Sadarbības tīkls
Jūgendstils – kustība, kas raksturīga tieši Eiropai
Jaunais stils, modernais stils, Glāzgovas stils, secesija, jaunā māksla, brīvības stils, Nansī skola, modernisms – visi šie atšķirīgie nosaukumi apraksta kādu visai Eiropai raksturīgu kultūras un mākslas izpausmi – jūgendstilu. Strauji ieguvis popularitāti deviņpadsmitā un divdesmitā gadsimta mijā, jūgendstils balstījās uz konkrētu estētisko ideālu kopumu un vēlmi ieviest jauninājumus, izmantojot rūpniecības tehnoloģiju un jauno materiālu sniegtās iespējas, un centieniem apvienot tiekšanos pēc skaistuma ar augstu meistarību un precizitāti. Rezultātā izveidojās brīnišķīga arhitektūras, interjera iekārtojuma un dekoru saskaņa.

Apdraudētais mantojums?
Pēc gadu desmitiem ilgas aizmirstības jūgendstils atkal ir nācis modē un tā atstātais mantojums šķiet labi saglabāts. Taču izskats var būt maldinošs: līdzās jūgendstila arhitektūras šedevriem, kuru nozīme ir vispāratzīta, ir arī daudz citu ievērojamu darbu, kas plašākai sabiedrībai nav zināmi, kuri netiek pienācīgi aizsargāti, vai ir pat iznīcināti un zuduši. Bez tam aizsardzības pasākumu ieviešanas gausums dažās valstīs apdraud daudzu citu svarīgu pasākumu īstenošanu saistībā ar jūgendstila mantojuma saglabāšanu.

Uzņēmīgs un apņēmības pilns Eiropas sadarbības tīkls
1999. gadā pēc Briseles reģiona vēsturiskā mantojuma un pieminekļu aizsardzības departamenta iniciatīvas vairākas iestādes dažādās Eiropas pilsētās, kas lepojas ar bagātu jūgendstila mantojumu, tostarp Helsinkos, Barselonā, Glāzgovā un Budapeštā, nolēma sanākt kopā un izveidot Eiropas sadarbības tīklu. Izpēte, saglabāšana un pareiza ekspozīcija ir galvenie vērienīgās programmas mērķi, kurus Jūgendstila sadarbības tīkls ir izvirzījis nākamajiem gadiem. Uzņēmīgums un apņemšanās īstenot plānoto ir sadarbības tīkla vērtīgākās iezīmes. Līdztekus striktas zinātniskās pieejas atbalstīšanai sadarbības tīkla mērķis ir sniegt speciālistiem jaunāko informāciju un informēt sabiedrību par šā mantojuma kultūrvēsturisko nozīmi Eiropas kontekstā.
 
… A common initiative which, besides the co-financing of the European Commission of four successive European projects, obtained an international recognition of its 14 years of cooperation by receiving the jury’s special mention of the Europa Nostra awards 2013 and becoming a Cultural Route of the Council of Europe in 2014!

Ceturtais projekts: Jūgendstils un ekoloģija (Art Nouveau & Ecology) (2010.–2015. g.) ar Eiropas Komisijas programmas „Kultūra” (2007.–2013. g.) atbalstu
Izmantojot šo jauno piecu gadu projektu, Jūgendstila sadarbības tīkls vēlas turpināt savu pašreizējo darbību, kā arī veicināt Eiropas sabiedrības izpratni par aktuālām tēmām, proti, ekoloģijas nozīme no jūgendstila perioda līdz šodienai, jūgendstils un ilgtspējīga attīstība, klimata ietekme uz jūgendstila ēkām.

Ceļojošā izstāde „Jūgendstila daba” (Natures of Art Nouveau) iepazīstina ar jūgendstila materiāliem dažādos apstrādes posmos, sākot no neapstrādāta materiāla līdz mākslas darbam. No 2013. gada oktobra šī novatoriskā izstāde ceļos uz visām pilsētām, kas piedalījās tās tapšanā, un pēc projekta beigām – uz citām Eiropas pilsētām. Izstādes atklāšana notiks Helsinkos 2013. gada 4. oktobrī.

Projekta ietvaros tika atzīmēta arī sadarbības tīkla 10 gadu jubileja, 2012. gada 4. un 5. decembrī organizējot Briselē starptautisku simpoziju par tēmu „Jūgendstila uztvere” (Perception of Art Nouveau).
 
Projekta laikā plānots organizēt piecas Vēsturiskās laboratorijas:
 • Jūgendstila herbārijs (Terasa, 2012. gada 3. jūnijs)
 • Tūrisms un jūgendstila mantojuma saglabāšana – finansējuma avots... problēmu cēlonis? (Barselona, 2011. gada 4. jūnijs)
 • Daba, radošums un ražošana jūgendstila periodā (Milāna, 2011. gada 19. novembris)
 • Izejvielas un jūgendstils (Aveiro, 2013. gada 26. janvāris)
 • Consistency of inner and outer spaces in European Art Nouveau architecture (Riga, 5 September 2014)
Laboratorijas jebizpētes dienas veicina zināšanu un pieredzes apmaiņu, apvieno pētījumus, praktiskās zināšanas un pieredzi, un to tēmas piesaista gan plašāku auditoriju, gan nozares speciālistus. Tiešsaistē ir pieejama prezentāciju programma, norises apraksti un video ieraksti.

Izglītojošas grāmatiņas iepazīstina bērnus ar jūgendstilu jautrā, atraktīvā veidā un veicina viņu izpratni par aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar ekoloģiju. Bērni var izmantot arī jaunas aktivitātes tiešsaistē , kas veltītas ekoloģijas tēmai, mūsu mājas lapā sadaļā „Bērni”.

Daudzpusēja pieredzes apmaiņa sniedz iespēju visiem jūgendstila speciālistiem Eiropā dalīties ar zināšanām un pieredzi. Šī projekta ietvaros speciālisti apmainās ar informāciju par Eiropas Savienībai svarīgām tēmām, īpaši par ekoloģiju un brīvprātīgo darbu:
 • NVO loma jūgendstilā (Barselona, 2011 .g.)
 • Aizsargājamās ēkas, aizsardzības politika un finansiālais atbalsts Eiropas Savienībā (Brisele, 2010. g. un Helsinki, 2013. g.)
 • The preservation of Art Nouveau in a changing environment (Ålesund, March 2014)

The innovation lab - Inovatīvās laboratorijas - of the project includes the publication of a "good practices" manual aimed at professionals involved in diffusion of Art Nouveau heritage in general and at museum and monuments staff in particular who will be able to use it as a guide in the promotion and diffusion of Art Nouveau heritage to visually impaired public. A feasibility study for the creation of a specialised Art Nouveau educational Malette containing elements with which visually impaired public can gain a better knowledge of Art Nouveau heritage will also be developed.

Projekta vadītājs: Briseles pilsētas un reģiona vēsturiskā mantojuma un pieminekļu aizsardzības direkcija 
Iesaistītās pilsētas un reģioni: Olesunna (NO), Aveiro (PT), Bādnauheima (DE), Barselona (ES), Brisele (BE), Helsinki (Somija), Ļubļana (SL), Nansī (FR), Lombardijas reģions (IT), Rīga (LV), Terasa (ES).
Asociētie partneri: Glāzgova (UK), Lašodefona (CH), Havana (CU).

Trešais projekts: Jūgendstils un sabiedrība (2005.–2008. g.)
Sadarbības tīklā tiek uzsākta daudzgadīga rīcības programma „Jūgendstils un sabiedrība” (Art Nouveau & Society), kas ietver trīs sadaļas: Inovatīvās laboratorijas, Vēsturiskās laboratorijas un Pieredzes apmaiņas platformas. Šajā fāzē ir tapusi multimediju prezentācija ar nosaukumu „Jūgendstils un sabiedrība”, kas pēta Eiropas jūgendstilu, tā sociālo, politisko un ekonomisko kontekstu, vienojot sadarbības pilsētu pagātni un tagadni. Prezentācijas mērķis ir dot sadarbības partneriem iespēju popularizēt savu kultūrvēsturisko mantojumu un tādējādi justies vienotiem ar pārējām Eiropas pilsētām. Ir iekļauti arī Vēsturiskajās laboratorijās apkopotie izpētes materiāli un fotoattēli.

Laika posmā no 2005. līdz 2008. gadam ir kopumā organizēti seši plenēri un Vēsturiskās laboratorijas:
 • Starptautiskās izstādes un gadatirgi (Brisele, 2005. gada 22. oktobris)
 • Nacionālā identitāte un tendences pasaulē (Ļubļana, 2006. gada 10. marts)
 • Jūgendstila ornamenti (Rīga, 2006. gada 20. oktobris)
 • Pilsētvides kvalitāte un ainavas uztvere (Komo province, Černobio, 2007. gada 4. maijs)
 • Jūgendstila mecenāti (Nansī, 2007. gada 19. oktobris)
 • Veselā miesā vesels gars (Bādnauheima, 2008. gada 16. maijs)
Vēsturiskās laboratorijas mērķis ir izveidot platformu, kas veicinātu zināšanu un pieredzes apmaiņu gan Jūgendstila sadarbības tīkla ietvaros, gan ārpus tā. Vēsturiskās laboratorijas ietver pētījumus, praktiskas zināšanas un pieredzes apmaiņu, kas piesaistītu gan plašāku auditoriju, gan nozares speciālistus. 

Inovatīvās laboratorijas ietver izglītojošus materiālus (jaunu grāmatiņu par mistiskiem radījumiem, darba burtnīcas, aktivitātes tiešsaistē, seminārus skolotājiem u.c.) projektu, kura mērķauditorija ir cilvēki ar redzes traucējumiem, un jūgendstila ceļvedi, ko varēs lietot, izmantojot mobilos tālruņus un citas digitālās ierīces.
 
Daudzpusēja pieredzes apmaiņa sniedz iespēju jūgendstila mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā iesaistītajiem speciālistiem no visas Eiropas dalīties ar zināšanām un pieredzi, aplūkojot trīs dažādas tēmas:
 • Tūrisms un jūgendstils (Ļubļana, 2006. gada 14. marts)
 • Izglītības un jūgendstils (Varēzes province, 2007. gada 8. maijs)
 • Jūgendstila interpretācijas centri (Nansī, 2007. gada 23. oktobris) 
Sadarbības pilsētas un reģioni: Olesunna, Barselona, Brisele, Bādnauheima, Glāzgova, Helsinki, Lašodefona, Havana, Ļubļana, Lodza, Nansī, Varēzes province, Lombardijas reģions, Reusa, Rīga, Tbilisi, Terasa, Vīne un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs „Ecole d’Avignon” kā tehniskais sadarbības partneris.

Otrais projekts: Jūgendstils attīstībā (2001.–2004. g.)
Centrālais šīs fāzes notikums bija ceļojošā izstāde „Jūgendstils attīstībā” (Art Nouveau in Progress) un tās katalogu izdošana. Šī izstāde ievērojami atšķīrās no pēdējos gados rīkotajām lielajām jūgendstilam veltītajām izstādēm. Izstādes mērķis bija atspoguļot jūgendstila mantojuma likteni trīspadsmit sadarbības pilsētās un izstādīt vairākus iepriekš nezināmus projektus, iekļaujot informāciju par agrāk neredzētām, zaudētām, savā laikā nenovērtētām vai atjaunotām celtnēm. Tika parādīts arī kā jūgendstila celtnes laika gaitā pārveidotas un simts gadus vēlāk pielāgotas mūsdienu dzīvei. Izstāde ceļoja pēc kārtas uz katru sadarbības pilsētu, kur katra no tām pievienoja savus ekspozīcijas materiālus, parādot notiekošos restaurācijas darbus jūgendstila ēkās.

Šīs otrās fāzes laikā sadarbības tīkla ietvaros Vīnē (2002. g. oktobrī) un Olesunnā (2004. g. oktobrī) tika rīkoti kolokviji , kas arī bija veltīti izstādē aplūkotajai tēmai (skat. sadaļu „Kolokviji”) un ļāva pētniekiem un speciālistiem no Eiropas pilsētām dalīties pieredzē un apspriest nākotnes ieceres.

Bez tam tika izvērsta arī izglītojoša kampaņa bērniem un jauniešiem, kuras laikā nāca klajā plakātu sērija un četras publikācijas, skolniekiem tika rīkotas ekskursijas gida pavadībā un izveidota interaktīvo apmeklējumu rokasgrāmata. Visi šie materiāli ir pieejami šajā mājas lapā.

Sadarbības pilsētas un reģioni: Olesunna, Barselona, Brisele, Glāzgova, Helsinki, Ļubļana, Nansī, Varēzes province, Reusa, Rīga, Terasa, Vīne un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs „Ecole d’Avignon” kā tehniskais sadarbības partneris.
 
Pirmais projekts: Sākuma fāze (1999.–2000. g.)
Pēc Briseles reģiona vēsturiskā mantojuma un pieminekļu aizsardzības departamenta iniciatīvas vairākas iestādes dažādās Eiropas pilsētās, kas lepojas ar bagātu jūgendstila mantojumu, nolēma sanākt kopā un izveidot Eiropas sadarbības tīklu.
Šīs fāzes laikā tika iedibināta partneru sadarbības struktūra, rīkoti vairāki plenēri, kuru laikā tika sadalīti pienākumi un atbildība, tika izveidota mājas lapa un izvēlēts sadarbības tīkla logo, uzsākta attēlu fondu veidošana, sagatavota publikācija „Jūgendstils Eiropā šodien – vispārējs vērtējums” (Art Nouveau in Europe today – a general appraisal), vairākās sabiedriskās vietās tika izstādīti sadarbības tīkla publicitātes materiāli u.tml.

Sadarbības pilsētas: Olesunna, Barselona, Brisele, Budapešta, Glāzgova, Helsinki, Ļubļana, Nansī, Palermo, Reusa, Rīga, Terasa, Vīne un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs „Ecole d’Avignon” kā tehniskais sadarbības partneris.
 

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Bety Waknine, General Director,
Bruxelles Urbanisme & Patrimoine,
CCN - Rue du Progrès 80, B. 1, 1035 Brussels - Belgium