Århundreskiftet markerer en av de viktigste periodene, gullalderen, i Budapests historie. Etter revolusjonen og frihetskrigen (1848-49), som tjue år senere ble etterfulgt av den nasjonale motstandsbevegelsen, nådde byen toppunktet rundt 1900. Ungarns hovedstad, Budapest, utviklet seg fra de gamle byene Óbuda (gamle Buda), Buda og Pest seks år etter grunnleggelsen av dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn (1867). I løpet av siste kvartal av 1800 – tallet vokste byen eksplosivt. Befolkningen tredoblet seg, fra 280 000 til 933 000, og antallet bygninger fordoblet seg. Byggingen ble planlagt og ledet av hovedstadens råd for offentlige bygg, den institusjonen som hadde hovedansvar for byplanleggingen. Bygningene forvandlet Budapest til en metropol i ordets riktige forstand.

Bygningene står fram i de bemerkelsesverdige stilene historisme og jugendstil, eller heller flere varianter av jugendstilen. I motsetning til historismen, tar ungarsk jugendstil utgangspunkt i tradisjonell ungarsk arkitektur. Ödön Lechner (1845-1914), den mest sentrale aktøren innen ungarsk jugendstil, vendte seg mot Ungarns østlige opphav. Først var han inspirert av indisk og syrisk arkitektur, seinere av tradisjonell ungarsk dekorativ design. På denne måten skapte han en original syntese av flere arkitektoniske stiler. Ved å anvende disse på tredimensjonale arkitektoniske element, skapte han en særegen ungarsk variant av jugendstilen.

Gruppen Fiatalok (‘de unge’), med blant andre Károly Kós og Dezsö Zrumeczky, bevegde seg bort fra Lechners stil, men var likevel inspirert av tilnærmingsmåten hans. På samme måte som Lechner tok de i bruk karakteristiske strukturer og former fra tradisjonell ungarsk arkitektur.

Ved siden av disse to hovedstilene ser man også lokale versjoner av trender fra andre europeiske land. Både sezession fra Wien, tysk jugendstil, belgisk og fransk art nouveau og påvirkning fra engelsk og finsk arkitektur kan sees i bygningene som ble reist ved århundreskiftet. Béla Lajta gikk først i Lechners spor, så lot han seg inspirere av engelske og finske trender, videre begynte han å interessere seg for egyptisk stil og, til slutt, moderne arkitektur. Aladár Árkay valgte en lignende vei. István Medgyaszay utviklet sin egen stil, forskjellig fra Lechners, hvor han brukte tradisjonelle motiv for å skape dekorativ design i betong. Innenfor bildende kunst var det hovedsakelig skolen – og museet for dekorativ kunst, som åpnet i 1896, som var førende i utbredelsen av jugendstilen.

Image artist function date
Ödön Lechner architect 1845-1914
Géza Maróti architect, sculptor, decorator 1875-1941
István Medgyaszay architect 1877-1959
József Rippl-Rónai painter 1861-1927
Miksa Róth stained-glass artist 1865-1944
István Sovánka artist in glass 1858-1945
Oszkár Tarján silversmith 1875-1933
Aladár Árkay architect 1868-1932
Pál Horti decorator 1865-1907
Marcell Komor architect 1864-1977
Dezsö Jakab architect 1864-1932
Károly Kós architect, graphic designer, writer 1883-1977
Aladár Körösföi-Kriesch painter 1863-1920
Sándor Nagy painter 1869-1950
Béla Lajta architect 1873-1920
Vilmos Zsolnay founder of a ceramic factory 1828-1900
Zoltán Bálint architect 1871-1939
Ödön Faragó artist, designer 1869-1935
Dénes Györgyi architect 1886-1961
Lajos Jámbor architect 1869-1955
Albert Kőrössy architect 1869-1955
Frigyes Spiegel artist 1866-1933
Ede Toroczkai Wigand architect, artist 1869/1870 -1945
Mariska Undi (Springholz) artist 1877-1959
József Vágó architect 1877-1947
Dezső Zrumeczky architect 1883-1917
Cover Author Description date Link
János Gerle, Attila Kovács, Imre Makovecz A századforduló magyar építészete

Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó-BONEX ISBN: 963-15-4278-5
2019
Katalin Gellér-Katalin Keserü A gödöllői művésztelep
Summary in English
Budapest : Cégér ISBN: 963-8107-17-0
György Szegő Teremtés és átváltozás: Budapest szecessziós építészete a századfordulón / Schaffung und Metamorphose : Architektur des Jugendstils in Budapest um die Jahrhundertwende / Creation and metamorphosis : the art nouveau architecture in Budapest at the turn of the century

Budapest : HG & Társa Kiadó ISBN: 963-85174-4-1
János Gerle, László Lugosi Lugo A szecesszió Budapesten

Budapest : Magyar Könyvklub ISBN: 963-548-960-9
Anthony Gall Kós Károly műhelye: tanulmány és adattár / The workshop of Károly Kós: a study and documentation

Budapest : Mundus ISBN: 963-8033-17-7
Éva Csenkey et al. (ed.): Hungarian Ceramics from the Zsolnay Manufactory, 1853-2001

New York : The Bard Graduate Center ISBN: 0-300-097042
János Gerle Lechner Ödön

Budapest : Holnap ISBN: 963-346-611-3 (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Anne Lambrichs József Vágó 1877-1947: Un architecte hongrois dans la tourmente européenne

Bruxelles : AAM ISBN: 2-87143-125-6
Katalin Gellér (comp., ed.) A gödöllői művésztelep, 1901-1920 / The artists’ colony of Gödöllő

Gödöllő : Gödöllői Városi ISBN: 963-210-126-X
Ferenc Potzner Medgyaszay István

Budapest : Holnap ISBN: 963-346-668-7 (Az építészei mesterei, ISSN 1588-919X)
Máté Millisits Budapest színes város: Zsolnay-épületkerámiák

Budapest : Ernst Múzeum ISBN: 963-7032-30-4
Federico Santi and John Gacher Art Nouveau ironwork of Austria and Hungary

Atglen : Schiffer Publishing Ltd. ISBN: 0-7643-2436-5
Katalin Keserü A századforduló

ISBN: 978-963-9529-16-8
Katalin Keserü Toroczkai Wigand Ede
Summary in English
Budapest : Holnap ISBN: 978-963-346-818-0 (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Gabriella Balla (kiáll.rend. és szerk.) Tiffany & Gallé : A szecesszió üvegművészete

Budapest : Iparművészeti Múzeum ISBN: 978-963-9738-02-7
Gabriella Balla (exhibition concept and ed.) Tiffany & Gallé : Art nouveau glass.

Budapest : Museum of Applied ISBN: 978-963-9738-03-4
Zsolt Somogyi A magyar szecesszió bútorművészete
Summary in English
Budapest : Corvina ISBN: 978-963-13-5851-3
Réka Várallyay; Komor Marcell, Jakab Dezső
Summary in English
Budapest : Holnap ISBN: 978-963-346-901-9 (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Anne Lambrichs Vágó József
Summary in English
Budapest : Holnap ISBN: 978-963-346-900-2 (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
László Vízy Pártázatok káprázata. A Zsolnay-kerámia a századforduló építészetében és szobrászatában
Summary in German
Budapest ISBN: 978-963-08-2748-5
János Gerle, Tamás Csáki (ed.): Lajta Béla
Summary in English
Budapest : Holnap ISBN: 978-963-349-040-2 (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Miklós Gálos (szerk.) A szecesszió mesterei az Iparművészeti Múzeumban

Budapest : Iparművészeti Múzeum ISBN: 978-615-5217-07-4
Miklós Gálos (ed.) Masters of Art Nouveau in the Budapest Museum of Applied Arts

Budapest : Museum of Applied Arts ISBN: 978-615-5217-18-0
József Sisa Lechner, az alkotó géniusz.

Budapest : Iparművészeti Múzeum : MTA BTK Művészettörténeti Intézet ISBN: 978-615-5217-14-
József Sisa Lechner, a creative genius

Budapest : Museum of Applied Arts : Institute of Art History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences ISBN: 978-615-5217-15-9
Béla Bede Hungarian art nouveau architecture: 225 highlihgts

Budapest : Corvina ISBN: 978-963-13-6306-7
Béla Bede Magyar szecessziós építészet: 225 kiemelt épülettel

Budapest : Corvina ISBN: 978-963-13-6305-0
György Merényi Zsolnay építészeti kerámia az Osztrák-Magyar Monarchia korában
Summary in English
Budapest : Vince Kiadó ISBN: 978-963-303-065-3
Zsombor Jékely (ed.) Ödön Lechner in context : studies of the international conference on the occasion of the 100th anniversary of Ödön Lechner's death

Budapest : Museum of Applied Arts ISBN: 978-615-5217-21-0