Art nouveau i Havanna er mest synlig i arkitekturen. Det gjelder noen få enkeltstående bygninger, reist seint i perioden mellom 1900 og 1920. De viktigste byggene finner vi langs de breie gatene i sentrale bystrøk. Andre dukker opp her og der som små deler av tettpakkede kvartal. Alle bygningene, som i hovedsak dreier seg om bolighus, står stolt fram som bærere av stilens egenskaper.

Havannas art nouveau skiller seg fra den europeiske ved å være mer av et elegant ytre skall, enn en ny organisk forståelse av rommet. Stilen er i hovedsak begrenset til art nouveau – ornamentikk som er påført fasader i neoklassisistisk og eklektisk stil.

Denne tropiske versjonen av art nouveau ble skapt av katalanske mestere som emigrerte fra hjemlandet i perioden 1790 til 1840, i søken etter bedre økonomiske vilkår. Denne viktige spanske gruppen, som i siste halvdel av 1800 – tallet hadde slått dype røtter på øya, bidro med tekniske og håndverksmessige kunnskaper. Katalanerne tok på seg rollene som formidlere og skapere, og noen av de viktigste bidragene var opprettelsen av verksted for produksjon av prefabrikerte dekorative element. Dette var avgjørende for utbredelsen av modernismen som førte til «mould architecture». De mest anerkjente verkstedene var sannsynligvis Baltazar Ustrells Ornament i sement og murpuss og arkitekten Mario Rotllants Fabrikasjon av kunstig stein og alle typer sementornament.

Art nouveau viste seg ikke utelukkende i arkitekturen. Stilen kommer også tydelig fram i snekkerarbeid, jernarbeid, blyglass, keramikkfliser i gulv og sokler, trappebalustrader og hage- og bymøbler. Den er også tydelig i interiør, i tre – og metallmøbler, lamper og i et stort mangfold av bruks – og kunsthåndverksgjenstander.

Det er få steder i Havanna hvor man finner et samlet uttrykk for stilen. En av disse er Cárdenas-gaten, i den sørvestlige enden av Havannas historiske sentrum. Den andre er Manrique-gaten som ligger innenfor det kompakte kvartalet til Havannas rådhus. Disse er sjeldne og verdifulle i en by med få tilfeller av stilen.

Image artist function date
Mario Rotllant
Eugenio Dediot Recolin
Joan O. Tarruel
Josep Planas Rivas
Alberto de Castro
Arturo Marqués Marqués
Ramón Magriñá
Jaime Cruanyas
Hilario del Castillo
José Joaquín Bosch Avilés
Albert Crusellas
Pedro Iduate Petit
Francisco Anastasio
José Mato
Francisco Ramírez
Lorenzo Rodríguez
Narcís Bou
Arturo Marqués
Tomás Bustillo
Ignacio Vega Ramonteau
Federico de Arias Rey
Cover Author Description date Link
Leonardo Morales La arquitectura en Cuba de 1898 a 1929

La Habana, El Arquitecto
1929
Joaquín Weiss Medio siglo de arquitectura cubana

Imprenta Universitaria, La Habana
1950
Joaquín Weiss Art Nouveau: la rama cubana,

Revista Cuba,La Habana.
1965
Vivien Acosta De Europa a Cuba: Art Nouveau

Universidad de La Habana, La Habana
1969
Roberto Segre, E. Cárdenas y L. Aruca Historia de la arquitectura y el urbanismo: América Latina y Cuba

Ed. Pueblo y Educación, La Habana
1986
Roberto Segre La arquitectura moderna en América Latina

Ed. ISPJAE, La Habana
1989
Eduardo L. Rodríguez La Habana. Arquitectura del siglo XX

Ed Blume, Barcelona
1998
Eliana Cárdenas El Art Nouveau en La Habana, Arquitectura y Urbanismo

La Habana
2001
Tate Cabré Un amor que fa historia. Catalunya a Cuba

Ed Edicions 62, Barcelona
2004

Partner:
Nelys García Blanco
Dirección de Cooperación Internacional
Oficina del Historiador de La Habana
San Ignacio 358 e/ Teniente Rey y Muralla, Segundo Piso
Plaza Vieja
La Habana Vieja
CP 10100
La Habana
Cuba
Phone: +53 7 869 72 12
Email: nelys@coopera.ohc.cu

Local Partner:
International cooperation’s office
Empedrado 154
Plaza de la Catedral
Habana Vieja
C.P. 10100
Cuba
Phone: + 537 8603190
+ 537 8608472
Fax: + 537 8661835

Links

Oficina del Historiadorde La Ciudad de La Habana