publications

The interiors of Art Nouveau period: Research, Reflect, Restore, Reuse - 2020
Proceedings of Symposiums

On the occasion of RANN’s 20th anniversary, urban.brussels, a founding member of RANN, hosted an international symposium in Brussels on 29 & 30 November, co-organised with RANN, in partnership with the Horta Museum and the CIVA, and dedicated to the theme “The interiors of the Art Nouveau period interiors: analyse, restore, make accessible”.

The research and progress of our knowledge of Art Nouveau has always been one of RANN’s primary objectives. If Art Nouveau is accessible to everyone in the street itself and while the Art Nouveau facades are the ornament of many European cities, the interiors arouse both from the academic world as from the general public many questions related to their accessibility, to their knowledge, to the refined restorations that they require.

This subject of interiors had not yet been scientifically exploited in a transversal manner in Europe; the aim of this colloquium was to provoke a confrontation on research practices, understanding, conservation and enhancement of Art Nouveau interiors, in order to identify new research perspectives.

 

Art Nouveau & Ecology, Miscellany - 2015
Proceedings of Symposiums

From 2010 to 2015, the Network focused on the theme of “Art Nouveau and Ecology”, within the framework of a new project sponsored by the European Commission’s Culture Programme. The aim behind the project was to return to the origins of the movement, whilst establishing its connections with the 21st century.
An international symposium entitled “The Perception of Art Nouveau”, which was held in Brussels in 2010, provided a frame of reference for these five years of work. “The Nature of Art Nouveau”, a touring exhibition featuring images reflecting the wealth of the Network partners’ heritage, travelled to some fifteen different cities. In addition to these events, five historical laboratories were established to carry out research into the links between Art Nouveau and nature. In collaboration with environmental specialists, the participants also studied Art Nouveau artists within the context of their natural environment. This publication, which presents a selection of texts from different conferences, serves as a conclusion to a project rich in exchanges and events. Of interest to specialists and the general public alike, its programme of activities has helped to preserve and emphasise the cultural value and European dimension of this legacy, so precious to us all !

Art Nouveau in Progress, Colloquium, Wien - 2002
Proceedings of Symposiums

24-25, October 2002
Centered on the same theme as the exhibition “Art Nouveau in Progress”, this international colloquium examined the ways in which the Art Nouveau heritage has been promoted throughout the 20th century. It retraces the history of its gradual rediscovery and emphasizes the current problems involved in its preservation and presentation. A wide range of European examples will serves to illustrate the fate of this heritage, which is still in jeopardy or currently benefitting from processes of restoration and transformation.

Serie aktivitetsblader -
EDUCATIONAL PUBLICATIONS

Denne håndboken er laget for lærere og omvisere og viser en rekke ideer, oppgaver og leker som gjør det mulig å oppdage jugendstilen på en sammenhengende og original måte. Interaktive besøk foreslås for utforsking av jugendstil gjennom enkeltstående objekter, samlinger, museer, en bygning eller et nabolag. Det var et hovedmål å stimulere sansene, og de foreslåtte oppgavene er laget slik at de krever minimalt med forberedelser og materialer. Dermed er de tilgjengelige for enhver lærer eller omviser som ønsker å jobbe interaktivt! Lærere og omvisere kan bruke ideene fra disse arbeidsarkene i for eksempel andre kulturarv- og kunstprosjekter som involverer unge mennesker.

Avis 2 - 2004
EDUCATIONAL PUBLICATIONS

Rettet mot ungdomsskolen og inneholder artikler om hver av medlemsbyene. Hver side er rikt illustrert og beskriver de enkelte kontekster der jugendstilen dukker opp i hver medlemsby, spesifikke eksempler på jugendstil og forklaringer på kulturarvens vokabular. Av hensyn til det europeiske mangfoldet er tekstene skrevet på morsmålet til hver medlemsby og blir ledsaget av en oversettelse til alle medlemmenes språk. For eksempel vil all fransk tekst i den franske versjonen – som distribueres i Brussel og Nancy – følges av en engelsk tekst for Glasgow, en finsk tekst for Helsingfors, en italiensk tekst for Varese, osv.

Avis 1 - 2003
EDUCATIONAL PUBLICATIONS

Rettet mot videregående skole og inneholder artikler om hver av medlemsbyene. Hver side er rikt illustrert og beskriver de enkelte kontekster der jugendstilen dukker opp i hver medlemsby, spesifikke eksempler på jugendstil og annen interessant informasjon. Av hensyn til det europeiske mangfoldet er tekstene skrevet på morsmålet til hver medlemsby og blir ledsaget av en oversettelse til alle medlemmenes språk. For eksempel vil all fransk tekst i den franske versjonen – som distribueres i Brussel og Nancy – følges av en engelsk tekst for Glasgow, en finsk tekst for Helsingfors, en italiensk tekst for Varese, osv.

Jugendstil i utvikling, utstillingsbrosjyre for barn, 2003 - 2003
UTSTILLINGSKATALOGER

Liten flyer for barn i forbindelse med vandreutstillingen «Jugendstil i utvikling». Høyre side presenterer en kort historie knyttet til jugendstilarven i hver enkelt medlemsby. Venstre side er en lang plakat som oppsummerer nettverkets mangfold.

Aktivitetsbok - 2003
EDUCATIONAL PUBLICATIONS

Denne tegne- og fargeleggingsboken er laget for barn i grunnskolen (fra 6 år og oppover) med grunnleggende leseferdigheter og presenterer en rekke oppgaver og spill basert på jugendstilobjekter, møbler og bygninger. Boken gir også en oversikt over bevegelsen, Jugendstilnettverket og europeiske prosjekter. Den avsluttes med et Europa-kart hvor du finner medlemsbyene. Hoveddelen av boken fokuserer på den visuelle presentasjonen av jugendstilen og bruker et spill eller en oppgave for å illustrere hver medlemsby. Hver by velger et passende eksempel på kunst, håndverk eller arkitektur til sine sider. Boken er tilgjengelig på 11 språk og er trykket i fem versjoner, hver av dem på tre språk!

Floraboken - 2004
EDUCATIONAL PUBLICATIONS

Denne boken er laget for barn i grunnskolen (fra 9 år og oppover) med gode leseferdigheter og presenterer korte historier om floraens rolle i jugendstilutsmykning samt en enkel innføring i blomster- og plantenavn. Boken inneholder også en oversikt over bevegelsen, Jugendstilnettverket, europeiske prosjekter og to aktiviteter: Hvordan lager man en blomsterpresse? Hvordan lager man en frise? Den avsluttes med et Europa-kart hvor du finner medlemsbyene.
Hoveddelen av boken fokuserer på den visuelle presentasjonen av jugendstilen og bruker en plante og jugendstildesigner for å illustrere hver medlemsby. Hver by velger et passende eksempel på kunst, håndverk eller arkitektur til sine sider. Boken er tilgjengelig på 11 språk og er trykket i fem versjoner, hver av dem på tre språk!

Nattboken - 2006
EDUCATIONAL PUBLICATIONS

Denne aktivitetsboken er laget for barn i grunnskolen (fra 8 år og oppover) med grunnleggende leseferdigheter, og presenterer korte historier om hvilken rolle skapninger fra drømmer og mareritt spiller i jugendstilen. I tillegg finner vi oppgaver og spill basert på jugendstilobjekter, møbler og bygninger. Boken gir også en oversikt over Jugendstilnettverket og europeiske prosjekter. Den avsluttes med et Europa-kart hvor du finner medlemsbyene.
Hoveddelen av boken fokuserer på den visuelle presentasjonen av jugendstilen og bruker en oppgave for å illustrere hver medlemsby. Hver by velger et passende eksempel på kunst, håndverk eller arkitektur til sine sider.