Izglītojošimateriāli

Nakts grāmatiņa, 2006. g.
Paredzēta sākumskolas vecuma bērniem (vecumā no 8 gadiem un vecākiem), kas apguvuši lasīšanas pamatus. Šī aktivitāšu grāmatiņa iekļauj īsus stāstiņus par sapņu un fantāzijas tēlu lomu jūgendstilā, kā arī vingrinājumus un spēles, kuros izmantoti jūgendstila priekšmeti, mēbeles un ēkas. Grāmatiņa ietver arī pārskatu par sadarbības tīklu un Eiropas projektiem. Tās beigās ir Eiropas karte, kurā atzīmētas sadarbības pilsētas. Galvenā grāmatiņas daļa ir veltīta jūgendstila vizuālajām izpausmēm, apskatot katru sadarbības pilsētu. Katra pilsēta izvēlējās atbilstošus mākslas, amatniecības vai arhitektūras piemērus, ko publicēt grāmatā.
Angļu/franču/holandiešu versija, angļu/poļu/somu versija, angļu/spāņu/katalāņu versija, angļu/itāliešu/slovēņu versija, angļu/norvēģu/vācu versija, angļu/latviešu/gruzīnu versija
Augu grāmatiņa, 2004. g.
Paredzēta pamatskolas vecuma bērniem (vecumā no 9 gadiem un vecākiem), kuri jau prot tekoši lasīt. Šajā grāmatiņā ir īsi stāstiņi par augu valsts motīviem jūgendstila mākslā, kā arī ziedu un augu nosaukumu izcelsmes apraksti. Grāmatiņa arī ietver pārskatu par jūgendstilu, sadarbības tīklu, Eiropas projektiem, kā arī divas aktivitātes: kā pagatavot ziedu presi un kā pagatavot dekoratīvu joslu. Grāmatas beigās ir Eiropas karte, kurā atzīmētas sadarbības pilsētas. Galvenā grāmatiņas daļa ir veltīta jūgendstila vizuālajām izpausmēm, un ziedu un augu jūgendstila motīvi ir izmantoti, lai raksturotu katru sadarbības pilsētu. Katra pilsēta izvēlējās atbilstošus mākslas, amatniecības vai arhitektūras piemērus, ko publicēt grāmatā. Grāmatiņa ir pieejama 11 valodās; tā ir izdota piecās versijās – katra no tām trīs valodās!
Holandiešu/angļu/franču versija, somu/angļu/katalāņu valoda, vācu/angļu/norvēģu versija, latviešu/angļu/ungāru versija, slovēņu/angļu/itāliešu versija
Darba burtnīca, 2003. g.
Paredzēta pamatskolas vecuma bērniem (vecumā no 6 gadiem un vecākiem), kas apguvuši lasīšanas pamatus. Šajā darba burtnīcā ir uzdevumi un spēles, kuros izmantoti jūgendstila priekšmeti, mēbeles un ēkas. Burtnīca arī ietver pārskatu par jūgendstilu, sadarbības tīklu, Eiropas projektiem. Tās beigās ir Eiropas karte, kurā atzīmētas sadarbības pilsētas. Galvenā burtnīcas daļa ir veltīta jūgendstila vizuālajām izpausmēm, un uzdevumi un spēles ir izmantotas, lai raksturotu katru sadarbības pilsētu. Katra pilsēta izvēlējās atbilstošus mākslas, amatniecības vai arhitektūras piemērus, ko publicēt burtnīcā, kas ir pieejama 11 valodās. Burtnīca ir izdota piecās versijās – katra no tām trīs valodās!
Katalāņu/angļu/somu versija, franču/angļu/holandiešu versija, itāliešu/angļu/slovēņu versija, latviešu/angļu/ungāru versija, norvēģu/angļu/vācu versija
Otrā avīze, 2004. g.
Tās mērķauditorija ir vispārizglītojošo skolu jaunāko klašu skolēni. Tajā ir iekļauti raksti par katru sadarbības pilsētu. Katra bagātīgi ilustrētā lappuse apraksta vietu un kontekstu, kādā jūgendstils ienāca katrā sadarbības pilsētā, minot konkrētus jūgendstila piemērus un izskaidrojot dažus ar kultūrvēsturisko mantojumu saistītus terminus. Atspoguļojot Eiropas daudzveidību, raksti ir publicēti gan attiecīgās sadarbības pilsētas valodā, gan tulkoti visu sadarbības tīklā iesaistīto partneru valodās. Piemēram, franču versijā, kas paredzēta Briselei un Nansī, franču tekstu papildinās tulkojums angļu valodā Glāzgovai paredzētajā izdevumā, somu valodā Helsinkiem paredzētajā izdevumā vai itāliešu valodā Varēzes pilsētai paredzētajā izdevumā u. tml.
Katalāņu, holandiešu, angļu, somu, franču, vācu, ungāru, itāliešu, latviešu, norvēģu, slovēņu
Pirmā avīze, 2003. g.
Pirmā avīze, 2003. g. Tās mērķauditorija ir vispārizglītojošo skolu vecāko klašu skolēni. Tajā ir iekļauti raksti par katru sadarbības pilsētu. Katra bagātīgi ilustrētā lappuse apraksta vietu un kontekstu, kādā jūgendstils ienāca katrā sadarbības pilsētā, minot konkrētus jūgendstila piemērus un citu interesantu informāciju. Atspoguļojot Eiropas daudzveidību, raksti ir publicēti gan attiecīgās sadarbības pilsētas valodā, gan tulkoti visu sadarbības tīklā iesaistīto partneru valodās. Piemēram, franču versijā, kas paredzēta Briselei un Nansī, franču tekstu papildinās tulkojums angļu valodā Glāzgovai paredzētajā izdevumā, somu valodā Helsinkiem paredzētajā izdevumā vai itāliešu valodā Varēzes pilsētai paredzētajā izdevumā u. tml.
Katalāņu, holandiešu, angļu, somu, franču, vācu, itāliešu, latviešu, norvēģu, slovēņu
Plakātu sērija, 2003. g.
Papildinot sadarbības tīkla skolām domātos pasākumus, tika sagatavoti 13 plakāti. Izmantojot kopīgu grafisko tēmu, katra pilsēta sagatavoja divus attēlus, kas ilustrēja tās jūgendstila mantojumu. Plakāta fonu izvēlējās no sadarbības tīkla sākuma fāzē izveidotā attēlu fonda, bet otru attēlu izvēlējās tādu, kas piesaistītu bērnus. Šie dekoratīvie plakāti bija paredzēti izvietošanai klasēs, kur tie sniegtu bērniem vizuālu informāciju par Eiropas arhitektūras, mākslas un amatniecības estētiku. Katrs plakāts ir pieejams divās valodās – vietējā valodā un franču vai angļu valodā. Plakātu sērija uzsver arī Eiropas kultūrvēsturiskā mantojumu nacionālo un reģionālo dažādību.
Olesunna, Barselona, Budapešta, Brisele, Glāzgova, Helsinki, Ļubļana, Nansī, Reusa, Rīga, Terasa, Varēze, 
Wien
Darba burtnīcu sērija, 2003.–2006. g. 
Šis ceļvedis ir paredzēts skolotājiem un gidiem un piedāvā idejas, vingrinājumus un spēles, kas pārskatāmā un interesantā veidā ļauj iepazīties ar jūgendstilu. Interaktīvie apmeklējumi atklāj jūgendstilu, stāstot par konkrētiem objektiem, kolekcijām, muzejiem, ēkām vai apbūves ansambļiem. Galvenais mērķis bija radīt izpratni. Lai veiktu piedāvātos vingrinājumus bija nepieciešama vien minimāla sagatavošanās un daži palīgmateriāli. Tādējādi tie ir pieejami katram skolotājam vai gidam, kas vēlas strādāt interaktīvi! Pedagogi un gidi var izmantot darba burtnīcās piedāvātās idejas arī citu bērniem un jauniešiem paredzētu ar kultūras mantojumu vai mākslu saistītu projektu īstenošanā.
Katalāņu, holandiešu, angļu, franču, norvēģu, spāņu, 
slovenian

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Bety Waknine, General Director,
Bruxelles Urbanisme & Patrimoine,
CCN - Rue du Progrès 80, B. 1, 1035 Brussels - Belgium