publications PUBLICACIONS EDUCATIVES

Fitxes d’activitats -
PUBLICACIONS EDUCATIVES

Adreçades als mestres i als guies, aquestes fitxes presenten una sèrie d’idees, exercicis i jocs per descobrir el Modernisme d’una manera coherent i original. Es proposen unes visites interactives per descobrir el Modernisme en l’àmbit d’un objecte, d’una col•lecció, d’un museu, d’un edifici o d’un barri. Dissenyats per estimular els sentits, els exercicis que es proposen pràcticament no requereixen cap preparació ni cap material. Estan, doncs, a l’abast de qualsevol mestre o guia que vulgui treballar amb propostes interactives! Els mestres i els guies podran utilitzar les idees que proposa aquesta eina en el treball sobre altres aspectes del patrimoni o de l’art amb públic jove.

Diari 2 - 2004
PUBLICACIONS EDUCATIVES

Adreçat als primers cursos de secundària, aquest diari conté articles sobre totes les ciutats membres. Cada pàgina, ricament il•lustrada, descriu el context particular en què va aparèixer l’Art Nouveau a cada ciutat membre i en mostra exemples concrets, a més de presentar un seguit de definicions del vocabulari referit al patrimoni. Per reflectir la diversitat europea, els textos estan escrits en la llengua pròpia de cada membre i traduïts íntegrament a la llengua de cada un dels membres. Per exemple, en la versió francesa ‒que es distribueix a Nancy i a Brussel•les‒ el text en francès estarà acompanyat d’un text en anglès per a Glasgow, un text en finès per a Hèlsinki, un text en italià per a Varese, etc.

Diari 1 - 2003
PUBLICACIONS EDUCATIVES

Adreçat als cursos superiors de secundària, aquest diari conté articles sobre totes les ciutats membres. Cada pàgina, ricament il•lustrada, descriu el context particular en què va aparèixer l’Art Nouveau a cada ciutat membre i en mostra exemples concrets i altres informacions d’interès. Per reflectir la diversitat europea, els textos estan escrits en la llengua pròpia de cada membre i traduïts íntegrament a la llengua de cada un dels membres. Per exemple, en la versió francesa ‒que es distribueix a Nancy i a Brussel•les‒ el text en francès estarà acompanyat d’un text en anglès per a Glasgow, un text en finès per a Hèlsinki, un text en italià per a Varese, etc.

Quadern d’activitats - 2003
PUBLICACIONS EDUCATIVES

Pensat per a infants d’educació primària (a partir de 6 anys) amb un nivell de lectura bàsic, aquest quadern proposa una sèrie d’exercicis i jocs basats en objectes, mobles i edificis modernistes. La publicació inclou també una presentació sobre el moviment, la xarxa i els projectes europeus. Al final inclou un mapa d’Europa on se situen les ciutats membres. El cos de la publicació consisteix sobretot en una representació visual del Modernisme, amb un joc o un exercici per il•lustrar cadascuna de les ciutats. Cada ciutat ha triat un exemple adequat per a les seves pàgines del camp de l’art, les arts decoratives o l’arquitectura. Està disponible en 11 llengües i se n’han editat 5 versions, cadascuna en tres llengües!

Llibre de la Flora - 2004
PUBLICACIONS EDUCATIVES

Pensat per a infants a partir de 4t curs d’educació primària (a partir de 9 anys), amb un bon nivell de lectura, aquest llibre ofereix un seguit d’històries breus sobre el paper de la flora en la decoració modernista, així com uns coneixements bàsics sobre els noms de les flors i les plantes. La publicació conté també una presentació sobre el moviment, la xarxa, els projectes europeus i dues activitats: Com es fa una premsa per a un herbari? i Com es fa un fris? Al final inclou un mapa d’Europa on se situen les ciutats membres. El cos de la publicació consisteix sobretot en una representació visual del Modernisme, amb una planta i un disseny modernista per il•lustrar cadascuna de les ciutats. Cada ciutat ha triat un exemple adequat per a les seves pàgines del camp de l’art, les arts decoratives o l’arquitectura. Està disponible en 11 llengües i se n’han editat 5 versions, cadascuna en tres llengües!

Llibre de la nit - 2006
PUBLICACIONS EDUCATIVES

Pensat per a infants d’educació primària (a partir de 8 anys) amb un nivell de lectura bàsic, aquest llibre d’activitats presenta un seguit d’històries breus sobre el paper de les criatures dels somnis i dels malsons en el Modernisme, així com una sèrie d’exercicis i jocs basats en objectes, mobles i edificis modernistes. La publicació conté també una presentació de la xarxa i dels projectes europeus. Al final inclou un mapa d’Europa on se situen les ciutats membres. El cos de la publicació consisteix sobretot en una representació visual del Modernisme, amb un exercici per il•lustrar cadascuna de les ciutats. Cada ciutat ha triat un exemple adequat per a les seves pàgines del camp de l’art, les arts decoratives o l’arquitectura.

The Nature of Art Nouveau, children’s activity booklet of the exhibition - 2013
PUBLICACIONS EDUCATIVES

Booklet which accompanied the exhibition “The Nature of Art Nouveau” and presents a series of short activities for children, featuring Phileas, a little botanist and explorer who acts as their guide. Soft-cover booklet with 16 colour pages, for children from 7 to 11.

The Art Nouveau Herbarium, children’s activity booklet - 2015
PUBLICACIONS EDUCATIVES

Through a funny presentation thanks to stickers, children will learn to recognize flowers and plants that inspired numerous Art Nouveau artists all over Europe and their importance, arousing them to the ecological behaviors and to the botany.
Soft-cover booklet with 16 colour pages, for children from 7 to 11.

Activity book in French

Load More