publications

The interiors of Art Nouveau period: Research, Reflect, Restore, Reuse - 2020
Proceedings of Symposiums

On the occasion of RANN’s 20th anniversary, urban.brussels, a founding member of RANN, hosted an international symposium in Brussels on 29 & 30 November, co-organised with RANN, in partnership with the Horta Museum and the CIVA, and dedicated to the theme “The interiors of the Art Nouveau period interiors: analyse, restore, make accessible”.

The research and progress of our knowledge of Art Nouveau has always been one of RANN’s primary objectives. If Art Nouveau is accessible to everyone in the street itself and while the Art Nouveau facades are the ornament of many European cities, the interiors arouse both from the academic world as from the general public many questions related to their accessibility, to their knowledge, to the refined restorations that they require.

This subject of interiors had not yet been scientifically exploited in a transversal manner in Europe; the aim of this colloquium was to provoke a confrontation on research practices, understanding, conservation and enhancement of Art Nouveau interiors, in order to identify new research perspectives.

 

Art Nouveau & Ecology, Miscellany - 2015
Proceedings of Symposiums

From 2010 to 2015, the Network focused on the theme of “Art Nouveau and Ecology”, within the framework of a new project sponsored by the European Commission’s Culture Programme. The aim behind the project was to return to the origins of the movement, whilst establishing its connections with the 21st century.
An international symposium entitled “The Perception of Art Nouveau”, which was held in Brussels in 2010, provided a frame of reference for these five years of work. “The Nature of Art Nouveau”, a touring exhibition featuring images reflecting the wealth of the Network partners’ heritage, travelled to some fifteen different cities. In addition to these events, five historical laboratories were established to carry out research into the links between Art Nouveau and nature. In collaboration with environmental specialists, the participants also studied Art Nouveau artists within the context of their natural environment. This publication, which presents a selection of texts from different conferences, serves as a conclusion to a project rich in exchanges and events. Of interest to specialists and the general public alike, its programme of activities has helped to preserve and emphasise the cultural value and European dimension of this legacy, so precious to us all !

Art Nouveau in Progress, Colloquium, Wien - 2002
Proceedings of Symposiums

24-25, October 2002
Centered on the same theme as the exhibition “Art Nouveau in Progress”, this international colloquium examined the ways in which the Art Nouveau heritage has been promoted throughout the 20th century. It retraces the history of its gradual rediscovery and emphasizes the current problems involved in its preservation and presentation. A wide range of European examples will serves to illustrate the fate of this heritage, which is still in jeopardy or currently benefitting from processes of restoration and transformation.

Reeks activiteitenfiches -
EDUCATIEVE PUBLICATIES

Deze fiches zijn bestemd voor leerkrachten en gidsen en bevatten ideeën, oefeningen en spelen die een ludieke en originele ontdekking van de art nouveau willen aanmoedigen. Er zijn interactieve bezoeken om de art nouveau te verkennen via individuele voorwerpen, collecties, musea, een gebouw of een stadswijk. De oefeningen spreken alle zintuigen aan en zijn zodanig ontworpen dat ze nauwelijks voorbereiding of materiaal vereisen. Zo kan elke leerkracht of gids die interactief wenst te werken ze probleemloos gebruiken. Opvoeders en gidsen kunnen de hier voorgestelde ideeën bijvoorbeeld aanwenden tijdens andere erfgoed- of kunstprojecten voor jongeren.

Krant 2 - 2004
EDUCATIEVE PUBLICATIES

Deze krant is bedoeld voor leerlingen uit de hogere jaren van het secundair onderwijs en bevat artikelen over elke partnerstad. Elke pagina is rijk geïllustreerd en beschrijft de individuele context waarin de art nouveau zich in elke partnerstad ontwikkelde, aangevuld met typische voorbeelden van de art nouveau en definities van de erfgoedwoordenschat. Inspelend op de Europese diversiteit zijn de teksten geschreven in de taal van elke partner en worden ze vergezeld van een vertaling in alle andere talen. Bijvoorbeeld, in de Franse versie die in Brussel en Nancy wordt verdeeld, wordt de volledige Franse tekst aangevuld met een Engelse tekst voor Glasgow, een Finse tekst voor Helsinki, een Italiaanse voor Varese, enz.

Krant 1 - 2003
EDUCATIEVE PUBLICATIES

Deze krant is bedoeld voor leerlingen uit de hogere klassen van het secundair onderwijs en bevat artikelen over elke partnerstad. Elke pagina is rijk geïllustreerd en beschrijft de individuele context waarin de art nouveau zich in elke partnerstad ontwikkelde, aangevuld met typische voorbeelden van de art nouveau en andere interessante informatie. Inspelend op de Europese diversiteit zijn de teksten geschreven in de taal van elke partner en worden ze vergezeld van een vertaling in alle andere talen. Bijvoorbeeld, in de Franse versie die in Brussel en Nancy wordt verdeeld, wordt de volledige Franse tekst aangevuld met een Engelse tekst voor Glasgow, een Finse tekst voor Helsinki, een Italiaanse voor Varese, enz.

De Art Nouveau in Wording, tentoonstellingsbrochure voor kinderen, 2003 - 2003
TENTOONSTELLINGSCATALOGI

Een kleine publicatie voor kinderen die hoort bij de reizende tentoonstelling “De Art Nouveau in Wording”. De voorzijde vertelt een kort verhaal dat verband houdt met het art-nouveau-erfgoed in elke partnerstad, terwijl de achterzijde een lange poster is die de verscheidenheid van het Netwerk laat zien.

Doe-boekje - 2003
EDUCATIEVE PUBLICATIES

Dit doe-boekje is bestemd voor kinderen vanaf 6 jaar met beperkte leesvaardigheid. Het is een kleurboek met een reeks oefeningen en spelen gebaseerd op art-nouveauvoorwerpen, meubelen en gebouwen. In de publicatie worden ook het Netwerk en de Europese projecten voorgesteld, aangevuld met een kaart van Europa waarop de partnersteden zijn aangeduid. Het grootste deel van de publicatie wordt in beslag genomen door een visuele voorstelling van de art nouveau, met een spel of een oefening om elke partnerstad te illustreren. Voor zijn eigen pagina kiest elke stad een gepast voorbeeld uit de kunst, het ambacht of de architectuur. De publicatie is beschikbaar in 11 talen en verschijnt in vijf versies, elk in drie talen!

Flora Boekje - 2004
EDUCATIEVE PUBLICATIES

Dit boek is bestemd voor kinderen vanaf 9 jaar met goede leesvaardigheid. Het bevat korte verhalen over de rol van de flora in de art-nouveaudecoratie, aangevuld met een les over bloemen- en plantennamen. In de publicatie worden ook de art-nouveaubeweging, het Netwerk en de Europese projecten voorgesteld. Er zijn ook twee activiteiten: Hoe maak ik een bloemenpers? en Hoe maak ik een fries? Tot slot is er een kaart van Europa waarop de partnersteden zijn aangeduid. Het grootste deel van de publicatie wordt in beslag genomen door een visuele voorstelling van de art nouveau, waarbij elke partnerstad zichzelf illustreert aan de hand van een plant of een bloem en enkele art-nouveau-ontwerpen. Voor zijn eigen pagina kiest elke stad een gepast voorbeeld uit de kunst, het ambacht of de architectuur. De publicatie is beschikbaar in 11 talen en verschijnt in vijf versies, elk in drie talen!

Het nachtboekje, 2006 - 2006
EDUCATIEVE PUBLICATIES

Dit doe-boekje is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar met basisleesvaardigheid. Het bevat korte verhalen over de rol van schepsels uit dromen en nachtmerries in de art nouveau, evenals een reeks oefeningen en spelen gebaseerd op art-nouveauvoorwerpen, meubelen en gebouwen. In de publicatie worden ook het Netwerk en de Europese projecten voorgesteld, aangevuld met een kaart van Europa waarop de partnersteden zijn aangeduid. Het grootste deel van de publicatie wordt in beslag genomen door een visuele voorstelling van de art nouveau, met een spel of een oefening om elke partnerstad te illustreren. Voor zijn eigen pagina kiest elke stad een gepast voorbeeld uit de kunst, het ambacht of de architectuur.