publications IZSTĀŽU KATALOGI

„Jūgendstils attīstībā”, bērniem paredzēta brošūra par izstādi - 2003
IZSTĀŽU KATALOGI

Neliela publikācija, kas veltīta bērniem un papildina ceļojošo izstādi „Jūgendstils attīstībā”. Brošūras pirmajā lapā ir nelieli stāstiņi par jūgendstila mantojumu katrā sadarbības pilsētā. Brošūras aizmugurē ir attēli, kas ilustrē jūgendstila sadarbības pilsētu daudzveidību.

„Jūgendstils attīstībā”, izstādes katalogs - 2003
IZSTĀŽU KATALOGI

Šis katalogs papildina ceļojošo izstādi „Jūgendstils attīstībā”. Tajā ietverts situācijas apskats dažādās sadarbības tīkla pilsētās, aptverot trīs izvēlētās tēmas – „Vīzijas”, „Zaudējumi” un „Pēctecība un atjaunošana”. Publicēts divos bilingvālos izdevumos: angļu un franču valodā, un franču un holandiešu valodā. Pieejams: Starptautiska izstāde, Kol. Begaultlaan 17, 3012 Leuven, tālrunis: Exhibitions International, Kol. Begaultlaan 17, 3012 Leuven, T: 016.296900, F: 016.296129

„Jūgendstils attīstībā – modernisma gadsimts Eiropā” - 2004
IZSTĀŽU KATALOGI

Žurnāla „CoupDefouet” speciālizlaidums, ko Eiropas jūgendstila tīkls publicējis kopā ar Jūgendstila sadarbības tīklu. Autortiesības: Barselonas Pilsētvides un dzīves kvalitātes institūts (Institut del Paisatge Urba i la Qualitat de Vida Ajuntament de Barcelona), 2004. g. Publicēts kā bilingvāls izdevums angļu un katalāņu valodā.

„Jaunā māksla – vīzija un realitāte”/„Jūgendstils attīstībā” - 2006
IZSTĀŽU KATALOGI

Ceļojošās izstādes „Jūgendstils attīstībā” anotācija tās izstādīšanas laikā Ļubļanā, kas publicēta sadarbībā ar Eiropas jūgendstila tīklu. Publicēta kā bilingvālā izdevums angļu un slovēņu valodā.

A strange world – Metamorphosis and Hybridisation in Art Nouveau and Symbolism, exhibition’s catalogue - 2013
IZSTĀŽU KATALOGI

Catalogue which accompagnies the exhibition “The Nature of Art Nouveau”. This bi-lingual publication includes contributions by Teresa–M. Sala (the exhibition Curator), Hélène Guéné (Professeur Emerita of Contemporary Art History) and Vincent Munier (photographer). It features 28 case studies, presented by each city involved in co-organising the exhibition.

Load More