publications ALGEMENE PUBLICATIES

De art nouveau in Europa vandaag – Een stand van zaken -
ALGEMENE PUBLICATIES

Dit werk brengt een kritische analyse van de toestand van het art-nouveau-erfgoed in de partnersteden van het Netwerk, samen met aanbevelingen die het beschermings- en promotiebeleid voor dit erfgoed in heel Europa moeten verbeteren. Het boek wordt geïllustreerd met tal van onuitgegeven foto’s.
Uitgave in het Engels en het Frans.

Presentation brochure of the Réseau Art Nouveau Network - 2015
ALGEMENE PUBLICATIES

A new leaflet produced to introduce the 15 partners and the actions of the project “Art Nouveau & Ecology” (2010-2015) as well as the 21 members of the Réseau Art Nouveau Network Association.
Unfolded, the cover becomes a poster presenting magnificent Art Nouveau heritage from the partner cities!
Seven versions and nine languages are available online

Load More