publications

The Nature of Art Nouveau, children’s activity booklet of the exhibition - 2013
IZGLĪTOJOŠAS PUBLIKĀCIJAS

Booklet which accompanied the exhibition “The Nature of Art Nouveau” and presents a series of short activities for children, featuring Phileas, a little botanist and explorer who acts as their guide. Soft-cover booklet with 16 colour pages, for children from 7 to 11.

The Art Nouveau Herbarium, children’s activity booklet - 2015
IZGLĪTOJOŠAS PUBLIKĀCIJAS

Through a funny presentation thanks to stickers, children will learn to recognize flowers and plants that inspired numerous Art Nouveau artists all over Europe and their importance, arousing them to the ecological behaviors and to the botany.
Soft-cover booklet with 16 colour pages, for children from 7 to 11.

Activity book in French

„Jūgendstils attīstībā”, izstādes katalogs - 2003
IZSTĀŽU KATALOGI

Šis katalogs papildina ceļojošo izstādi „Jūgendstils attīstībā”. Tajā ietverts situācijas apskats dažādās sadarbības tīkla pilsētās, aptverot trīs izvēlētās tēmas – „Vīzijas”, „Zaudējumi” un „Pēctecība un atjaunošana”. Publicēts divos bilingvālos izdevumos: angļu un franču valodā, un franču un holandiešu valodā. Pieejams: Starptautiska izstāde, Kol. Begaultlaan 17, 3012 Leuven, tālrunis: Exhibitions International, Kol. Begaultlaan 17, 3012 Leuven, T: 016.296900, F: 016.296129

„Jūgendstils attīstībā – modernisma gadsimts Eiropā” - 2004
IZSTĀŽU KATALOGI

Žurnāla „CoupDefouet” speciālizlaidums, ko Eiropas jūgendstila tīkls publicējis kopā ar Jūgendstila sadarbības tīklu. Autortiesības: Barselonas Pilsētvides un dzīves kvalitātes institūts (Institut del Paisatge Urba i la Qualitat de Vida Ajuntament de Barcelona), 2004. g. Publicēts kā bilingvāls izdevums angļu un katalāņu valodā.

„Jaunā māksla – vīzija un realitāte”/„Jūgendstils attīstībā” - 2006
IZSTĀŽU KATALOGI

Ceļojošās izstādes „Jūgendstils attīstībā” anotācija tās izstādīšanas laikā Ļubļanā, kas publicēta sadarbībā ar Eiropas jūgendstila tīklu. Publicēta kā bilingvālā izdevums angļu un slovēņu valodā.

A strange world – Metamorphosis and Hybridisation in Art Nouveau and Symbolism, exhibition’s catalogue - 2013
IZSTĀŽU KATALOGI

Catalogue which accompagnies the exhibition “The Nature of Art Nouveau”. This bi-lingual publication includes contributions by Teresa–M. Sala (the exhibition Curator), Hélène Guéné (Professeur Emerita of Contemporary Art History) and Vincent Munier (photographer). It features 28 case studies, presented by each city involved in co-organising the exhibition.

Jūgendstils Eiropā šodien – vispārējs vērtējums -
VISPĀRĪGAS PUBLIKĀCIJAS

Šajā publikācijā, kas iekļauj iepriekš nepublicētas fotogrāfijas, ir kritiski izvērtēta situācija jūgendstila mantojuma aizsardzības jomā sadarbības pilsētās un sniegti ieteikumi, kā uzlabot politiskās nostādnes, kuru mērķis ir aizsargāt un popularizēt šo mantojumu visā Eiropā.
Publicēta angļu un franču valodā.

Presentation brochure of the Réseau Art Nouveau Network - 2015
VISPĀRĪGAS PUBLIKĀCIJAS

A new leaflet produced to introduce the 15 partners and the actions of the project “Art Nouveau & Ecology” (2010-2015) as well as the 21 members of the Réseau Art Nouveau Network Association.
Unfolded, the cover becomes a poster presenting magnificent Art Nouveau heritage from the partner cities!
Seven versions and nine languages are available online