publications GENERELLE PUBLIKASJON

Jugendstil i Europa i dag – en generell vurdering) -
GENERELLE PUBLIKASJON

Denne boken, som er illustrert med tidligere usette fotografier, presenterer en kritisk analyse av situasjonen til jugendstilarven i medlemsbyene i nettverket, sammen med en rekke anbefalinger som tar sikte på å forbedre politikken som er utformet for å verne og fremme denne arven i Europa.
Utgitt på engelsk og fransk.

Presentation brochure of the Réseau Art Nouveau Network - 2015
GENERELLE PUBLIKASJON

A new leaflet produced to introduce the 15 partners and the actions of the project “Art Nouveau & Ecology” (2010-2015) as well as the 21 members of the Réseau Art Nouveau Network Association.
Unfolded, the cover becomes a poster presenting magnificent Art Nouveau heritage from the partner cities!
Seven versions and nine languages are available online

Load More