Viime vuosisadan alussa Wien oli vilkas, älymystöä stimuloiva suurkaupunki, jonka eliitti toimi uranuurtajana monilla eri aloilla. Arkkitehti ja kaupunkisuunnittelija Otto Wagner totesi vuonna 1905 Wienin ”kulkevan epäedullisista olosuhteista huolimatta kulttuurikansojen johdossa”. Myös kansainväliset kriitikot pitivät kaupunkia lähes ylittämättömänä sen tuolloin tarjoaman modernin arkkitehtuurin rikkauden suhteen. 

Vuonna 1897 Gustav Klimt ja hänen kannattajansa erosivat Wienin traditionalistisesta taiteilijakillasta ja perustivat oma yhdistyksensä (Wiener Secession). Yksi perustajajäsenistä, arkkitehti Josef Maria Olbrich rakensi yhdistykselle talon, joka oli jo itsessään kokonaistaideteos (Gesamtkunstwerk). Otto Wagner jätti jälkensä wieniläiseen arkkitehtuuriin ja sai aikaan uuden tyylin läpimurron Wienzeile –kadun taloillaan ja suunnittelemalla jugendtyylisiä asemarakennuksia uudelle kaupunkiradalle. Uuden tyylin suurmenestys toi pian paikalle myös kriitikkoja, kuten kirjailija Hermann Bahrin. 

Tämä uusi suuntaus, jossa Otto Wagner kuten myös arkkitehdit Josef Hoffman ja italialainen Max Fabiani vaikuttivat, vähensi koristelua ja puhui geometristen ja kurinalaisen ornamentiikan käytön puolesta esittäen samalla pyrkimyksekseen kokonaistaideteoksen luomisen. Wienin merkittävin rakennus tältä ajalta on Otto Wagnerin Postisäästöpankki. Kaikkein määrätietoisimmin kohti modernismia siirtyi kuitenkin Adolf Loos hyläten kaikenlaisen koristelun ja jopa kokonaistaideteoksen käsitteen. 

Modernismin vaihe wieniläisarkkitehtuurissa jäi lyhytaikaiseksi. Uusi vallitseva tyyli oli nimeltään Heimatstil (Kotiseututyyli), jolla oli juurensa Biedermeier-kaudessa. Tämän tietoisesti menneisyyteen palanneen suuntauksen merkittävä edustaja oli Leopold Bauer, joka oli Otto Wagnerin seuraaja Wienin Taideakatemiassa. 

Image artist function date
Max Fabiani architect 1865-1962
Franz and Hubert Gessner architects 1879-1975 / 1871-1943
Josef Hackhofer architect 1863-1917
Josef Hoffmann architect and designer 1870-1956
Gustav Klimt painter 1862-1918
Adolf Loos architect, designer, cultural philosopher 1870-1933
Kolo Moser designer 1868-1918
Friedrich Ohmann architect 1858-1927
Joseph Maria Olbrich architect 1867-1908
Josef Plecnik architect 1872-1957
Otto Wagner architect 1841-1918
Cover Author Description date Link
Frederike Demattio Jugendstil Guide Wien
Über 100 Bauwerke laden die Leser dieses City Guides zu einer Entdeckungsreise durch die Architektur der Jahrhundertwende ein und zeigen anhand von kurzen Texten, welch wesentlichen Beitrag die Wiener Baukunst zur Entstehung der »Modernen Architektur« geleistet hat. Der Bogen spannt sich dabei von der Secession über die Otto-Wagner-Kirche bis zum Palmenhaus im Burggarten. Die übersichtliche Gestaltung und die wunderbaren Fotos machen diesen neuen Stadtführer zu einem unentbehrlichen Begleiter durch das Wien um 1900.
Metroverla ISBN: 978-3-99300-007-3
2010