Uttrykkene i Aveiro som kan knyttes til jugendstilbevegelsen, stammer fra begynnelsen av det tjuende århundret, mer presist årene mellom 1904 og 1920. Oppføringen av bygninger i den «nye stilen» ble ofte rapportert i de lokale avisene. Stilen var den gangen kjent som «Aveiro-stil», siden det ikke var en full forståelse av jugendstilbevegelsen i Europa, dens filosofi og anvendelse innen arkitektur og kunsthåndverk. I Aveiro ble betegnelsen jugendstil faktisk brukt om en litt naiv mote som hovedsakelig konsentrerte seg om de dekorative aspektene ved fasader. Her er det viktig å forstå at jugendstilen ble importert til byen av et konservativt borgerskap og av rike utvandrere som når de kom tilbake til hjemlandet sitt fra Brasil, fokuserte på å uttrykke sin sosiale og økonomiske makt. Denne konteksten forklarer hvorfor jugendstilelementene kunne finnes på frontfasadene på bygningene, mens resten av huset og interiøret fulgte en konservativ struktur og utsmykning. Det underliggende konseptet for dette fenomenet er «skryt», og det er faktisk et av hovedtrekkene i jugendstilbevegelsen i Aveiro. Det andre aspektet som er spesielt for den lokale jugendstiltrenden, er produksjonen av fliser med jugendstilmotiver. Ofte er flisene det eneste jugendstilelementet i bygningen, og vi må ta med i betraktningen at de var vanlige i bruk i tradisjonell portugisisk arkitektur fordi de var lett tilgjengelige for allmennheten, samtidig som de sørget for vanntetthet og utsmykning av husene, som vanligvis var bygd med leirstein tørket i solen. Den mest innflytelsesrike designeren i Aveiros jugendstil er Francisco Augusto da Silva Rocha, og en betydelig andel av oppføringene blir tilskrevet ham. I tillegg til å involvere seg direkte og aktivt i oppføringen av flere jugendstilbygninger, fikk han en nøkkelrolle når det gjaldt å formidle stilen blant unge designere, ettersom han i nesten 40 år var lærer og rektor for Aveiros skole for industridesign. Også Jamie Inácio dos Santos, José de Pinho, Carlos Mendes og Ernesto Korrodi var av en viss relevans i Aveiros jugendstilbevegelse.

Image artist function date
Francisco Augusto da Silva Rocha Architect 1864-1957
Jaime Inácio dos Santos Architect 1874-1942
José de Pinho Architect 1874- ?
Ernesto Korrodi Architect 1870-1944
Cover Author Description date Link
Mário Sarabando Dias O mistério da Casa Major Pessoa
Municipality of Aveiro,
ISBN: 9-78-913799-4
2006

Partner:
Museu da Cidade de Aveiro, núcleo Museu Arte Nova (Câmara Municipal de Aveiro)

Address:
Aveiro City Museum
Rua João Mendoça 9-11
PT-3800-200 Aveiro
Tel.: +351 234406485
E-mail: museucidade@cm-aveiro.pt, alourenco@cm-aveiro.pt

Local partners:
Rede Nacional de Municípios Arte Nova