publications

The interiors of Art Nouveau period: Research, Reflect, Restore, Reuse - 2020
Proceedings of Symposiums

On the occasion of RANN’s 20th anniversary, urban.brussels, a founding member of RANN, hosted an international symposium in Brussels on 29 & 30 November, co-organised with RANN, in partnership with the Horta Museum and the CIVA, and dedicated to the theme “The interiors of the Art Nouveau period interiors: analyse, restore, make accessible”.

The research and progress of our knowledge of Art Nouveau has always been one of RANN’s primary objectives. If Art Nouveau is accessible to everyone in the street itself and while the Art Nouveau facades are the ornament of many European cities, the interiors arouse both from the academic world as from the general public many questions related to their accessibility, to their knowledge, to the refined restorations that they require.

This subject of interiors had not yet been scientifically exploited in a transversal manner in Europe; the aim of this colloquium was to provoke a confrontation on research practices, understanding, conservation and enhancement of Art Nouveau interiors, in order to identify new research perspectives.

 

Art Nouveau & Ecology, Miscellany - 2015
Proceedings of Symposiums

From 2010 to 2015, the Network focused on the theme of “Art Nouveau and Ecology”, within the framework of a new project sponsored by the European Commission’s Culture Programme. The aim behind the project was to return to the origins of the movement, whilst establishing its connections with the 21st century.
An international symposium entitled “The Perception of Art Nouveau”, which was held in Brussels in 2010, provided a frame of reference for these five years of work. “The Nature of Art Nouveau”, a touring exhibition featuring images reflecting the wealth of the Network partners’ heritage, travelled to some fifteen different cities. In addition to these events, five historical laboratories were established to carry out research into the links between Art Nouveau and nature. In collaboration with environmental specialists, the participants also studied Art Nouveau artists within the context of their natural environment. This publication, which presents a selection of texts from different conferences, serves as a conclusion to a project rich in exchanges and events. Of interest to specialists and the general public alike, its programme of activities has helped to preserve and emphasise the cultural value and European dimension of this legacy, so precious to us all !

Art Nouveau in Progress, Colloquium, Wien - 2002
Proceedings of Symposiums

24-25, October 2002
Centered on the same theme as the exhibition “Art Nouveau in Progress”, this international colloquium examined the ways in which the Art Nouveau heritage has been promoted throughout the 20th century. It retraces the history of its gradual rediscovery and emphasizes the current problems involved in its preservation and presentation. A wide range of European examples will serves to illustrate the fate of this heritage, which is still in jeopardy or currently benefitting from processes of restoration and transformation.

Fitxes d’activitats -
PUBLICACIONS EDUCATIVES

Adreçades als mestres i als guies, aquestes fitxes presenten una sèrie d’idees, exercicis i jocs per descobrir el Modernisme d’una manera coherent i original. Es proposen unes visites interactives per descobrir el Modernisme en l’àmbit d’un objecte, d’una col•lecció, d’un museu, d’un edifici o d’un barri. Dissenyats per estimular els sentits, els exercicis que es proposen pràcticament no requereixen cap preparació ni cap material. Estan, doncs, a l’abast de qualsevol mestre o guia que vulgui treballar amb propostes interactives! Els mestres i els guies podran utilitzar les idees que proposa aquesta eina en el treball sobre altres aspectes del patrimoni o de l’art amb públic jove.

Diari 2 - 2004
PUBLICACIONS EDUCATIVES

Adreçat als primers cursos de secundària, aquest diari conté articles sobre totes les ciutats membres. Cada pàgina, ricament il•lustrada, descriu el context particular en què va aparèixer l’Art Nouveau a cada ciutat membre i en mostra exemples concrets, a més de presentar un seguit de definicions del vocabulari referit al patrimoni. Per reflectir la diversitat europea, els textos estan escrits en la llengua pròpia de cada membre i traduïts íntegrament a la llengua de cada un dels membres. Per exemple, en la versió francesa ‒que es distribueix a Nancy i a Brussel•les‒ el text en francès estarà acompanyat d’un text en anglès per a Glasgow, un text en finès per a Hèlsinki, un text en italià per a Varese, etc.

Diari 1 - 2003
PUBLICACIONS EDUCATIVES

Adreçat als cursos superiors de secundària, aquest diari conté articles sobre totes les ciutats membres. Cada pàgina, ricament il•lustrada, descriu el context particular en què va aparèixer l’Art Nouveau a cada ciutat membre i en mostra exemples concrets i altres informacions d’interès. Per reflectir la diversitat europea, els textos estan escrits en la llengua pròpia de cada membre i traduïts íntegrament a la llengua de cada un dels membres. Per exemple, en la versió francesa ‒que es distribueix a Nancy i a Brussel•les‒ el text en francès estarà acompanyat d’un text en anglès per a Glasgow, un text en finès per a Hèlsinki, un text en italià per a Varese, etc.

Art Nouveau in Progress – Art Nouveau en projet, fullet per al públic infantil - 2003
CATÀLEGS D'EXPOSICIONS

Breu fullet dedicat al públic infantil que acompanya l’exposició itinerant “Art Nouveau in Progress – Art Nouveau en projet”. Presenta a l’anvers una breu història sobre el patrimoni Art Nouveau de cada ciutat membre, i al revers, un pòster allargat que mostra la diversitat de la xarxa.

Quadern d’activitats - 2003
PUBLICACIONS EDUCATIVES

Pensat per a infants d’educació primària (a partir de 6 anys) amb un nivell de lectura bàsic, aquest quadern proposa una sèrie d’exercicis i jocs basats en objectes, mobles i edificis modernistes. La publicació inclou també una presentació sobre el moviment, la xarxa i els projectes europeus. Al final inclou un mapa d’Europa on se situen les ciutats membres. El cos de la publicació consisteix sobretot en una representació visual del Modernisme, amb un joc o un exercici per il•lustrar cadascuna de les ciutats. Cada ciutat ha triat un exemple adequat per a les seves pàgines del camp de l’art, les arts decoratives o l’arquitectura. Està disponible en 11 llengües i se n’han editat 5 versions, cadascuna en tres llengües!

Llibre de la Flora - 2004
PUBLICACIONS EDUCATIVES

Pensat per a infants a partir de 4t curs d’educació primària (a partir de 9 anys), amb un bon nivell de lectura, aquest llibre ofereix un seguit d’històries breus sobre el paper de la flora en la decoració modernista, així com uns coneixements bàsics sobre els noms de les flors i les plantes. La publicació conté també una presentació sobre el moviment, la xarxa, els projectes europeus i dues activitats: Com es fa una premsa per a un herbari? i Com es fa un fris? Al final inclou un mapa d’Europa on se situen les ciutats membres. El cos de la publicació consisteix sobretot en una representació visual del Modernisme, amb una planta i un disseny modernista per il•lustrar cadascuna de les ciutats. Cada ciutat ha triat un exemple adequat per a les seves pàgines del camp de l’art, les arts decoratives o l’arquitectura. Està disponible en 11 llengües i se n’han editat 5 versions, cadascuna en tres llengües!

Llibre de la nit - 2006
PUBLICACIONS EDUCATIVES

Pensat per a infants d’educació primària (a partir de 8 anys) amb un nivell de lectura bàsic, aquest llibre d’activitats presenta un seguit d’històries breus sobre el paper de les criatures dels somnis i dels malsons en el Modernisme, així com una sèrie d’exercicis i jocs basats en objectes, mobles i edificis modernistes. La publicació conté també una presentació de la xarxa i dels projectes europeus. Al final inclou un mapa d’Europa on se situen les ciutats membres. El cos de la publicació consisteix sobretot en una representació visual del Modernisme, amb un exercici per il•lustrar cadascuna de les ciutats. Cada ciutat ha triat un exemple adequat per a les seves pàgines del camp de l’art, les arts decoratives o l’arquitectura.