en-GBsl-SIfr-FRit-ITde-DEca-ESnn-NOfi-FInl-BEpt-PTlv-LV
Izberi tip iskanja
 
  • Spletna stran
  • Splet
Search
Osnovna predstavitev

Art nouveau: izrazito evropsko gibanje

Jugendstil, Modern Style, glasgowski slog, secesija, Nieuwe Kunst, liberty, nancyjska šola, Modernisme, vse to so različna imena za isti evropski kulturni pojav – art nouveau (novo umetnost). Ob prelomu 19. in 20. st. porojena smer, ki so jo vodili estetski ideali in navduševanje nad modernostjo, je izrabljala možnosti, ki so jih ponujale industrijske tehnologije in novi materiali, pri tem pa usklajevala svojo težnjo k lepoti z natančnostjo rokodelskega dela in skrbjo za detajle. Njena dela se zato odlikujejo s popolno ubranostjo med arhitekturo, pohištveno opremo in okrasjem.

Ali je ta dediščina ogrožena

Dediščina art nouveauja, ki je bila desetletja dolgo pozabljena, si je danes spet pridobila priljubljenost in je videti dobro zaščitena. Vendar videz vara. Čeprav je vrednost največjih mojstrovin tega sloga vsesplošno priznana, pa ostaja množica izrednih stvaritev neznana širšemu občinstvu, uživa skromno zaščito ali je bila že uničena. Še več, zaradi zamujanja pri sprejemanju varstvenih ukrepov v nekaterih državah so številne, visoko vredne umetnine ogrožene.

Podjetna in prizadevna evropska mreža

Leta 1999 so se številne institucije v evropskih mestih, ki se odlikujejo z bogato dediščino art nouveauja – od Helsinkov do Barcelone in od Glasgowa do Budimpešte – na pobudo Službe za spomenike in spomeniška območja upravnega območja Bruselj-prestolnica (Service des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale) odločile za sodelovanje v prvi skupni evropski mreži Réseau Art Nouveau Network. Za ključne naloge svojega ambicioznega programa si je mreža zastavila preučevanje, varovanje in vrednotenje art nouveauja. Ta drzni in zahtevni program zagovarja strogo znanstveno metodo, hkrati pa skrbi za obveščanje strokovnjakov in krepitev zavesti o kulturnih vrednotah in evropski razsežnosti te nam tako bližnje dediščine v široki javnosti.

… A common initiative which, besides the co-financing of the European Commission of four successive European projects, obtained an international recognition of its 14 years of cooperation by receiving the jury’s special mention of the Europa Nostra awards 2013 and becoming a Cultural Route of the Council of Europe in 2014!

Poglej organizacijski načrt

Četrta faza: Art Nouveau & ekologija (2010-2015), s podporo programa Evropske komisije Kultura 2007-2013

Mreža Réseau Art Nouveau Network želi s tem novim petletnim projektom nadaljevati obstoječe dejavnosti/delovanje in pri kar največ prebivalcih Evrope okrepiti zavest o perečih vprašanjih, kot so pomembnost ekologije od artnouveaujevskega obdobja do danes, art nouveau in trajni razvoj, vremenski vplivi na artnouveaujevske stavbe …

Potujoča razstava »Nova umetnost in narava« bo širokemu občinstvu predstavila različne materiale, ki so jih uporabljali umetniki v art nouveauju, in posamezne faze v njihovem preoblikovanju iz surovega stanja v umetnino. Ta inovativna razstava bo od oktobra 2013 obiskala vsa sodelujoča mesta in in po koncu projekta tudi nekatera druga. Otvoritev bo 4. oktobra 2013 v Helsinkih. 

V sklopu projekta je bil organiziran tudi mednarodni simpozij o Percepciji nove umetnosti  (Perception of art nouveau), ki je potekal med 4. in 5. decembrom 2010 v Bruslju in je zaznamoval 10-letnico delovanja mreže.

V okviru projekta je načrtovanih 5 zgodovinskih kolokvijev

  • Artnouveaujevski herbarij (Terrassa, 3. junija 2010)
  • Turizem in ohranjanje dediščine art nouveauja: vir financiranja/za investicije … vir težav? (Barcelona, 4. junija 2011)
  • Narava, ustvarjalnost in proizvodnja v času art nouveauja (Milano, november 2011)
  • Surovine v art nouveauju (Aveiro, januar 2013)
  • Consistency of inner and outer spaces in European Art Nouveau architecture (Riga, 5 September 2014)

Kolokviji ponujajo možnosti za izmenjavo teoretičnega in praktičnega znanja, povezujejo raziskovalno delo s praktičnim znanjem in izkušnjami o različnih temah, so lahko privlačni tako za širše občinstvo kakor strokovnjake. Programi, referati in digitalni posnetki zasedanj so dostopni na spletu.

Izobraževalne knjižice otroke na igriv način uvajajo v art nouveau in hkrati krepijo njihovo zavest o perečih ekoloških vprašanjih. Mladi lahko na naši spletni strani, v razdelku »Otroci« odkrijejo tudi nove spletne dejavnosti, posvečene ekologiji. 

Vsem strokovnjakom, ki delajo na področju art nouveauja v Evropi dajejo priložnost za izmenjavo znanja in izkušenj multilateralne izmenjave. V tej fazi so bile osredotočene na ključni tematiki Evropske unije, tj., ekologijo in prostovoljstvo, in so obravnavale

  • vlogo nevladnih organizacij v art nouveauju (Barcelona, 2011)
  • zavarovane stavbe, varstvene politike in finančno podporo po državah EU (Bruxelles, 2010, in Helsinki, 2013)
  • The preservation of Art Nouveau in a changing environment (Ålesund, March 2014) 

The innovation lab  - Inovacijska delavnica - of the project includes the publication of a "good practices" manual aimed at professionals involved in diffusion of Art Nouveau heritage in general and at museum and monuments staff in particular who will be able to use it as a guide in the promotion and diffusion of Art Nouveau heritage to visually impaired public. A feasibility study for the creation of a specialised Art Nouveau educational Malette containing elements with which visually impaired public can gain a better knowledge of Art Nouveau heritage will also be developed.

Project leader : Direction of Monuments and Sites of the Brussels-Capital Region (BE) 

Vodja projekta: Direction des Monuments et Sites de la Région de Bruxelles-Capitale
Sodelujoča mesta: Ålesund (NO), Aveiro (PT), Bad Nauheim (DE), Barcelona (ES), Bruxelles-Brussel (BE), Helsinki (FI), Ljubljana (SLO), Nancy (FR), Regione Lombardia (IT), Rīga (LV), Terrassa (ES). 
Pridruženi partnerji: Glasgow (UK), La Chaux-de-Fonds (CH), La Habana Vieja (CU).

Tretja faza: Art nouveau & družba (2005–2008)

Za tretjo fazo svojega delovanja je mreža je zasnovala večletni delovni program z naslovom Art nouveau in družba. Obsegal je tri temeljne delovne sklope: inovacijske delavnice, zgodovinske delavnice in večstranske izmenjave. Osrednji projekt je multimedijska predstavitev Art nouveau & družba. Ukvarja se s preučevanjem družbenega, političnega in gospodarskega okolja, v katerem se je razvijal evropski art nouveau, ter vloge, ki jo je to gibanje igralo pri zbliževanju mest nekdaj in danes. Predstavitev je zasnovana kot trajno pomagalo, ki naj partnerjem olajšuje prikazovanje njihove dediščine kot ene od vezi, ki jih zbližujejo z drugimi evropskimi državami. Poleg tega vključuje tudi izsledke raziskovanj in ikonografske podatke, zbrane v zgodovinskih delavnicah.
Mreža je v obdobju 2005–2008 priredila šest plenarnih zasedanj in zgodovinskih laboratorijev:
Svetovne in mednarodne razstave (Bruselj, 22. oktobra 2005)
Narodnostna identiteta in mednarodne težnje (Ljubljana, 10. marca 2006)
Dekoracija v art nouveauju (Riga, 20. oktobra 2006)
Mestna/Urbana kvaliteta in zaznavanje krajine (Lago di Como, 4. maja 2007)
Meceni in naročniki art nouveauja (Nancy, 19. oktobra 2007)
Zdrav duh v zdravem telesu (Bad Nauheim, 16. maja 2008)

Namen zgodovinskih laboratorijev je ustvariti prostor za odprto izmenjavanje spoznanj in praktičnih izkušenj, ki naj koristi tako članom RANN kakor tudi vsem drugim. Ta srečanja obravnavajo množico podatkov iz najrazličnejših virov: raziskave, praktična spoznanja in izkušnje. Teme so namenjene ne samo strokovnjakom, ki delajo na tem področju, temveč so privlačne tudi za širšo javnost.
V okviru inovacijskih delavnic je bilo pripravljeno pedagoško gradivo za učitelje in učence (med drugim novi delovni zvezek o pošastih, delovni listi, dejavnosti na spletu in izobraževanje za učitelje), projekt za slabovidne in vodnik Art nouveau za uporabo v mobilnih telefonih in dlančnikih (PDA).
Večstranske izmenjave naj bi vsem, ki se ukvarjajo z evropsko kulturno dediščino art nouveauja, ponudile priložnost za medsebojno seznanjanje s spoznanji in izkušnjami na treh posebnih področjih:
Turizem in art nouveau (Ljubljana, 14. marca 2006)
Vzgoja/Izobraževanje in art nouveau (Provinca Varese, 8. maja 2007)
Interpretacijski centri art nouveauja (Nancy, 23. oktobra 2007)

Partnerska mesta: Ålesund, Barcelona, Bruselj, Bad Nauheim, Budimpešta, Dežela Lombardija, Dunaj, Glasgow, Havana, Helsinki, Ljubljana, La Chaux-de-Fonds, Lodž, Nancy, Provinca Varese, Reus, Riga, Tbilisi, Terrassa in Avignonska šola (Ecole d'Avignon) kot tehnični partner.

Druga faza: Nova umetnost – vizije in resničnost / Art nouveau in Progress (2001–2004)

Osrednja dejavnost v tej fazi je bila priprava razstave in katalogov Art Nouveau in Progress, ki so jim dali ob slovenski predstavitvi naslov Nova umetnost – vizije in resničnost in njenih katalogov. Ta prireditev se je po svoji zasnovi zelo razlikovala od velikih razstav, ki so v zadnjih letih prikazovale art nouveau z vsem bliščem. Njen namen je bil predvsem raziskati usodo dediščine art nouveauja v trinajstih mestih in predstaviti številne malo znane primere: projekte, ki niso bili nikoli uresničeni in dediščino, ki je bila uničena, ker njihova vrednost ni bila prepoznana. Poleg tega je razstava pokazala, kako so nekatere stavbe v stoletju, odkar so bile zgrajene, spreminjali in jih prilagajali sodobnemu življenju. Razstava je zaporedoma obiskala vsa partnerska mesta, vsako pa jo je dopolnilo z dodatnim razdelkom, v katerem je predstavilo svojo artnouveaujevsko dediščino, potekajoča obnovitvena dela in načrte zanje.
V tem delovnem obdobju smo pripravili še kolokvija na Dunaju (okt. 2002) in v Ålesundu. Oba sta se osredotočala na isto temo kot razstava (gl. Kolokviji). Na njih so si evropski raziskovalci in strokovnjaki izmenjali izkušnje in zamisli za prihodnje delo.
Hkrati se je v letih 2003–2004 začela široko zasnovana dejavnost za ozaveščanje mladine. Glavni poudarek je bil na štirih publikacijah, nizu plakatov, vodenih obiskih po razstavi za šolarje in dragocenem priročniku kot podlagi za interaktivne obiske. Vse navedeno gradivo je dostopno na tej spletni strani.
Partnerska mesta: Ålesund, Barcelona, Bruselj, Dunaj, Glasgow, Helsinki, Ljubljana, Nancy, Provinca Varese, Reus, Riga, Terrassa in Avignonska šola (Ecole d'Avignon) kot tehnični partner.

Prva, zagonska faza (1999-2000)

Na pobudo Službe za spomenike in spomeniška območja upravnega območja Bruselj-prestolnica (Service des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale) so se v evropskih mestih, ki se odlikujejo z bogato dediščino art nouveauja, številne ustanove odločile za sodelovanje v prvi skupni evropski mreži art nouveauja.
V tej prvi fazi je mreža oblikovala način sodelovanja med včlanjenimi mesti; posamezne naloge so si partnerji razdelili na več plenarnih zasedanjih. Ustanovili so svojo spletno stran, izbrali grafično podobo, oblikovali fototeko, izdali belo knjigo z naslovom Art nouveau v današnji Evropi – Pregled stanja (Art Nouveau in Europe today – A general appraisal) v angleščini in francoščini in v različnih javnih prostorih prikazali predstavitveno gradivo itd.
Partnerska mesta: Ålesund, Barcelona, Bruselj, Budimpešta, Dunaj, Glasgow, Helsinki, Ljubljana, Nancy, Palermo, Reus, Riga, Terrassa in Avignonska šola (École d'Avignon) kot tehnični partner.
 

 

With the support of the Culture Programme of the European Union