publications IZGLĪTOJOŠAS PUBLIKĀCIJAS

Darba burtnīcu sērija -
IZGLĪTOJOŠAS PUBLIKĀCIJAS

Šis ceļvedis ir paredzēts skolotājiem un gidiem un piedāvā idejas, vingrinājumus un spēles, kas pārskatāmā un interesantā veidā ļauj iepazīties ar jūgendstilu. Interaktīvie apmeklējumi atklāj jūgendstilu, stāstot par konkrētiem objektiem, kolekcijām, muzejiem, ēkām vai apbūves ansambļiem. Galvenais mērķis bija radīt izpratni. Lai veiktu piedāvātos vingrinājumus bija nepieciešama vien minimāla sagatavošanās un daži palīgmateriāli. Tādējādi tie ir pieejami katram skolotājam vai gidam, kas vēlas strādāt interaktīvi! Pedagogi un gidi var izmantot darba burtnīcās piedāvātās idejas arī citu bērniem un jauniešiem paredzētu ar kultūras mantojumu vai mākslu saistītu projektu īstenošanā.

Otrā avīze - 2004
IZGLĪTOJOŠAS PUBLIKĀCIJAS

Tās mērķauditorija ir vispārizglītojošo skolu jaunāko klašu skolēni. Tajā ir iekļauti raksti par katru sadarbības pilsētu. Katra bagātīgi ilustrētā lappuse apraksta vietu un kontekstu, kādā jūgendstils ienāca katrā sadarbības pilsētā, minot konkrētus jūgendstila piemērus un izskaidrojot dažus ar kultūrvēsturisko mantojumu saistītus terminus. Atspoguļojot Eiropas daudzveidību, raksti ir publicēti gan attiecīgās sadarbības pilsētas valodā, gan tulkoti visu sadarbības tīklā iesaistīto partneru valodās. Piemēram, franču versijā, kas paredzēta Briselei un Nansī, franču tekstu papildinās tulkojums angļu valodā Glāzgovai paredzētajā izdevumā, somu valodā Helsinkiem paredzētajā izdevumā vai itāliešu valodā Varēzes pilsētai paredzētajā izdevumā u. tml.

Pirmā avīze - 2003
IZGLĪTOJOŠAS PUBLIKĀCIJAS

Pirmā avīze, 2003. g. Tās mērķauditorija ir vispārizglītojošo skolu vecāko klašu skolēni. Tajā ir iekļauti raksti par katru sadarbības pilsētu. Katra bagātīgi ilustrētā lappuse apraksta vietu un kontekstu, kādā jūgendstils ienāca katrā sadarbības pilsētā, minot konkrētus jūgendstila piemērus un citu interesantu informāciju. Atspoguļojot Eiropas daudzveidību, raksti ir publicēti gan attiecīgās sadarbības pilsētas valodā, gan tulkoti visu sadarbības tīklā iesaistīto partneru valodās. Piemēram, franču versijā, kas paredzēta Briselei un Nansī, franču tekstu papildinās tulkojums angļu valodā Glāzgovai paredzētajā izdevumā, somu valodā Helsinkiem paredzētajā izdevumā vai itāliešu valodā Varēzes pilsētai paredzētajā izdevumā u. tml.

Darba burtnīca - 2003
IZGLĪTOJOŠAS PUBLIKĀCIJAS

Paredzēta pamatskolas vecuma bērniem (vecumā no 6 gadiem un vecākiem), kas apguvuši lasīšanas pamatus. Šajā darba burtnīcā ir uzdevumi un spēles, kuros izmantoti jūgendstila priekšmeti, mēbeles un ēkas. Burtnīca arī ietver pārskatu par jūgendstilu, sadarbības tīklu, Eiropas projektiem. Tās beigās ir Eiropas karte, kurā atzīmētas sadarbības pilsētas. Galvenā burtnīcas daļa ir veltīta jūgendstila vizuālajām izpausmēm, un uzdevumi un spēles ir izmantotas, lai raksturotu katru sadarbības pilsētu. Katra pilsēta izvēlējās atbilstošus mākslas, amatniecības vai arhitektūras piemērus, ko publicēt burtnīcā, kas ir pieejama 11 valodās. Burtnīca ir izdota piecās versijās – katra no tām trīs valodās!

Augu grāmatiņa - 2004
IZGLĪTOJOŠAS PUBLIKĀCIJAS

Paredzēta pamatskolas vecuma bērniem (vecumā no 9 gadiem un vecākiem), kuri jau prot tekoši lasīt. Šajā grāmatiņā ir īsi stāstiņi par augu valsts motīviem jūgendstila mākslā, kā arī ziedu un augu nosaukumu izcelsmes apraksti. Grāmatiņa arī ietver pārskatu par jūgendstilu, sadarbības tīklu, Eiropas projektiem, kā arī divas aktivitātes: kā pagatavot ziedu presi un kā pagatavot dekoratīvu joslu. Grāmatas beigās ir Eiropas karte, kurā atzīmētas sadarbības pilsētas. Galvenā grāmatiņas daļa ir veltīta jūgendstila vizuālajām izpausmēm, un ziedu un augu jūgendstila motīvi ir izmantoti, lai raksturotu katru sadarbības pilsētu. Katra pilsēta izvēlējās atbilstošus mākslas, amatniecības vai arhitektūras piemērus, ko publicēt grāmatā. Grāmatiņa ir pieejama 11 valodās; tā ir izdota piecās versijās – katra no tām trīs valodās!

Nakts grāmatiņa - 2006
IZGLĪTOJOŠAS PUBLIKĀCIJAS

Paredzēta sākumskolas vecuma bērniem (vecumā no 8 gadiem un vecākiem), kas apguvuši lasīšanas pamatus. Šī aktivitāšu grāmatiņa iekļauj īsus stāstiņus par sapņu un fantāzijas tēlu lomu jūgendstilā, kā arī vingrinājumus un spēles, kuros izmantoti jūgendstila priekšmeti, mēbeles un ēkas. Grāmatiņa ietver arī pārskatu par sadarbības tīklu un Eiropas projektiem. Tās beigās ir Eiropas karte, kurā atzīmētas sadarbības pilsētas. Galvenā grāmatiņas daļa ir veltīta jūgendstila vizuālajām izpausmēm, apskatot katru sadarbības pilsētu. Katra pilsēta izvēlējās atbilstošus mākslas, amatniecības vai arhitektūras piemērus, ko publicēt grāmatā.

The Nature of Art Nouveau, children’s activity booklet of the exhibition - 2013
IZGLĪTOJOŠAS PUBLIKĀCIJAS

Booklet which accompanied the exhibition “The Nature of Art Nouveau” and presents a series of short activities for children, featuring Phileas, a little botanist and explorer who acts as their guide. Soft-cover booklet with 16 colour pages, for children from 7 to 11.

The Art Nouveau Herbarium, children’s activity booklet - 2015
IZGLĪTOJOŠAS PUBLIKĀCIJAS

Through a funny presentation thanks to stickers, children will learn to recognize flowers and plants that inspired numerous Art Nouveau artists all over Europe and their importance, arousing them to the ecological behaviors and to the botany.
Soft-cover booklet with 16 colour pages, for children from 7 to 11.

Activity book in French

Load More