Riksantikvar Stephan Tschudi-Madsen mente at det sannsynligvis ikke finnes jugendstilmiljøer i Europa som er så særpreget som det i Ålesund. Selv om Mathildenhöhe i Darmstadt og Avenue Louise i Brussel er aldri så imponerende, kan de ikke måle seg med Ålesund i omfang og variasjon. (Tschudi-Madsen, 1975)

Hvorfor? Det startet med den store brannen den stormfulle natten 23. januar 1904, klokka 02:15. I løpet av noen få dramatiske timer, gikk 800 hus opp i røyk og 11 000 mennesker ble husløse. Det som hadde vært byen Ålesund var lagt i ruiner.

Gjenoppbyggingen av Ålesund måtte bli et prosjekt av nasjonalt format, og det kom mer enn 50 arkitekter og bygmestere fra hele landet for å delta. Det var en unik mulighet for å utvikle en ny og urban norsk arkitektur i stein, murstein og murpuss. Arkitektene var inspirert av internasjonale tendenser, særlig tyske, men også nasjonalromantikken.

I løpet av bare tre år reiste byen seg, som en fugl Føniks fra asken. Mer enn 320 jugendstilbygninger ble bygget side om side i et kompakt sentrumsområde, og utgjorde dermed det som sannsynligvis er Europas mest helhetlige bybilde i jugendstil. Byens samspill med de vakre omgivelsene gjør like stort inntrykk: havet og lydene, fjellene, øyene og fjordene. Velkommen til Ålesund!

Professor Christian Norberg – Schulz mente Ålesund var enestående blant norske byer, og begrunnet det med at det er vanskelig å finne steder som byr på et så omfattende og helhetlig bevart miljø. Byen gir et eksempel på en konsentrert by i et lite område. Karakteristisk ved Ålesund er at den er skapt i en folkelig skala, med konsekvente men varierte trekk. (Norberg-Schultz, 1975)

Image artist function date
Karl Norum Architect 1852-1911
Hagbarth Schytte-Berg Architect 1860-1944
Jens Zetlitz Monrad Kielland Architect 1866-1926
Christian Fürst Architect 1860-1910
Harald Krogh Stabell Architect 1874-1936
Carl Michaelsen Architect 1869-1940
Kristian Tobias Rivertz Architect 1862-1937
Mathias Nicolai Brække Architect 1973-1919
Cover Author Description date Link
Harald Grytten, Jiri Havran Jugendbyen Ålesund - The city of Art Nouveau
Arfo, In Norwegian and English.
ISBN: 82-91399-02-6.
1997
Farstad, Aud Jorunn Lys opp! elektrisiteten - moderniteten - jugendstilen. Jugendstilsenteret
elektrisiteten - moderniteten - jugendstilen. Jugendstilsenteret

2006
Sandved, David Aasen Olaf Lange - Jugendstil og symbolisme i norsk grafikk/Jugendstil and Symbolism in the Graphic Art of Norway. Jugendstilsenteret.
Jugendstil og symbolisme i norsk grafikk/Jugendstil and Symbolism in the Graphic Art of Norway. Jugendstilsenteret.

2005
Tvinnereim, Helga Stave Arkitektur i Ĺlesund 1904
1907 Oppattbygginga av byen etter brannen 23. januar 1904. Magistergradsavhandling i kunsthistorie. Universitetet i Oslo.


1981
Synnes, Ada Lene Ĺlesund-en by i rivende utvikling
Hovedfagsoppgave i etnologi, Institutt for Kulturstudier og Kunsthistorie, Universitetet i Bergen.

1998
Melsćter, Torgeir Fire byggherrer og en arkitekt,
noen glimt fra deler av Ĺlesunds nćringsliv og bygningshistorie i ti-ĺra omkring bybrannen i 1904.

2003
Monsen, Line og Eivind Olsen Tilstandsvurdering - Jugendstilhus i Ĺlesund, Hovedoppgave, NTNU


2003
Monsen, Line og Eivind Olsen Tilstandsvurdering - Jugendstilhus i Ĺlesund, Bilag, Hovedoppgave, NTNU
Tilstandsvurdering - Jugendstilhus i Ĺlesund, Hovedoppgave, NTNU

2003
Schrřder, Marte Kjersti Spillet om jugendbyen - en lokalmaktstudie i Ĺlesund kommune, Hovedoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
en lokalmaktstudie i Ĺlesund kommune, Hovedoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

2001
Ĺlesund kommune, Teknisk sektor Verne-og byformingsplan for ĺlesund sentrum, Plan- og bygningsavdelingen
Verne-og byformingsplan for ĺlesund sentrum, Plan- og bygningsavdelingen

2001
Lande, Tove K. "som strĺler fra Kristi herlighet ind i vor sjćl"
Hovedfagsoppgave i Kunsthistorie, Universitetet i Bergen

2000
Braaten, Ivar Gunnar Opp av asken- arbeiderbevegelsens framvekst under gjenreisingen av Ĺlesund etter brannen i 1904, Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo.


1983
Berg, Christian, Jan -Olav Toft, Nils Erik Rřsvik og Egil Wahl En bygningsanalyse af Carl E. Rřnneberg og Sřnners forretningslokale av arkitekt Karl Norum, NTH


1980

Partner:

Jugendstilsenteret – The Art Nouveau Centre
Jugendstilsenteret Apotekergata 16
NO – 6004 Ålesund Norway
Phone: + 47 70104970
Fax: +47 70104971
E-mail: post@jugendstilsenteret.no

Local Partners:

Ålesund Tourist Board

The Municipality of Ålesund

The County of Møre and Romsdal

The Royal Norwegian Ministry of Cultural Affairs