publications EDUCATIONAL PUBLICATIONS

Serie aktivitetsblader -
EDUCATIONAL PUBLICATIONS

Denne håndboken er laget for lærere og omvisere og viser en rekke ideer, oppgaver og leker som gjør det mulig å oppdage jugendstilen på en sammenhengende og original måte. Interaktive besøk foreslås for utforsking av jugendstil gjennom enkeltstående objekter, samlinger, museer, en bygning eller et nabolag. Det var et hovedmål å stimulere sansene, og de foreslåtte oppgavene er laget slik at de krever minimalt med forberedelser og materialer. Dermed er de tilgjengelige for enhver lærer eller omviser som ønsker å jobbe interaktivt! Lærere og omvisere kan bruke ideene fra disse arbeidsarkene i for eksempel andre kulturarv- og kunstprosjekter som involverer unge mennesker.

Avis 2 - 2004
EDUCATIONAL PUBLICATIONS

Rettet mot ungdomsskolen og inneholder artikler om hver av medlemsbyene. Hver side er rikt illustrert og beskriver de enkelte kontekster der jugendstilen dukker opp i hver medlemsby, spesifikke eksempler på jugendstil og forklaringer på kulturarvens vokabular. Av hensyn til det europeiske mangfoldet er tekstene skrevet på morsmålet til hver medlemsby og blir ledsaget av en oversettelse til alle medlemmenes språk. For eksempel vil all fransk tekst i den franske versjonen – som distribueres i Brussel og Nancy – følges av en engelsk tekst for Glasgow, en finsk tekst for Helsingfors, en italiensk tekst for Varese, osv.

Avis 1 - 2003
EDUCATIONAL PUBLICATIONS

Rettet mot videregående skole og inneholder artikler om hver av medlemsbyene. Hver side er rikt illustrert og beskriver de enkelte kontekster der jugendstilen dukker opp i hver medlemsby, spesifikke eksempler på jugendstil og annen interessant informasjon. Av hensyn til det europeiske mangfoldet er tekstene skrevet på morsmålet til hver medlemsby og blir ledsaget av en oversettelse til alle medlemmenes språk. For eksempel vil all fransk tekst i den franske versjonen – som distribueres i Brussel og Nancy – følges av en engelsk tekst for Glasgow, en finsk tekst for Helsingfors, en italiensk tekst for Varese, osv.

Aktivitetsbok - 2003
EDUCATIONAL PUBLICATIONS

Denne tegne- og fargeleggingsboken er laget for barn i grunnskolen (fra 6 år og oppover) med grunnleggende leseferdigheter og presenterer en rekke oppgaver og spill basert på jugendstilobjekter, møbler og bygninger. Boken gir også en oversikt over bevegelsen, Jugendstilnettverket og europeiske prosjekter. Den avsluttes med et Europa-kart hvor du finner medlemsbyene. Hoveddelen av boken fokuserer på den visuelle presentasjonen av jugendstilen og bruker et spill eller en oppgave for å illustrere hver medlemsby. Hver by velger et passende eksempel på kunst, håndverk eller arkitektur til sine sider. Boken er tilgjengelig på 11 språk og er trykket i fem versjoner, hver av dem på tre språk!

Floraboken - 2004
EDUCATIONAL PUBLICATIONS

Denne boken er laget for barn i grunnskolen (fra 9 år og oppover) med gode leseferdigheter og presenterer korte historier om floraens rolle i jugendstilutsmykning samt en enkel innføring i blomster- og plantenavn. Boken inneholder også en oversikt over bevegelsen, Jugendstilnettverket, europeiske prosjekter og to aktiviteter: Hvordan lager man en blomsterpresse? Hvordan lager man en frise? Den avsluttes med et Europa-kart hvor du finner medlemsbyene.
Hoveddelen av boken fokuserer på den visuelle presentasjonen av jugendstilen og bruker en plante og jugendstildesigner for å illustrere hver medlemsby. Hver by velger et passende eksempel på kunst, håndverk eller arkitektur til sine sider. Boken er tilgjengelig på 11 språk og er trykket i fem versjoner, hver av dem på tre språk!

Nattboken - 2006
EDUCATIONAL PUBLICATIONS

Denne aktivitetsboken er laget for barn i grunnskolen (fra 8 år og oppover) med grunnleggende leseferdigheter, og presenterer korte historier om hvilken rolle skapninger fra drømmer og mareritt spiller i jugendstilen. I tillegg finner vi oppgaver og spill basert på jugendstilobjekter, møbler og bygninger. Boken gir også en oversikt over Jugendstilnettverket og europeiske prosjekter. Den avsluttes med et Europa-kart hvor du finner medlemsbyene.
Hoveddelen av boken fokuserer på den visuelle presentasjonen av jugendstilen og bruker en oppgave for å illustrere hver medlemsby. Hver by velger et passende eksempel på kunst, håndverk eller arkitektur til sine sider.

The Nature of Art Nouveau, children’s activity booklet of the exhibition - 2013
EDUCATIONAL PUBLICATIONS

Booklet which accompanied the exhibition “The Nature of Art Nouveau” and presents a series of short activities for children, featuring Phileas, a little botanist and explorer who acts as their guide. Soft-cover booklet with 16 colour pages, for children from 7 to 11.

The Art Nouveau Herbarium, children’s activity booklet - 2015
EDUCATIONAL PUBLICATIONS

Through a funny presentation thanks to stickers, children will learn to recognize flowers and plants that inspired numerous Art Nouveau artists all over Europe and their importance, arousing them to the ecological behaviors and to the botany.
Soft-cover booklet with 16 colour pages, for children from 7 to 11.

Activity book in French

Load More