publications VISPĀRĪGAS PUBLIKĀCIJAS

Jūgendstils Eiropā šodien – vispārējs vērtējums -
VISPĀRĪGAS PUBLIKĀCIJAS

Šajā publikācijā, kas iekļauj iepriekš nepublicētas fotogrāfijas, ir kritiski izvērtēta situācija jūgendstila mantojuma aizsardzības jomā sadarbības pilsētās un sniegti ieteikumi, kā uzlabot politiskās nostādnes, kuru mērķis ir aizsargāt un popularizēt šo mantojumu visā Eiropā.
Publicēta angļu un franču valodā.

Presentation brochure of the Réseau Art Nouveau Network - 2015
VISPĀRĪGAS PUBLIKĀCIJAS

A new leaflet produced to introduce the 15 partners and the actions of the project “Art Nouveau & Ecology” (2010-2015) as well as the 21 members of the Réseau Art Nouveau Network Association.
Unfolded, the cover becomes a poster presenting magnificent Art Nouveau heritage from the partner cities!
Seven versions and nine languages are available online

Load More