publications EDUCATIEVE PUBLICATIES

Reeks activiteitenfiches -
EDUCATIEVE PUBLICATIES

Deze fiches zijn bestemd voor leerkrachten en gidsen en bevatten ideeën, oefeningen en spelen die een ludieke en originele ontdekking van de art nouveau willen aanmoedigen. Er zijn interactieve bezoeken om de art nouveau te verkennen via individuele voorwerpen, collecties, musea, een gebouw of een stadswijk. De oefeningen spreken alle zintuigen aan en zijn zodanig ontworpen dat ze nauwelijks voorbereiding of materiaal vereisen. Zo kan elke leerkracht of gids die interactief wenst te werken ze probleemloos gebruiken. Opvoeders en gidsen kunnen de hier voorgestelde ideeën bijvoorbeeld aanwenden tijdens andere erfgoed- of kunstprojecten voor jongeren.

Krant 2 - 2004
EDUCATIEVE PUBLICATIES

Deze krant is bedoeld voor leerlingen uit de hogere jaren van het secundair onderwijs en bevat artikelen over elke partnerstad. Elke pagina is rijk geïllustreerd en beschrijft de individuele context waarin de art nouveau zich in elke partnerstad ontwikkelde, aangevuld met typische voorbeelden van de art nouveau en definities van de erfgoedwoordenschat. Inspelend op de Europese diversiteit zijn de teksten geschreven in de taal van elke partner en worden ze vergezeld van een vertaling in alle andere talen. Bijvoorbeeld, in de Franse versie die in Brussel en Nancy wordt verdeeld, wordt de volledige Franse tekst aangevuld met een Engelse tekst voor Glasgow, een Finse tekst voor Helsinki, een Italiaanse voor Varese, enz.

Krant 1 - 2003
EDUCATIEVE PUBLICATIES

Deze krant is bedoeld voor leerlingen uit de hogere klassen van het secundair onderwijs en bevat artikelen over elke partnerstad. Elke pagina is rijk geïllustreerd en beschrijft de individuele context waarin de art nouveau zich in elke partnerstad ontwikkelde, aangevuld met typische voorbeelden van de art nouveau en andere interessante informatie. Inspelend op de Europese diversiteit zijn de teksten geschreven in de taal van elke partner en worden ze vergezeld van een vertaling in alle andere talen. Bijvoorbeeld, in de Franse versie die in Brussel en Nancy wordt verdeeld, wordt de volledige Franse tekst aangevuld met een Engelse tekst voor Glasgow, een Finse tekst voor Helsinki, een Italiaanse voor Varese, enz.

Doe-boekje - 2003
EDUCATIEVE PUBLICATIES

Dit doe-boekje is bestemd voor kinderen vanaf 6 jaar met beperkte leesvaardigheid. Het is een kleurboek met een reeks oefeningen en spelen gebaseerd op art-nouveauvoorwerpen, meubelen en gebouwen. In de publicatie worden ook het Netwerk en de Europese projecten voorgesteld, aangevuld met een kaart van Europa waarop de partnersteden zijn aangeduid. Het grootste deel van de publicatie wordt in beslag genomen door een visuele voorstelling van de art nouveau, met een spel of een oefening om elke partnerstad te illustreren. Voor zijn eigen pagina kiest elke stad een gepast voorbeeld uit de kunst, het ambacht of de architectuur. De publicatie is beschikbaar in 11 talen en verschijnt in vijf versies, elk in drie talen!

Flora Boekje - 2004
EDUCATIEVE PUBLICATIES

Dit boek is bestemd voor kinderen vanaf 9 jaar met goede leesvaardigheid. Het bevat korte verhalen over de rol van de flora in de art-nouveaudecoratie, aangevuld met een les over bloemen- en plantennamen. In de publicatie worden ook de art-nouveaubeweging, het Netwerk en de Europese projecten voorgesteld. Er zijn ook twee activiteiten: Hoe maak ik een bloemenpers? en Hoe maak ik een fries? Tot slot is er een kaart van Europa waarop de partnersteden zijn aangeduid. Het grootste deel van de publicatie wordt in beslag genomen door een visuele voorstelling van de art nouveau, waarbij elke partnerstad zichzelf illustreert aan de hand van een plant of een bloem en enkele art-nouveau-ontwerpen. Voor zijn eigen pagina kiest elke stad een gepast voorbeeld uit de kunst, het ambacht of de architectuur. De publicatie is beschikbaar in 11 talen en verschijnt in vijf versies, elk in drie talen!

Het nachtboekje, 2006 - 2006
EDUCATIEVE PUBLICATIES

Dit doe-boekje is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar met basisleesvaardigheid. Het bevat korte verhalen over de rol van schepsels uit dromen en nachtmerries in de art nouveau, evenals een reeks oefeningen en spelen gebaseerd op art-nouveauvoorwerpen, meubelen en gebouwen. In de publicatie worden ook het Netwerk en de Europese projecten voorgesteld, aangevuld met een kaart van Europa waarop de partnersteden zijn aangeduid. Het grootste deel van de publicatie wordt in beslag genomen door een visuele voorstelling van de art nouveau, met een spel of een oefening om elke partnerstad te illustreren. Voor zijn eigen pagina kiest elke stad een gepast voorbeeld uit de kunst, het ambacht of de architectuur.

The Nature of Art Nouveau, children’s activity booklet of the exhibition - 2013
EDUCATIEVE PUBLICATIES

Booklet which accompanied the exhibition “The Nature of Art Nouveau” and presents a series of short activities for children, featuring Phileas, a little botanist and explorer who acts as their guide. Soft-cover booklet with 16 colour pages, for children from 7 to 11.

The Art Nouveau Herbarium, children’s activity booklet - 2015
EDUCATIEVE PUBLICATIES

Through a funny presentation thanks to stickers, children will learn to recognize flowers and plants that inspired numerous Art Nouveau artists all over Europe and their importance, arousing them to the ecological behaviors and to the botany.
Soft-cover booklet with 16 colour pages, for children from 7 to 11.

Activity book in French

Load More