelupolitiikka ja taloudellinen tuki Euroopan Unionissa (Bryssel 2010 ja Helsinki 2013)
 • The preservation of Art Nouveau in a changing environment (Ålesund, 2014)

The innovation lab of the project includes the publication of a "good practices" manual aimed at professionals involved in diffusion of Art Nouveau heritage in general and at museum and monuments staff in particular who will be able to use it as a guide in the promotion and diffusion of Art Nouveau heritage to visually impaired public. A feasibility study for the creation of a specialised Art Nouveau educational Malette containing elements with which visually impaired public can gain a better knowledge of Art Nouveau heritage will also be developed.

Projektin johto: Direction of Monuments and Sites of the Brussels-Capital Region (BE) 
Osallistuvat kaupungit: Ålesund (NO), Aveiro (PT), Bad Nauheim (DE), Barcelona (ES), Bryssel (BE), Helsinki (FI), Ljubljana (SL), Nancy (FR), Regione Lombardia (IT), Rīga (LV), Terrassa (ES). 
Yhteistyössä: Glasgow (UK), La Chaux-de-Fonds (CH), La Habana Vieja (CU).
 
Project 3: Art Nouveau & Society (2005-2008)
Under the title ‘Art Nouveau & Society’, the Network has devised a pluri-annual programme of actions to be realized under three structures: Innovation Labs, Historical Labs and Exchange Platforms. The core feature is a
multimedia presentation entitled: ‘Art Nouveau & Society’, examining European Art Nouveau and its social, political and economic context, linking cities in the past and present. The presentation is designed to be a permanent tool for the partners, allowing them to promote their heritage as an expression of their unity with the rest of Europe. The research and iconography gathered at the Historical Labs are included.
In total six plenary meetings and Historical Labs take place during the period 2005-2008:
 • International Exhibitions and World Fairs (Bruxelles-Brussel, 22 October 2005)
 • National Identity and International Trends (Ljubljana, 10 March 2006)
 • Decoration in Art Nouveau (Riga, 20 October 2006)
 • Urban Quality and the Perception of landscape (Como-Cernobbio, 4 May 2007)
 • Art Nouveau Patrons (Nancy, 19 October 2007)
 • Healthy in Body and Mind (Bad Nauheim, 16 May 2008)
The Historical Labs aim to establish an exchange platform of knowledge and know-how for those in and outside RANN. The content is a mix of research, practical knowledge and experience to reflect an agenda that aims to attract members of the general public as well as those working in the sector.
 
The Innovation Labs include an educational package for educators and school children (including a new publication on Monsters, activity sheets, activities on-line and teachers' sessions), a project for the visually impaired public and an Art nouveau guide through mobile phones and personal digital assistants (PDAs).
 
The Multilateral exchanges provide the opportunity for those working in the Art Nouveau cultural heritage sector to exchange their knowledge and experience across Europe on three specific subjects:
 • Tourism and Art Nouveau (Ljubljana,14 March 2006)
 • Education and Art Nouveau (Provincia di Varese, 8 May 2007)
 • Art Nouveau Interpretation Centres (Nancy, 23 October 2007)
Partner cities: Ålesund, Barcelona, Bruxelles-Brussel, Bad Nauheim, Glasgow, Helsinki, La Chaux-de-Fonds, La Habana Vieja, Ljubljana, Lodz, Nancy, Provincia di Varese, Regione Lombardia, Reus, Riga, Tbilisi, Terrassa, Wien and Ecole d’Avignon as technical partner.
 
Project 2: Art Nouveau in Progress (2001-2004)
A key feature during this phase was the exhibition ‘Art Nouveau in Progress’ and its catalogues. It was created as a very different event from the large exhibitions, which have successfully celebrated the Art Nouveau movement over the last few years. The aim of the exhibition is to explore the destiny of the Art Nouveau heritage in the thirteen cities and brings to light a number of examples of previously unknown projects: examples hitherto unseen or now disappeared, not acknowledged in their day or undergoing restoration. It also shows how the buildings have changed and been adapted to fit in our contemporary life one century later. The exhibition is presented successively in each of the partner cities, each host city featuring its own local extension of the event, showing current restoration projects for its Art Nouveau heritage.
 
During this second phase of the Network, colloquia were held in Wien (Oct. 2002) and Ålesund (Oct. 2004), both centered around the same theme as the exhibition (see Colloquia) and allowed researchers and European professionals to share their experiences and thoughts for the future. 
 
Furthermore, an awareness campaign for the youth was launched 2003-2004 with four publications, a series of posters, guided tours for the schools and a very appreciated handbook for interactive visits- all of which are available on this website.
 
Partner cities: Ålesund, Barcelona, Bruxelles-Brussel, Glasgow, Helsinki, Ljubljana, Nancy, Provincia di Varese, Reus, Riga, Terrassa, Wien and Ecole d’Avignon as technical partner.
 
Project 1: Launch phase (1999-2000)
Following an idea mooted by the Brussels Capital Region Department of Historic Sites and Monuments, a large group of institutions from various European cities with a rich Art Nouveau heritage decided to come together to form an initial European co-operation network. 
During this first phase of the Network the structure of the cooperation between the member cities was established; responsibilities delegated during several plenary meetings, the website was created, the graphical identity was chosen, the image bank was launched, the publication ‘Art Nouveau in Europe today – A general appraisal’ was edited, the presentation kit was exhibited in different public spaces, etc.
 
Partner cities: Ålesund, Barcelona, Bruxelles-Brussel, Budapest, Glasgow, Helsinki, Ljubljana, Nancy, Palermo, Reus, Riga, Terrassa, Wien and Ecole d’Avignon as technical partner. 

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Bety Waknine, General Director,
Bruxelles Urbanisme & Patrimoine,
CCN - Rue du Progrès 80, B. 1, 1035 Brussels - Belgium