publications

The interiors of Art Nouveau period: Research, Reflect, Restore, Reuse - 2020
Proceedings of Symposiums

On the occasion of RANN’s 20th anniversary, urban.brussels, a founding member of RANN, hosted an international symposium in Brussels on 29 & 30 November, co-organised with RANN, in partnership with the Horta Museum and the CIVA, and dedicated to the theme “The interiors of the Art Nouveau period interiors: analyse, restore, make accessible”.

The research and progress of our knowledge of Art Nouveau has always been one of RANN’s primary objectives. If Art Nouveau is accessible to everyone in the street itself and while the Art Nouveau facades are the ornament of many European cities, the interiors arouse both from the academic world as from the general public many questions related to their accessibility, to their knowledge, to the refined restorations that they require.

This subject of interiors had not yet been scientifically exploited in a transversal manner in Europe; the aim of this colloquium was to provoke a confrontation on research practices, understanding, conservation and enhancement of Art Nouveau interiors, in order to identify new research perspectives.

 

Art Nouveau & Ecology, Miscellany - 2015
Proceedings of Symposiums

From 2010 to 2015, the Network focused on the theme of “Art Nouveau and Ecology”, within the framework of a new project sponsored by the European Commission’s Culture Programme. The aim behind the project was to return to the origins of the movement, whilst establishing its connections with the 21st century.
An international symposium entitled “The Perception of Art Nouveau”, which was held in Brussels in 2010, provided a frame of reference for these five years of work. “The Nature of Art Nouveau”, a touring exhibition featuring images reflecting the wealth of the Network partners’ heritage, travelled to some fifteen different cities. In addition to these events, five historical laboratories were established to carry out research into the links between Art Nouveau and nature. In collaboration with environmental specialists, the participants also studied Art Nouveau artists within the context of their natural environment. This publication, which presents a selection of texts from different conferences, serves as a conclusion to a project rich in exchanges and events. Of interest to specialists and the general public alike, its programme of activities has helped to preserve and emphasise the cultural value and European dimension of this legacy, so precious to us all !

Art Nouveau in Progress, Colloquium, Wien - 2002
Proceedings of Symposiums

24-25, October 2002
Centered on the same theme as the exhibition “Art Nouveau in Progress”, this international colloquium examined the ways in which the Art Nouveau heritage has been promoted throughout the 20th century. It retraces the history of its gradual rediscovery and emphasizes the current problems involved in its preservation and presentation. A wide range of European examples will serves to illustrate the fate of this heritage, which is still in jeopardy or currently benefitting from processes of restoration and transformation.

Darba burtnīcu sērija -
IZGLĪTOJOŠAS PUBLIKĀCIJAS

Šis ceļvedis ir paredzēts skolotājiem un gidiem un piedāvā idejas, vingrinājumus un spēles, kas pārskatāmā un interesantā veidā ļauj iepazīties ar jūgendstilu. Interaktīvie apmeklējumi atklāj jūgendstilu, stāstot par konkrētiem objektiem, kolekcijām, muzejiem, ēkām vai apbūves ansambļiem. Galvenais mērķis bija radīt izpratni. Lai veiktu piedāvātos vingrinājumus bija nepieciešama vien minimāla sagatavošanās un daži palīgmateriāli. Tādējādi tie ir pieejami katram skolotājam vai gidam, kas vēlas strādāt interaktīvi! Pedagogi un gidi var izmantot darba burtnīcās piedāvātās idejas arī citu bērniem un jauniešiem paredzētu ar kultūras mantojumu vai mākslu saistītu projektu īstenošanā.

Otrā avīze - 2004
IZGLĪTOJOŠAS PUBLIKĀCIJAS

Tās mērķauditorija ir vispārizglītojošo skolu jaunāko klašu skolēni. Tajā ir iekļauti raksti par katru sadarbības pilsētu. Katra bagātīgi ilustrētā lappuse apraksta vietu un kontekstu, kādā jūgendstils ienāca katrā sadarbības pilsētā, minot konkrētus jūgendstila piemērus un izskaidrojot dažus ar kultūrvēsturisko mantojumu saistītus terminus. Atspoguļojot Eiropas daudzveidību, raksti ir publicēti gan attiecīgās sadarbības pilsētas valodā, gan tulkoti visu sadarbības tīklā iesaistīto partneru valodās. Piemēram, franču versijā, kas paredzēta Briselei un Nansī, franču tekstu papildinās tulkojums angļu valodā Glāzgovai paredzētajā izdevumā, somu valodā Helsinkiem paredzētajā izdevumā vai itāliešu valodā Varēzes pilsētai paredzētajā izdevumā u. tml.

Pirmā avīze - 2003
IZGLĪTOJOŠAS PUBLIKĀCIJAS

Pirmā avīze, 2003. g. Tās mērķauditorija ir vispārizglītojošo skolu vecāko klašu skolēni. Tajā ir iekļauti raksti par katru sadarbības pilsētu. Katra bagātīgi ilustrētā lappuse apraksta vietu un kontekstu, kādā jūgendstils ienāca katrā sadarbības pilsētā, minot konkrētus jūgendstila piemērus un citu interesantu informāciju. Atspoguļojot Eiropas daudzveidību, raksti ir publicēti gan attiecīgās sadarbības pilsētas valodā, gan tulkoti visu sadarbības tīklā iesaistīto partneru valodās. Piemēram, franču versijā, kas paredzēta Briselei un Nansī, franču tekstu papildinās tulkojums angļu valodā Glāzgovai paredzētajā izdevumā, somu valodā Helsinkiem paredzētajā izdevumā vai itāliešu valodā Varēzes pilsētai paredzētajā izdevumā u. tml.

„Jūgendstils attīstībā”, bērniem paredzēta brošūra par izstādi - 2003
IZSTĀŽU KATALOGI

Neliela publikācija, kas veltīta bērniem un papildina ceļojošo izstādi „Jūgendstils attīstībā”. Brošūras pirmajā lapā ir nelieli stāstiņi par jūgendstila mantojumu katrā sadarbības pilsētā. Brošūras aizmugurē ir attēli, kas ilustrē jūgendstila sadarbības pilsētu daudzveidību.

Darba burtnīca - 2003
IZGLĪTOJOŠAS PUBLIKĀCIJAS

Paredzēta pamatskolas vecuma bērniem (vecumā no 6 gadiem un vecākiem), kas apguvuši lasīšanas pamatus. Šajā darba burtnīcā ir uzdevumi un spēles, kuros izmantoti jūgendstila priekšmeti, mēbeles un ēkas. Burtnīca arī ietver pārskatu par jūgendstilu, sadarbības tīklu, Eiropas projektiem. Tās beigās ir Eiropas karte, kurā atzīmētas sadarbības pilsētas. Galvenā burtnīcas daļa ir veltīta jūgendstila vizuālajām izpausmēm, un uzdevumi un spēles ir izmantotas, lai raksturotu katru sadarbības pilsētu. Katra pilsēta izvēlējās atbilstošus mākslas, amatniecības vai arhitektūras piemērus, ko publicēt burtnīcā, kas ir pieejama 11 valodās. Burtnīca ir izdota piecās versijās – katra no tām trīs valodās!

Augu grāmatiņa - 2004
IZGLĪTOJOŠAS PUBLIKĀCIJAS

Paredzēta pamatskolas vecuma bērniem (vecumā no 9 gadiem un vecākiem), kuri jau prot tekoši lasīt. Šajā grāmatiņā ir īsi stāstiņi par augu valsts motīviem jūgendstila mākslā, kā arī ziedu un augu nosaukumu izcelsmes apraksti. Grāmatiņa arī ietver pārskatu par jūgendstilu, sadarbības tīklu, Eiropas projektiem, kā arī divas aktivitātes: kā pagatavot ziedu presi un kā pagatavot dekoratīvu joslu. Grāmatas beigās ir Eiropas karte, kurā atzīmētas sadarbības pilsētas. Galvenā grāmatiņas daļa ir veltīta jūgendstila vizuālajām izpausmēm, un ziedu un augu jūgendstila motīvi ir izmantoti, lai raksturotu katru sadarbības pilsētu. Katra pilsēta izvēlējās atbilstošus mākslas, amatniecības vai arhitektūras piemērus, ko publicēt grāmatā. Grāmatiņa ir pieejama 11 valodās; tā ir izdota piecās versijās – katra no tām trīs valodās!

Nakts grāmatiņa - 2006
IZGLĪTOJOŠAS PUBLIKĀCIJAS

Paredzēta sākumskolas vecuma bērniem (vecumā no 8 gadiem un vecākiem), kas apguvuši lasīšanas pamatus. Šī aktivitāšu grāmatiņa iekļauj īsus stāstiņus par sapņu un fantāzijas tēlu lomu jūgendstilā, kā arī vingrinājumus un spēles, kuros izmantoti jūgendstila priekšmeti, mēbeles un ēkas. Grāmatiņa ietver arī pārskatu par sadarbības tīklu un Eiropas projektiem. Tās beigās ir Eiropas karte, kurā atzīmētas sadarbības pilsētas. Galvenā grāmatiņas daļa ir veltīta jūgendstila vizuālajām izpausmēm, apskatot katru sadarbības pilsētu. Katra pilsēta izvēlējās atbilstošus mākslas, amatniecības vai arhitektūras piemērus, ko publicēt grāmatā.